Logo MEFANET bránaPortál vzdělávací sítě lékařských fakult MEFANET
NOVÁ VERZE | česky | english

Vyhledávání

Fulltextové vyhledávání


ZADEJTE 1 NEBO VÍCE SLOV:
TIP: při vyhledávání více slov používejte zástupný znak * pro vyhledávání více tvarů slova. Více o zástupných znacích...
VYHLEDÁNO V TITULCÍCH: počet nalezených příspěvků: 0
VÝSLEDKY NALEZENÉ VE FULLTEXTU: počet nalezených příspěvků: 4

Metody kapalinové chromatografie ve výuce biomedicínských oborů
.. tenkovrstvá chromatografie, iontově výměnná, gelová a vysokoúčinná kapalinová chromatografie. Vid.. ..klíčová slova: chromatografie, gelová, ionex, adsorpce, hplc,..

Detekce nádorových biomarkerů v molekulárně biologické laboratoři
.. Berkovcová: Sekvenování M.Staňková: Gelová elektroforéza R.Trojanec: Fluorescenční in..

Vybrané biochemické a molekulárne-biologické metódy v lekárskom výskume a medicínskej diagnostike
.. 41 Polyakrylamidová gélová elektroforéza (PAGE) 42 ..

Návody k praktickým cvičením z biochemie
.. KB uživatel vzdělávací sítě MEFANET – Gelová chromatografie blue dextranu a fenolové červeně 1..

 
SCHWARZ Daniel, DUŠEK Ladislav. Společná platforma pro elektronické publikování a sdílení výukových materiálů v síti lékařských fakult MEFANET [online]. Masarykova univerzita, [2008], [cit.2021-01-24]. Dostupný z WWW: <http://portal.mefanet.cz>. Verze 2.0 [2019].