Logo MEFANET bránaPortál vzdělávací sítě lékařských fakult MEFANET
NOVÁ VERZE | česky | english

Vyhledávání

Fulltextové vyhledávání


ZADEJTE 1 NEBO VÍCE SLOV:
TIP: při vyhledávání více slov používejte zástupný znak * pro vyhledávání více tvarů slova. Více o zástupných znacích...
VYHLEDÁNO V TITULCÍCH: počet nalezených příspěvků: 2 | počet nalezených příspěvků na SANDBOXU: 4

fyziológia a patofyziológia nosa, jej význam pre funkciu dolných dýchacích ciest

Fyziológia a patofyziológia nosa, jej význam pre funkciu dolných dýchacích ciest

Nosová dutina je prvou časťou dýchacieho systému, ktorá sa dostáva do kontaktu s vdychovaným vzduchom, monitoruje jeho kvalitu, podieľa sa na jeho zohrievaní, zvlhčovaní, odstraňovaní korpuskulárnych nečistôt, a tak chráni dolné dýchacie cesty a pľúca pred prienikom týchto potenciálne nebezpečných faktorov. Chladný a suchý vzduch, alergény, korpuskulárne znečisteniny, chemikálie – všetky uvedené skupiny ovplyvňujú fyziológiu dolných dýchacích ciest a môžu viesť k vzniku patologických procesov, ktoré ovplyvňujú kvalitu života pacientov.

 
autor: Jana Plevková | JLF UK v Martine | disciplína: Fyziologie a patologická fyziologie | kategorie: Pedagogické diela | klíčová slova: horné dýchacie cesty, funkcia, reflex, zápal, dolné dýchacie cesty, kašeľ | příloh: 4 | zobrazeno: 2700x | publikováno: 8.10.2013 | poslední úpravy: 10.10.2013

fyziológia a patofyziológia nosa, jej význam pre funkciu dolných dýchacích ciest

Fyziológia a patofyziológia nosa, jej význam pre funkciu dolných dýchacích ciest

Ústav patologickej fyziológie JLF UK sa v rámci svojho výskumného zamerania venuje problematike ochorení respiračného systému už niekoľko dekád. Jednou z nosných tém sú aj patologické procesy v nosovej dutine a ich vplyv na funkciu dolných dýchacích ciest predovšetkým vo vzťahu k astme a syndrómu chronického kašľa. Pracovisko školí množstvo doktorandov ako aj študentov v rámci ŠVOČ, ktorí so záujmom pracujú v laboratóriách ústavu patologickej fyziológie, píšu svoje diplomové práce a z mnohých sa stávajú naši doktorandi a následne kolegovia.
Druhé, obohatené vydanie sme pripravili ako učebnicu venovanú predovšetkým im – študentom prichádzajúcim na naše pracovisko v rámci ŠVOČ a prípravy diplomovej práce a tým, ktorých zaujíma problematika komplexných vzťahov horných a dolných dýchacích ciest.

 
autor: Mariana Brozmanová, Jana Plevková | JLF UK v Martine | disciplína: Fyziologie a patologická fyziologie | kategorie: Prednášky, Materiály k prednáškam, Univerzita tretieho veku | klíčová slova: fyziológia a patofyziológia nosa | příloh: 3 | zobrazeno: 383x | publikováno: 24.8.2020
VÝSLEDKY NALEZENÉ VE FULLTEXTU: počet nalezených příspěvků: 9 | počet nalezených příspěvků na SANDBOXU: 7

Simulačná a virtuálna výučba vo fyziológii, patologickej fyziológii a farmakológii
..agogické .. .. učebné texty ponúkajú pedagógom a študentom návody, ako obohatiť a na.. ..aj Mokrý~autori.php?tid=1#Daniela Mokrá, Ingrid T.. .. Príloha Dátum Veľkosť Prístupnosť [?] Klinicky citlivé .. ..klíčová slova: fyziológia, patofyziológia, farmakológia, patologická fy.. ..klíčová slova: a, patofyziológia, farmakológia, patologická fy.. ..klíčová slova: patofyziológia, farmakológia, patologická fyziológia, simulačná ..

Príprava a aplikácia liekov
..ášky~clanky.php?s=prednasky#Materiály k p.. ..ákladné pojmy farmakoterapie, názvoslovie liečiv a .. .. aplikácia liekov do ucha, aplikácia liekov do nosa, aplikácia liekov na kožu, špeciálne aplikačné te.. ..a.. .. Príloha Dátum Veľkosť Prístupnosť [?] Klinicky citlivé .. .. ktokoľvek – – Podávanie liekov do nosa - prezentácia 9.11.2011 644.58 KB ktokoľvek &..

Manažment bolesti v urgentnej medicíne
..agogické .. .. je Svetovou zdravotníckou organizáciou (WHO) a medzinárodnou sp.. .. Masár~autori.php?tid=35#Gabika Ďuricová, Ilona Ma.. .. Súčasný stav Definícia bolesti a patofyziológia bolesti Vyšetrenie pacienta a hodnotenie .. ..ah Z histórie Súčasný stav Definícia bo.. .. Súčasný stav Definícia bolesti a patofyziológia bolesti Vyšetrenie pacienta a hodnotenie .. ..klíčová slova: Vyšetrenie pa..

Spánok
..ášky~clanky.php?s=prednasky#Univerzita tretieho .. .. poslucháčov UTV zo dňa 11.12.2007. Definícia. Fyziológia spánku. Význam spánku. Následky spánkovej depr.. ..áška pre poslucháčov UTV zo dňa 11... .. Vyšehra.. .. Príloha Dátum Veľkosť Prístupnosť [?] Klinicky citlivé .. ..klíčová slova: á..

Nervový systém a základy neuronálnych signalizácií
..agogické .. .. zo študijných odborov Klinická biochémia a Fyziológia živočíchov, ale tiež pre študentov 2. ročníka LF .. ..á sú určené pre študentov 3. stupňa vyso.. ..a.. .. Príloha Dátum Veľkosť Prístupnosť [?] Klinicky citlivé .. ..klíčová slova: system, Synapsy Neurotransmitery, iónové kanály, metóda štú..

Multidisciplinárny pohľad na pečeň
..ady k.. .. prináša základné informácie z anatómie, histológie, bio.. ..ária Mareková~autori.php?tid=240#Gabriel Sólya, Š.. ..Autori poskytujú charakteristiku pečene z pohľadu r.. ..klíčová slova: anatómia, histológia, biochémia, fyziológia,.. ..klíčová slova: anatómia, histológia, biochémia, fyziológia, pat..

Multidisciplinárny pohľad na obličky
..ady k.. .. prináša základné informácie z anatómie, histológie, bio.. ..ária Mareková~autori.php?tid=240#Roland Oravský, A.. ..Autori poskytujú charakteristiky obličiek z p.. ..klíčová slova: anatómia, histológia, biochémia, fyziológia,.. ..klíčová slova: a, anatómia, histológia, biochémia, fyziológia, pat..

Základy plastickej chirurgie
..agogické .. ..á učebnica Základy plastickej chirurgie časť I. spr.. ..ahomír .. ..astická chirurgia je relatívne mladý medicínsky odb.. .. poznali postupy na rekonštrukciu amputovaného nosa. Používali kožné transplantáty aj čelové laloky. .. ..klíčová slova: astika, hojenie rán, ..

Predná očná komora a dúhovkovorohovkový uhol
..ášky~clanky.php?s=Prednasky#Materiály k p.. ..á očná komora predstavuje priestor medzi zadnou p.. ..aj Sekáč~autori.php?tid=522#Rybár Ján, Ferková Syl.. .. (iris) Anatómia a fyziológia dúhovky Dúhovka predstavuje ploché medzikružie po.. ..a (iris) Anatómia a fyziológia dúhovky Dúhovka pre.. ..klíčová slova: á komora, komorový mok, cirkulácia, d..

 
SCHWARZ Daniel, DUŠEK Ladislav. Společná platforma pro elektronické publikování a sdílení výukových materiálů v síti lékařských fakult MEFANET [online]. Masarykova univerzita, [2008], [cit.2020-10-28]. Dostupný z WWW: <http://portal.mefanet.cz>. Verze 2.0 [2019].