Logo MEFANET bránaPortál vzdělávací sítě lékařských fakult MEFANET
NOVÁ VERZE | česky | english

Vyhledávání

Fulltextové vyhledávání


ZADEJTE 1 NEBO VÍCE SLOV:
TIP: při vyhledávání více slov používejte zástupný znak * pro vyhledávání více tvarů slova. Více o zástupných znacích...
VYHLEDÁNO V TITULCÍCH: počet nalezených příspěvků: 4 | počet nalezených příspěvků na SANDBOXU: 1

funkční testy u normotezního hydrocefalu

Funkční testy u normotezního hydrocefalu

Normotenzní hydrocefalus je specifickou formou komunikujícího hydrocefalu, kdy je dilatace komorového systému doprovázena poruchou chůze, demencí a sfinkterovými potížemi při normálním tlaku při lumbální punkci. Všechny tři příznaky se vyskytují pouze u necelé poloviny pacientů. Hlavním příznakem je porucha chůze. Diferenciální diagnostika je obtížná, protože řada nemocí může mít podobné příznaky. Proto byly do klinické praxe zavedeny funkční testy, které se využívají při diagnostice a předpovědi efektu případné zkratové operace. Používají se nejčastěji tři testy. Tzv. tap test, tj. lumbální punkce s odpuštěním 30-50 ml mozkomíšního moku. Při zlepšení klinického stavu po odpuštění mozkomíšního moku je pak pacient indikován k operaci. Dále lumbální infuzní test, který testuje schopnost vstřebávat mozkomíšní mok. Při prokázání poruchy vstřebávání je pak pacient indikován k operaci. Třetím testem je zevní lumbální drenáž, při které se po dobu 3-5 dní odpouští mozkomíšní mok, a při zlepšení klinického stavu se pacient indikuje k operaci. Testy se mohou používat jednotlivě nebo kombinovaně, například lumbální infuzní test a zevní lumbální drenáž.

 
autor: Václav Vybíhal, Pavel Fadrus, Marek Sova, Martin Smrčka | LF MU | disciplína: Neurochirurgie | kategorie: Multimediální učební pomůcky, Digitální video, Materiály k přednáškám | klíčová slova: hydrocefalus, normotenzní hydrocefalus, tap test, lumbální infuzní test, zevní lumbální drenáž | příloh: 1 | zobrazeno: 1724x | publikováno: 22.5.2019 | poslední úpravy: 28.5.2019

Zkušební testy z pediatrie

Zkušební testy z pediatrie

Studenti mají k dispozici na webovém rozhraní soubor ca. 2500 otázek z propedeutiky a všech specializací v rámci předmětu dětské lékařství. Zkušební test obsahuje vždy originální sadu 30 otázek, proporcionálně namíchaných. Po každém dalším spuštění se kombinace otázek a správnost odpovědí automaticky vygeneruje znova. Zkušební test je založen na metodě „multiple choice“, kdy student vybírá ze 4 možných odpovědí. Správná může být 1 nebo všechny čtyři. Časový limit pro splnění testu je 20 minut. Silnou stránkou testu je, že student může test několikrát opakovat, ale v důsledku generovaných změn složení odpovědí na danou otázku vede ke kreativnímu myšlení, nikoliv k memorování. Po vyhodnocení výsledku testu se zobrazí správné odpovědi. Jakékoliv pochybnosti může student v průběhu 4-týdenní studijního bloku konzultovat s pedagogy. Je vhodný i pro celoživotní vzdělávání. Slabou stránkou zůstává relativně malý počet otázek. Připravujeme obsahovou integraci s podobnými testy na jiných LF.

 
autor: Vladimír Mihál, Zapletalová Jiřina | LF UP | disciplína: Pediatrie, neonatologie | kategorie: Tutoriály | klíčová slova: Děti, Pediatrie, Testy | příloh: 1 | zobrazeno: 14249x | publikováno: 10.9.2009 | poslední úpravy: 10.11.2012

Interaktivní testy k tématům akutní medicíny

Interaktivní testy k tématům akutní medicíny

Edukační portál AKUTNE.CZ nabízí svým uživatelům mimo jiné také možnost, jak ověřit své znalosti v oblasti akutní medicíny. Testová agenda je součástí bohaté nabídky různých druhů výukových materiálů. V současnosti je na portálu AKUTNE.CZ šest autoevaluačních elektronických testů, které se tematicky dotýkají různých oborů akutní medicíny.

 
autor: Petr Štourač | LF MU | disciplína: Akutní medicína | kategorie: Multimediální učební pomůcky, Edukační weby | klíčová slova: akutní medicína, elektronický test | příloh: 1 | zobrazeno: 8928x | publikováno: 19.3.2010 | poslední úpravy: 19.11.2012

Molekulárně biologické a jiné testy používané v preventivním zubním lékařství

Molekulárně biologické a jiné testy používané v preventivním zubním lékařství

Výukový materiál bude sloužit k seznámení studentů s moderními molekulárně biologickými testy, které mohou být využívány v preventivním zubním lékařství. Mezi tyto testy se řadí komerční kity k určení rizika vzniku zubního kazu a parodontopatií. Principem většiny metod je amplifikace genu pro bakteriální 16SrRNA (nejčastěji), a tedy detekce a kvantifikace orálních bakterií. Studenti si prakticky vyzkouší odběr vzorku zubního plaku a sulkulární tekutiny, následně bude externě provedena laboratorní analýza několika vzorků, v nichž budou stanoveny vybrané kariogenní bakterie. Ve cvičení bude studentům ukázáno a vysvětleno několik vzorových závěrečných zpráv s laboratorním nálezem, aby je dokázali sami interpretovat. Klinický obraz a mikrobiologický nález bude doplněn o zjištěné vlastnosti sliny pacienta a ze všech těchto informací vyvodí studenti doporučení pro konkrétního pacienta.

 
autor: Petra Bořilová Linhartová, Michaela Bartošová | LF MU | disciplína: Zubní lékařství | kategorie: Výukové publikace a autorská díla | klíčová slova: prevence, zubní kaz, parodontitida, bakterie, slina, multiplexová PCR, behaviorální intervence | příloh: 1 | zobrazeno: 1469x | publikováno: 12.4.2019 | poslední úpravy: 28.5.2019
VÝSLEDKY NALEZENÉ VE FULLTEXTU: počet nalezených příspěvků: 35

Laboratorní diagnostika v gastroenterologii, kurz-kazuistiky-přednášky a test
.. 28.1.2013 kdokoli – 3. Exokrinní testy pankreatu, 14 minutová přednáška 28.1.2013 kdo.. ..klíčová slova: biochemie, gastroenterologie, screening, funkční testy, Helicobacter pylori, celiakie,.. ..klíčová slova: biochemie, gastroenterologie, screening, funkční testy, Helicobacter pylori, celiakie, pankreatitída, ..

Screening KRCA-Stanovení Hb ve stolici
.. automatickém analyzátoru OC-Senzor Mikro - Eiken.Testy okultního krvácení ve stolici - TOKS, resp. FOBT .. .. testy - iTOKS reagují výhradně na lidský hemoglobin, js..

Základy neuroanatomie a nervových drah
.. Mozeček Obecná strukturální a funkční charakteristika hřbetní míchy Zevní popis h..

E-klinická biochemie
..klíčová slova: učební texty, prezentace s mluveným komentářem, testy..

Porod a pánevní dno
.. dna. První část dokumentu seznamuje s moderní funkční anatomií pánevního dna a patofyziologií sestupu p..

Vyšetřovací metody v imunologické a alergologické laboratoři
..klíčová slova: metody, funkční vyšetření v buněčné imunologii, průtoková cytomet..

Elektronově mikroskopický atlas tkání a orgánů (2. vydání)
.. a doplněny textem, který shrnuje morfologické a funkční charakteristiky dané oblasti. Jednotlivé k..

Preendodontická dostavba z kompozitního materiálu
.. míry, že nasazení kofferdamu a zhotovení funkční provizorní výplně je velice obtížné, až nemožné. ..

Zavedení technologie data miningu a analýzy dat genových expresních map do výuky
.. dat 4.8.  Provádění odhadů 4.9.  Testy hypotéz – úvod 4.10. Předpoklady a po..

Eustachova trubice a pneumatický systém spánkové kosti
.. zaměřením na Eustachovu tubu, jejíž anatomické a funkční vlastnosti považujeme za klíčové pro vznik, prů..

Funkčné vyšetrenie respiračného, kardiovaskulárneho a močového systému
..klíčová slova: spirometria, ergometria, Holter, obličkové testy..

Behaviorální metody v neuropsychofarmakologii
.. příslušných onemocnění u hlodavců. Behaviorální testy se zaměřují na zhodnocení depresi podobného feno..

Spiroergometrie u zdravých a nemocných osob
.. MET. Demonstrováno moderní vybavení laboratoře funkční diagnostiky. Objasněno stanovení anaerobního (s..

Profesionální onemocnění horních končetin
.. materiálu. Látku doplňují kazuistiky a testy k ověření znalostí. Jsou vyznačeny informace pro ..

Diagnostika ortodontických anomálií na fotografiích chrupu, 1. díl
.. vad, u nichž upozorňuje na jejich možné funkční a estetické ..

Diagnostika ortodontických anomálií na fotografiích chrupu, 2. díl
.. vad, u nichž upozorňuje na jejich možné funkční a estetické ..

Psychosociální vývoj
.. Součástí uvedených webových stránek jsou testy znalostí z předmětu „Psychosociální vývo..

Epomed.cz: E-learning popáleninové medicíny
.. na výukovou část navazují kazuistiky a cvičné testy k ověření získaných znalostí. Předností projektu ..

Praktické cvičenia z laparoskopickej chirurgie
.. realite. Súčasťou sú aj autodidaktické testy na upevnenie získaných poznatkov. Šoltés M., Rad..

Nukleární medicína v onkologii
.. nádorech, nukleární medicína poskytuje především funkční charakteristiky. Radiodiagnostické a nukleárně me..

Roztroušená skleróza - diagnostika, léčba, diferenciální diagnostika
.. transfer, difuzně vážený obraz, spektroskopie, funkční MR, pulzní sekvence, relaxometrie a další um..

Transnazální exstirpace adenomu hypofýzy
.. závisí na tom, zda je nádor hormonálně aktivní (funkční adenomy) nebo hormonálně inaktivní (afunkční aden..

Pediatrické ošetrovateľstvo
.. Súčasťou lekcií sú aj problémové úlohy a autotesty, ktoré poskytujú študentom možnosť overenia nado.. .. výkladové texty ale nemôžete napr. vykonávať testy alebo sa zapájať do diskusných skupín) alebo pož..

Základy dětské otorhinolaryngologie
.. vývoj hlasu Vyšetřovací metody hlasu Funkční a psychogenní poruchy hlasu Poruchy hlasu ..

Využití 3D zobrazení intrakraniálních procesů pro výuku studentů na NCHK LF MU
.. jednotlivých patologií k okolním strukturám, a funkční důsledky vyplývající z těchto vztahů), ilustrace .. .. jednotlivých patologií k okolním strukturám, a funkční důsledky vyplývající z těchto vztahů), ilustrace ..

Metodika klinických štúdií a biomedicínska štatistika/Metodológia a bioštatistika
.. hypotéz, parametrické a neparametrické testy, závislosti štatistických znakov – je..

Ošetrovanie chronických rán
.. výkladové texty ale nemôžete napr. vykonávať testy alebo sa zapájať do diskusných skupín) alebo pož..

eOtorinolaryngologie
.. (OSAS) 15.10 Tympanoplastiky - Problémy funkční a rekonstrukční chirurgie středního ucha 15...

Lékařská chemie, biochemie a molekulární biologie. Praktická cvičení I a II.
.. přístroji s jednoduchým ovládáním. Měření a testy provádějí často pracovníci bez specializovaného l..

Topografická anatomie dolní končetiny
.. Moodle, nebo přímo v Moodlu vytvářeny on-line (testy, ankety). Všechny zmíněné kurzy jsou rozděleny na..

MEF strana 1
1
strana 2
2
Další
 
SCHWARZ Daniel, DUŠEK Ladislav. Společná platforma pro elektronické publikování a sdílení výukových materiálů v síti lékařských fakult MEFANET [online]. Masarykova univerzita, [2008], [cit.2021-01-16]. Dostupný z WWW: <http://portal.mefanet.cz>. Verze 2.0 [2019].