Logo MEFANET bránaPortál vzdělávací sítě lékařských fakult MEFANET
NOVÁ VERZE | česky | english

Vyhledávání

Fulltextové vyhledávání


ZADEJTE 1 NEBO VÍCE SLOV:
TIP: při vyhledávání více slov používejte zástupný znak * pro vyhledávání více tvarů slova. Více o zástupných znacích...
VYHLEDÁNO V TITULCÍCH: počet nalezených příspěvků: 2 | počet nalezených příspěvků na SANDBOXU: 1

Vyšetření urologického pacienta

Vyšetření urologického pacienta

Cílem výukového materiálu je přiblížit studentům medicíny základní aspekty klinického vyšetření dospělého urologického pacienta. Teoretická část je doplněna bohatou obrazovou dokumentací znázorňující správné provedení jednotlivých vyšetření a zobrazující obvyklé i méně časté urologické nálezy. Výukový materiál má pomoci správnému a kompletnímu provádění klinického vyšetření v každodenní praxi nejenom urologa.

 
autor: Michal Fedorko, Dalibor Pacík | LF MU | disciplína: Urologie | kategorie: Multimediální učební pomůcky | klíčová slova: fyzikální vyšetření, příznaky, urologie | příloh: 1 | zobrazeno: 842x | publikováno: 27.4.2020 | poslední úpravy: 27.7.2020

Edukácia a kompliancia pacienta s chronickým ochorením so zameraním na bronchiálnu astmu

Edukácia a kompliancia pacienta s chronickým ochorením so zameraním na bronchiálnu astmu

Edukácia pacientov s bronchiálnou astmou
Príspevok sa zameriava na legislatívne a obsahové aspekty edukácie pacienta s chronickým liečiteľným ochorením, akým je aj bronchiálna astma. Zdôrazňuje význam edukácie a edukačnú rolu sestry. Systematická, kontinuálna a štandardne nastavená edukácia pacienta s chronickým ochorením je predpokladom pre naplnenie cieľov self-manažmentu a kontroly ochorenia.

Kompliancia a adherencia u pacienta s chronickým ochorením
Príspevok sa zameriava na dôležitosť spolupráce a dodržiavanie terapeutických odporúčaní u pacienta s chronickým ochorením – bronchiálnou astmou. Vysvetľuje pojmy súvisiace s komplianciou v pozitívnom aj negatívnom slova zmysle, popisuje prediktory nespolupráce (liekové, neliekové), možnosti monitorovania, merania a zlepšenia kompliancie a adherencie pacienta.
 

 
VÝSLEDKY NALEZENÉ VE FULLTEXTU: počet nalezených příspěvků: 72 | počet nalezených příspěvků na SANDBOXU: 22

Audiovizuální studijní opora pro stáže organizované na operačních sálech
.. které seznamují studenty s procesem péče o pacienta na Centrálních operačních sálech FN Brno. Tema.. .. operační sály 15.4.2021 kdokoli – Překlad pacienta s prokázanou infekcí 27.4.2021 kdokoli – P..

Perioperační ošetřovatelská péče
.. operačních sálů, bezpečný překlad operovaného pacienta a průběh jeho převozu na operační sál, příprava o.. .. Chirurgická dezinfekce rukou   Vstup pacienta na operační sál, překlad, převoz Připravený video..

Myopatie - vrozená muskulární dystrofie
.. specifikům onemocnění Myopatie III. (Kazuistika pacienta, délka 8:00) je zpracováno jako kazuistika p..

Vybrané kapitoly z infekčního lékařství a cestovní medicíny pro studenty nelékařských zdravotnických oborů
.. bariérová ošetřovatelská péče u infekčního pacienta a pacienta s vysoce nakažlivou chorobou, ..

Vyprázdňovanie moču a stolice
.. pacienta -poruchy a ťažkosti pri mikcii, patologické pr..

Vybrané kapitoly z neurologie
.. extrapyramidového systému. Studenti uvidí pacienta po cévní mozkové příhodě, pacienta s lumbo..

Manažment bolesti v urgentnej medicíne
.. bolesti a patofyziológia bolesti Vyšetrenie pacienta a hodnotenie bolesti Možnost liečby bolesti .. ..klíčová slova: Vyšetrenie pacienta..

Molekulárně biologické a jiné testy používané v preventivním zubním lékařství
.. nález bude doplněn o zjištěné vlastnosti sliny pacienta a ze všech těchto informací vyvodí studenti dop..

Hygienická starostlivosť
.. pacientov podľa celkového stavu, posudzovanie pacienta: Koža - farba kože, štruktúra kože, uniformita ko..

Praktické návody pre diagnostiku a liečenie popálenín
.. v miestnych nemocniciach, alebo je nutné pacienta odoslať na špecializované liečenie do pop..

Chirurgie štítné žlázy
.. chirurga zkušenost, trpělivost a pečlivost. Pro pacienta není příliš zatěžující, obávané jsou komplikace t..

MRI V DETSKEJ KARDIOLÓGII
.. kovových implantátov Bezpečnosť MRI Príprava pacienta pred MRI vyšetrením Sedácia a monitoring pa..

Oxygenoterapia, inhalácie, termoterapia
.. podávanie kyslíka, aplikátory kyslíka, posúdenie pacienta, technika aplikácie kyslíka, chyby pri podávaní k..

Implantace venózního portu
.. venózního portu. Venózní port je pro pacienta bezpečné a pohodlné řešení nutnosti okamžitého a ..

Laparoskopická operace oboustranné tříselné kýly
.. dutiny břišní při laparoskopických výkonech. U pacienta s oboustrannou tříselnou kýlou je provedena tr..

Filozofia a etika v ošetrovateľstve - súbor prezentácií
.. pacientov, informovanosti, vzťahu sestry a pacienta, etickým problémom na začiatku ľudského života ak.. .. – – 11. Problematika informavonosti pacienta 15.2.2016 327.11 KB ktokoľvek – – ..

Implantace venózního portu alternativním přístupem
.. port je pro pacienta bezpečné a pohodlné řešení nutnosti okamžitého a ..

Kazuistiky infekčních nemocí
.. názor porovná se skutečnou diagnózou a osudem pacienta. Každý případ je komentován a většina z nich je d..

Minimálně intervenční stomatologie
.. směrem k detailní diagnostice, poučení pacienta a zastavení další progrese onemocnění zubů a dásn..

Praktická cvičení z preventivní stomatologie
.. roli ve vzniku onemocnění zubů a dásní, naučit pacienta plak efektivně odstraňovat a nakonec p..

Odběr krve
.. vyšetření. Stručně dokumentuje přípravu pacienta před odběrem a postup při odběru žilní krve. Je z..

Základy anesteziologie
.. komplexní péči o základní vitální funkce pacienta.. .. či invazivního sledování vitálních funkcí pacienta a z toho vyplývající schopnost vyhodnocení měř..

Morbus Crohn
.. a zobrazovací metody. K vyšetření pacienta se používají radiologické metody: irigografie a e..

Specifická bariérová péče a preventivní opatření u pacientů s infekčním onemocněním
.. péče a na specifické preventivní postupy péče o pacienta s podezřením na vysoce nakažlivá onemocnění včetn..

Cytogenetika - stanovení karyotypu
.. patologické chromosomové změny v karyotypu pacienta či plodu. Přítomnost VCA potvrzuje genetickou po.. .. počínaje narozením a v průběhu celého života pacienta. Přítomnost vrozených chromosomových aberací v ka..

Obväzový materiál a obväzová technika
.. podľa materiálu a techniky zhotovenia, posúdenie pacienta, fyziologické postavenie končatín pri ob..

Úvod do nemocničnej medicíny
.. Bezpečná starostlivosť o chirurgického pacienta Základy bezpečného vyšetrenia pacienta s akú.. ..klíčová slova: zdravotnej starostlivosti, vyšetrenie pacienta..

Lékařská chemie, biochemie a molekulární biologie. Praktická cvičení I a II.
.. provádění měření a testů in vitro v místě péče o pacienta diagnostickými přístroji s jednoduchým ovl..

Peritoneálna dialýza u detí
.. Je to komplexná špecializovaná starostlivosť o pacienta s obličkovým zlyhávaním. Prináša so sebou množs..

Neurooftalmológia
.. systémov. Častokrát práve oftalmológ vidí pacienta s príznakmi, ktoré nie sú typické len pre oft..

MEF strana 1
1
strana 2
2
strana 3
3
Další
 
SCHWARZ Daniel, DUŠEK Ladislav. Společná platforma pro elektronické publikování a sdílení výukových materiálů v síti lékařských fakult MEFANET [online]. Masarykova univerzita, [2008], [cit.2021-10-23]. Dostupný z WWW: <http://portal.mefanet.cz>. Verze 2.0 [2019].