Logo MEFANET bránaPortál vzdělávací sítě lékařských fakult MEFANET
NOVÁ VERZE | česky | english

Vyhledávání

Fulltextové vyhledávání


ZADEJTE 1 NEBO VÍCE SLOV:
TIP: při vyhledávání více slov používejte zástupný znak * pro vyhledávání více tvarů slova. Více o zástupných znacích...
VYHLEDÁNO V TITULCÍCH: počet nalezených příspěvků: 0
VÝSLEDKY NALEZENÉ VE FULLTEXTU: počet nalezených příspěvků: 9 | počet nalezených příspěvků na SANDBOXU: 2

Syndroma caudae equinae discogenes
.. vzdelávacej siete MEFANET – Inervácia a funkcia dolných končatín 23.4.2010 249.93 KB používateľ v..

Mikrobiológia a Imunológia On-line
.. imunita komplement antigény štruktúra a funkcia imunoglobulínov – protilátok O..

Fyziológia a patofyziológia nosa, jej význam pre funkciu dolných dýchacích ciest
..klíčová slova: dýchacie cesty, funkcia, reflex, zápal, dolné dýchacie cesty, ka..

Základy bunkovej a molekulovej biológie vybraných nádorových ochorení a súvisiacich laboratórnych metód
.. V prvej kapitole je popísaná štruktúra a funkcia DNA. V druhej časti textu je rozobraná p..

Funkčná histológia, vývin a evolúcia lymfatického systému človeka
.. funkcie, aj klinického významu. Jeho rozhodujúca funkcia pri fungovaní vývinu imunitného systému bola pot..

Ischemické poškodenie miechy v experimente
.. siete MEFANET – Anatomické usporiadanie a funkcia skúmaných štruktúr 9.6.2010 1.35 MB používateľ vz..

INTERAKTÍVNY 3D ATLAS ĽUDSKÝCH KOSTÍ – SKELETOPEDIA
.. prípadne doplňujúca informácia(obr.3). Táto funkcia umožňuje rýchlu a presnú identifikáciu štruktúry ..

Predná očná komora a dúhovkovorohovkový uhol
.. dúhovky je o niečo širšia ako vnútorná [2]. Funkcia dúhovky sa zvykne prirovnávať ku clone fo..

Nervus vagus
.. vychádzajúcich z najnovších poznatkov o funkciách senzitívnych a motorických dráh nervus vagus. ..

 
SCHWARZ Daniel, DUŠEK Ladislav. Společná platforma pro elektronické publikování a sdílení výukových materiálů v síti lékařských fakult MEFANET [online]. Masarykova univerzita, [2008], [cit.2020-12-02]. Dostupný z WWW: <http://portal.mefanet.cz>. Verze 2.0 [2019].