Logo MEFANET bránaPortál vzdělávací sítě lékařských fakult MEFANET
NOVÁ VERZE | česky | english

Vyhledávání

Fulltextové vyhledávání


ZADEJTE 1 NEBO VÍCE SLOV:
TIP: při vyhledávání více slov používejte zástupný znak * pro vyhledávání více tvarů slova. Více o zástupných znacích...
VYHLEDÁNO V TITULCÍCH: počet nalezených příspěvků: 2

Fyziológia a patofyziológia nosa, jej význam pre funkciu dolných dýchacích ciest

Fyziológia a patofyziológia nosa, jej význam pre funkciu dolných dýchacích ciest

Nosová dutina je prvou časťou dýchacieho systému, ktorá sa dostáva do kontaktu s vdychovaným vzduchom, monitoruje jeho kvalitu, podieľa sa na jeho zohrievaní, zvlhčovaní, odstraňovaní korpuskulárnych nečistôt, a tak chráni dolné dýchacie cesty a pľúca pred prienikom týchto potenciálne nebezpečných faktorov. Chladný a suchý vzduch, alergény, korpuskulárne znečisteniny, chemikálie – všetky uvedené skupiny ovplyvňujú fyziológiu dolných dýchacích ciest a môžu viesť k vzniku patologických procesov, ktoré ovplyvňujú kvalitu života pacientov.

 
autor: Jana Plevková | JLF UK v Martine | disciplína: Fyziologie a patologická fyziologie | kategorie: Pedagogické diela | klíčová slova: horné dýchacie cesty, funkcia, reflex, zápal, dolné dýchacie cesty, kašeľ | příloh: 4 | zobrazeno: 2757x | publikováno: 8.10.2013 | poslední úpravy: 10.10.2013

Fyziológia a patofyziológia nosa, jej význam pre funkciu dolných dýchacích ciest

Fyziológia a patofyziológia nosa, jej význam pre funkciu dolných dýchacích ciest

Ústav patologickej fyziológie JLF UK sa v rámci svojho výskumného zamerania venuje problematike ochorení respiračného systému už niekoľko dekád. Jednou z nosných tém sú aj patologické procesy v nosovej dutine a ich vplyv na funkciu dolných dýchacích ciest predovšetkým vo vzťahu k astme a syndrómu chronického kašľa. Pracovisko školí množstvo doktorandov ako aj študentov v rámci ŠVOČ, ktorí so záujmom pracujú v laboratóriách ústavu patologickej fyziológie, píšu svoje diplomové práce a z mnohých sa stávajú naši doktorandi a následne kolegovia.
Druhé, obohatené vydanie sme pripravili ako učebnicu venovanú predovšetkým im – študentom prichádzajúcim na naše pracovisko v rámci ŠVOČ a prípravy diplomovej práce a tým, ktorých zaujíma problematika komplexných vzťahov horných a dolných dýchacích ciest.

 
autor: Mariana Brozmanová, Jana Plevková | JLF UK v Martine | disciplína: Fyziologie a patologická fyziologie | kategorie: Prednášky, Materiály k prednáškam, Univerzita tretieho veku | klíčová slova: fyziológia a patofyziológia nosa | příloh: 3 | zobrazeno: 521x | publikováno: 24.8.2020
VÝSLEDKY NALEZENÉ VE FULLTEXTU: počet nalezených příspěvků: 6 | počet nalezených příspěvků na SANDBOXU: 5

Simulačná a virtuálna výučba vo fyziológii, patologickej fyziológii a farmakológii
..klíčová slova: fyziológia, patofyziológia, farmakológia, patologická fy..

Spánok
.. poslucháčov UTV zo dňa 11.12.2007. Definícia. Fyziológia spánku. Význam spánku. Následky spánkovej depr..

Nervový systém a základy neuronálnych signalizácií
.. zo študijných odborov Klinická biochémia a Fyziológia živočíchov, ale tiež pre študentov 2. ročníka LF ..

Multidisciplinárny pohľad na pečeň
..klíčová slova: anatómia, histológia, biochémia, fyziológia,..

Multidisciplinárny pohľad na obličky
..klíčová slova: anatómia, histológia, biochémia, fyziológia,..

Predná očná komora a dúhovkovorohovkový uhol
.. (iris) Anatómia a fyziológia dúhovky Dúhovka predstavuje ploché medzikružie po..

 
SCHWARZ Daniel, DUŠEK Ladislav. Společná platforma pro elektronické publikování a sdílení výukových materiálů v síti lékařských fakult MEFANET [online]. Masarykova univerzita, [2008], [cit.2021-01-19]. Dostupný z WWW: <http://portal.mefanet.cz>. Verze 2.0 [2019].