Logo MEFANET bránaPortál vzdělávací sítě lékařských fakult MEFANET
NOVÁ VERZE | česky | english

Vyhledávání

Fulltextové vyhledávání


ZADEJTE 1 NEBO VÍCE SLOV:
TIP: při vyhledávání více slov používejte zástupný znak * pro vyhledávání více tvarů slova. Více o zástupných znacích...
VYHLEDÁNO V TITULCÍCH: počet nalezených příspěvků: 15 | počet nalezených příspěvků na SANDBOXU: 1

General and specialized psychiatry

General and specialized psychiatry

The psychiatry makes part of neuroscience which is currently undergoing dynamic development. Although two high-quality textbooks are available now, there have been some changes in the practical outputs of our discipline. The objective of these seminar notes from psychiatry course is to follow these changes, and to provide you with up-to-date information which is necessary to acquire the basic knowledge. These materials will be updated on a regular basis. These notes do not replace recommended textbooks, they should give you a quick overview of the basic topics in psychiatry. They are supposed to be used in your preparation for psychiatry courses and should be helpful during the revision of the explained matter.

 
autor: Alexandra Žourková, Eva Češková, Ivana Drtílková, Tomáš Kašpárek, Hana Kučerová, Lucie Pilařová, Radovan Přikryl, Radek Ryšánek, Pavel Theiner, Markéta Žáčková | LF MU | disciplína: Psychiatrie, psychologie, sexuologie | kategorie: Educational works, Presentations | klíčová slova: psychiatry, disturbances of emotion, schizophrenia | příloh: 20 | zobrazeno: 10795x | publikováno: 12.1.2006 | poslední úpravy: 4.12.2018

Zavedení technologie data miningu a analýzy dat genových expresních map do výuky

Zavedení technologie data miningu a analýzy dat genových expresních map do výuky

Data mining (DM; dolování z dat nebo vytěžování dat) je široce používanou metodikou pro práci s rozsáhlými datovými soubory, často však provázenou nepochopením nebo s přehnaným očekáváním. Výjimkou není ani klinický výzkum pracující s rozsáhlými a heterogenními soubory dat. DM obecně využívá metod, které jsou dostupné i v běžných statistických nástrojích, nicméně nabízí jednotlivé postupy v souvislostech a vazbách, které ve formě standardizované komplexní metodiky pokrývají všechny fáze zpracování dat od sběru až po interpretaci. Ve skutečnosti jde tedy o metodický koncept zahrnující velkou šíři metod a způsobů práce. Celý systém je podřízen jedinému cíli, nalézt v datech zajímavé, netriviálně skryté, ale potenciálně užitečné informace. Hovoříme-li o dolování z dat, máme tedy na mysli spíše než speciální statistické metody jejich tvůrčí skloubení. Tato koncepce byla využita i při přípravě výukového kurzu „Zavedení technologie data miningu a analýzy dat genových expresních map do výuky“ dostupného v rámci e-learningového portálu Lékařské fakulty Masarykovy univerzity

 
autor: Jiří Jarkovský, Danka Némethová, Eva Gelnarová, Eva Budinská, Klára Kubošová, Lukáš Kokrment, Ladislav Dušek | LF MU | disciplína: Lékařská informatika a informační věda | kategorie: Multimediální učební pomůcky, E-learning | klíčová slova: data mining, statistika, vícerozměrná analýza, velké datové soubory, databáze | zobrazeno: 8591x | publikováno: 25.11.2005 | poslední úpravy: 25.10.2011

Praktická cvičení z biologie a genetiky

Praktická cvičení z biologie a genetiky

Prezentace z praktických cvičení z biologie a genetiky publikovaná na internetu. Umožňují studentům i ostatním zájemcům neomezený přístup k vykládané látce. Presentations from the practical training published on the internet. They provide unrestricted access to the subject curriculum for students as well as for interested general audience.

 
autor: Lucie Šedová, Aleš Panczak, Drahomíra Křenová, Jaroslav Kotlas, František Liška, Berta Otová, Ondřej Šeda | 1.LF UK | disciplína: Biologie | kategorie: Podklady k přednáškám | klíčová slova: populační genetika, molekulární genetika, imunogenetika, molekulární genetika nádorů | příloh: 1 | zobrazeno: 10790x | publikováno: 6.12.2006 | poslední úpravy: 28.5.2009

Aktuální genetika / Current Genetics

Aktuální genetika / Current Genetics

Aktuální genetika je průběžně aktualizovaná multimediální učebnice, věnovaná aktuálním tématům lékařské biologie, genetiky a genomiky. Kapitoly jsou k dispozici v českém a anglickém jazyce. Představuje tak doplňkový zdroj aktuálních informací ke klasickým učebnicím oboru. Current Genetics is continually updated multimedia textbook devoted to timely topics in medical biology, genetics and genomics. The chapters are available in both Czech and English languages. It represents a source of up-to-date information supplementary to the classical textbooks of the field.

 
autor: Lucie Šedová, Ondřej Šeda, František Liška | 1.LF UK | disciplína: Biologie, Lékařská genetika | kategorie: Podklady k přednáškám, Výukové weby | klíčová slova: genetika, genomika, farmakogenetika, proteomika, experimentální modely | příloh: 1 | zobrazeno: 9870x | publikováno: 22.11.2006 | poslední úpravy: 16.4.2011

Pathophysiology practicals for General Medicine and Dental Medicine courses

Pathophysiology practicals for General Medicine and Dental Medicine courses

One of the possible approaches to study human diseases and their complexity is to use non-human experimental model organisms.Electronic downloadable textbook “Pathophysiology practicals for General Medicine and Dental Medicine courses“ for students of pathophysiology in General Medicine (VLA) and Dental Medicine (ZLA) courses aims to serve as a practical manual during the practicals and tutorials.

 
autor: Kateřina Kaňková, Lukáš Pácal, Michal Jurajda, Lydie Izakovičová Hollá, Julie Bienertová Vašků, Michal Masařík, Anna Vašků | LF MU | disciplína: Fyziologie a patologická fyziologie | kategorie: Educational works, Presentations | klíčová slova: pathophysiology, animal experiments, etiology, pathogenesis | příloh: 1 | zobrazeno: 13422x | publikováno: 15.12.2008 | poslední úpravy: 27.9.2011

Analysis of genomic and proteomic data

Analysis of genomic and proteomic data

This e-learning educational textbook is dedicated to analysis of data from genomic and proteomic high-throughput experiments, such as microarrays, MASS spectrometry, 2-D gel eletrophoresis and DNA sequencing.The book discuss all the important analytical steps from pre-processing through differential gene(protein)-expression to pathways and meta-analysis of multiple experiments. Interactive examples in R and lectures in video format are provided. This educational material contains contributions of different experts in the field from all over the Europe. The content in this e-learning material will be up-dated and extended so that it reflects the latest knowledge in this field.

 

 
autor: Eva Budinská | LF MU | disciplína: Biologie, Lékařská genetika, Lékařská informatika a informační věda | kategorie: Educational works, Educational websites | klíčová slova: genomics, proteomics, gene expression, dna, microarray, data analysis, regression, prediction | příloh: 1 | zobrazeno: 5299x | publikováno: 13.1.2010

Pathophysiology practicals for General Medicine and Dental Medicine courses

Pathophysiology practicals for General Medicine and Dental Medicine courses

Učební text je souborem aktuálních návodů do praktických cvičení z Patologické fyziologie v anglickém jazyce. Obsahuje stručný úvod do dané problematiky a popis provedení jednotlivých experimentálních praktických cvičení. Výukový materiál má podobu skript rozdělených do několika ucelených tematických celků.

 
autor: Kateřina Kaňková, Lukáš Pácal, Michal Jurajda, Lydie Izakovičová Hollá, Julie Bienertová Vašků, Michal Masařík, Anna Vašků | LF MU | disciplína: Fyziologie a patologická fyziologie | kategorie: Výukové publikace a autorská díla, Materiály k přednáškám | klíčová slova: patofyziologie, etiologie, patogeneze, experimentální modely | příloh: 1 | zobrazeno: 7535x | publikováno: 30.4.2010 | poslední úpravy: 3.6.2011

Odolnost ke stresu: Jak mateřské chování programuje genom

Odolnost ke stresu: Jak mateřské chování programuje genom

Videozáznam z přednášky Prof.MUDr. Cyril Höschla, DrSc.FRCPsych, doplněný PPT prezentací, na téma Odolnost ke stresu: Jak mateřské chování ovlivňuje genom. Přednáška pojednává a možnostech ovlivnění genetické informace vnějšími vlivy, vztahem časných traumat a působení stresu na lidskou psychopatologii.

 
autor: Cyril Höschl | 3.LF UK | disciplína: Lékařská genetika, Neurologie, Psychiatrie, psychologie, sexuologie | kategorie: Digitální video | klíčová slova: stres, odolnost ke stresu, genom, mateřské chování | příloh: 9 | zobrazeno: 5716x | publikováno: 4.10.2010 | poslední úpravy: 2.5.2012

Immunology for student of general medicine

Immunology for student of general medicine

This is a presentation of lectures of the subject „Immunology“ for students of general medicine. It covers basic aspects of theoretical immunology, immunopathological states, immunological aspects of transplantation and immune response to tumours. Also immune reaction to microbes and principles of vaccination are covered. The course includes basic information of immunological laboratory methods and their interpretation as well.

 
autor: Jiří Litzman | LF MU | disciplína: Imunologie, alergologie | kategorie: Educational works, Presentations | klíčová slova: general medicine, immunology, immunopathological states | příloh: 17 | zobrazeno: 5347x | publikováno: 6.9.2013 | poslední úpravy: 4.12.2018

Genetika pro nutriční terapeuty

Genetika pro nutriční terapeuty

Výukový text „Genetika ve výživě“ je první výukový původní text pro studenty oboru Nutriční terapeut na LF. Publikace poskytuje přehled o základních pojmech z oblasti genetiky a buněčné biologie a podává i specializované informace o vztazích genové exprese, různých složek výživy a konkrétních onemocnění.

 
autor: Julie Bienertová Vašků, Jan Novák, Jan Vinklárek, Ivo Nečesánek | LF MU | disciplína: Fyziologie a patologická fyziologie | kategorie: Výukové publikace a autorská díla, Materiály k přednáškám | klíčová slova: Genetika, gen, výživa, polymorfismus, komplexní onemocnění, dědičnost | příloh: 1 | zobrazeno: 4878x | publikováno: 15.4.2014 | poslední úpravy: 12.5.2014

Urologie pro studenty všeobecného lékařství - Nenádorová onemocnění mužského genitálu, andrologie, urologenitální trauma, akutní stavy v urologii, další zdroje v urologii

Urologie pro studenty všeobecného lékařství - Nenádorová onemocnění mužského genitálu, andrologie, urologenitální trauma, akutní stavy v urologii, další zdroje v urologii

Urologie je dynamicky se vyvíjející obor. Od pouhé odnože chirurgie se stala během druhé poloviny 20. století zcela samostatným oborem s vlastním systémem postgraduálního vzdělávání. Existuje atestace z urologie I. a II. stupně a nástavbová atestace z dětské urologie. V rámci všeobecného lékařství je na 1. a 2. lékařské fakultě Univerzity Karlovy již urologie vyučována pregraduálně samostatně a je ukončena i samostatnou zkouškou.

 
autor: Milan Hora, Viktor Eret, Václav Janda, Jiří Klečka, Petr Stránský, Ivan Trávníček, Tomáš Ürge | LF UK Plzeň | disciplína: Urologie | klíčová slova: Andrologie, Urogenitální trauma, Akutní stavy v urologii | příloh: 1 | zobrazeno: 4501x | publikováno: 14.10.2013 | poslední úpravy: 25.4.2014

VÝZNAM GENETICKÉHO POLYMORFISMU ENZYMŮ CYP450 PRO ÚČINEK LÉČIV

VÝZNAM GENETICKÉHO POLYMORFISMU ENZYMŮ CYP450 PRO ÚČINEK LÉČIV

Interindividuální variabilita odpovědi na léčivo představuje v praxi často významný problém. Jedním z faktorů, které v jejím vzniku hrají důležitou roli, je genetický polymorfismus enzymů, které se podílejí na metabolismu léčiv. Na metabolismu xenobiotik se podílí 22 izoforem cytochromu P450 z rodin CYP1, CYP2 a CYP3, pro které je charakteristický významný polymorfismus. Tyto různé genové varianty se mohou projevit ve fenotypu až čtyřmi různými způsoby: Takzvaní pomalí metabolizátoři (PM) jsou nositelé dvou nefunčních alel a postrádají enzymatickou aktivitu, střední metabolizátoři (IM) jsou heterozygoti pro nefunkční alelu nebo nosiči dvou alel kódujících enzym se sníženou aktivitou (rychlost metabolismu mezi PM a rychlým metabolizátorem). Rychlí (extenzivní, EM) metabolizátoři jsou jedinci s dvěma funkčními (wild type) alelami a ultrarychlí metabolizátoři (UM) mají více aktivních kopií genu. Výsledný fenotyp se tedy může projevit selháním účinku léčiva či zvýšeným rizikem nežádoucích účinků, ale může také zvyšovat riziko interakcí určité látky s jinými léčivy.

 
autor: Monika Bludovská | LF UK Plzeň | disciplína: Farmakologie | klíčová slova: CYP450, polymorfismus enzymů, interakce | příloh: 1 | zobrazeno: 3500x | publikováno: 2.12.2014 | poslední úpravy: 3.3.2015

Genetika v zubním lékařství

Genetika v zubním lékařství

Výukový text „Genetika v zubním lékařství“ shrnuje základní pojmy a poznatky z oblasti genetiky a ve speciální části se zaměřením na zubní lékařství. Tato výuková publikace je určena pro studenty Lékařské fakulty Masarykovy univerzity v Brně předmětu Genetika v zubním lékařství (ZLGE061p, ZLGE061c).

 
autor: Monika Pávková Goldbergová, Anna Vašků, Lýdie Izakovičová Hollá, Renata Gaillyová | LF MU | disciplína: Fyziologie a patologická fyziologie | kategorie: Výukové publikace a autorská díla | klíčová slova: Genetika, gen, dědičnost, komplexní onemocnění | příloh: 1 | zobrazeno: 3090x | publikováno: 12.3.2015

CYTOCHROME P-450: genetic and population aspects

CYTOCHROME P-450: genetic and population aspects

Need of carrying out a pharmacological genotyping for providing the individualized pharmacotherapy is shown in the monograph based on the analysis of own and literary data of the central link of drug pharmacokinetics– systems of cytochrome P-450, taking into account its genetic polymorphysm. The monograph is intended for the clinical pharmacologists, geneticists and experts dealing with this problem.

Mavlyanov I.R., Ashirmetov A.Kh., Mavlyanov Z.I., Jarilkasinova G.J.: CYTOCHROME P-450: genetic and population aspects, Pavol Jozef Šafárik University in Košice, Košice 2017, ISBN 978-80-8152-526-1.

 
autor: Iskander Rahimovich Mavlyanov, Abdurashid Khamidovich Ashirmetov, Zafar Iskandarovich Mavlyanov, Gavhar Januzakovna Jarilkasinova | UPJŠ LF v Košiciach | disciplína: Biologie, Farmakologie, Lékařská chemie a biochemie | kategorie: Educational works | klíčová slova: cytochrome P-450 | příloh: 2 | zobrazeno: 2212x | publikováno: 5.12.2017 | poslední úpravy: 23.3.2018

Selected chapters from general pharmacology for students of general medicine and dentistry at FM MU

Selected chapters from general pharmacology for students of general medicine and dentistry at FM MU

This text covers selected chapters on general pharmacology including fundamental pharmacodynamics, pharmacokinetics, routes of drug administration, classification of drug dosage forms and their main features, adverse drug reactions and drug interactions. It is intended for students of general medicine and dentistry of English study programmes at the Faculty of Medicine MU.

 
autor: Leoš Landa, Jan Juřica, Kristýna Nosková, Ondřej Zendulka | LF MU | disciplína: Farmakologie | kategorie: Educational works, Presentations | klíčová slova: general pharmacology, pharmacodynamics, pharmacokinetics, routes of drug administration, drug dosage forms, adverse drug reactions, drug interactions | příloh: 1 | zobrazeno: 176x | publikováno: 9.2.2021 | poslední úpravy: 10.2.2021
VÝSLEDKY NALEZENÉ VE FULLTEXTU: počet nalezených příspěvků: 70 | počet nalezených příspěvků na SANDBOXU: 21

Vědecké výpočty v biologii a biomedicíně
.. jsou uvedeny aplikace metod umělé inteligence, dolování dat i metody strojového učení pro obl.. .. připojeny příklady, včetně ukázky vyhledávání z genetických databází a dolování znalosti z dat, kter..

RFA jaterních metastáz otevřeným přístupem
.. metody je využití vysokofrekvenčního proudu generovaného RF generátorem, který je RF elektrodou d..

TELEHEMATOLOGIE: společné řešení pro edukační obrazový archiv a vzdálené konzultace
.. Classifications of Tumours Patology & Genetics of Tumours of Haematopoetic and Lymphoid..

Digitální atlas normálních nálezů v DICOM formátu
.. Archiv obsahuje prostor jak pro klasické rentgenové snímky v různých projekcích, tak pro CT, MR, a..

Metoda analýzy komet
.. aplikacím kometové analýzy patří screening genotoxických látek, stanovení účinků chemo.. ..klíčová slova: komet, poškození DNA, genotoxicita, oxidativní stres, elektroforéza j..

RFA jaterních malignit perkutánním přístupem
.. metody je využití vysokofrekvenčního proudu generovaného v RF generátoru, který je elektrodou rů..

Aneuryzma abdominální aorty
.. a je diagnostickou a terapeutickou výzvou pro generace cévních chirurgů. Jeho nejčastější a nejzáv.. .. dnes není považován aterosklerotický vřed, nýbrž genetické dispozice ovlivňující kvalitu elastinu a ko..

Hypertextový atlas patologie
.. (CLINIC), údaje o etiologii (ETIOLOGY) a patogeneze (PATHOGENESIS) ev etiopatogeneze, dále je k ..

Automatizace - robotizace laboratorní preanalytické fáze
.. provedení (Olympus OLA2000, Roche RSDA800, Tecan GENESIS FE500). Záznam obsahuje identifikaci ..

ABC of Informatics
.. of personal computers, Software – general description of software products, Computer..

Vyšetření karyotypu plodu z buněk plodové vody
.. prenatální laboratoře oddělení lékařské genetiky. Prenatální diagnostika zaujímá významné mís.. .. kdokoli – Pracoviště: Oddělení lékařské gen.. ..klíčová slova: chromozóm, cytogenetika, prenatální diagnostika, a..

Návody k praktickým cvičením z molekulární biologie
..klíčová slova: biologie, DNA, polymorfismus genetický, polymerázová řetězová reakce, DNA diagn..

Psychiatry
.. of Charles University in Prague: History; General Psychopathology; Mood Disorders;..

Aktuálna problematika infekčných ochorení
.. Parazity – „Scolex“ . Vírusové genómy. Vírusy - koronavírusy. Vírusy - chrípka. Hep..

Diferenciálna diagnostika opuchov v detskom veku
.. stavov v detskom veku. Osobitne rozoberajú generalizované a lokálne opuchy a uvádzajú ich dif..

Experimentally induced atherosclerosis in laboratory animal
.. is intended for students of Pathophysiology in General Medicine (VLA) and Dental Medicine (ZLA).. ..klíčová slova: experimental animals, etiology, pathogen..

Současný pohled na patogenezi spinocelulárního karcinomu dutiny ústní
.. text „Současný pohled na patogenezi spinocelulárního karcinomu dutiny ú.. .. danému typu. V oblasti zevních vlivů patogeneze je nutno předpokládat, že některé vlivy budou .. ..klíčová slova: dutiny ústní, karcinom hlavy a krku, karcinogeneze, patogeneze karcinomu dutiny..

PRAXE ZALOŽENÁ NA DŮKAZECH V OŠETŘOVATELSTVÍ
.. slovy pro zahájení vyhledávání. Klíčová slova generovaná z klinické otázky pouze usměrňují hledá..

Practicals in Pharmacology
.. text provides an introduction to general principles and rules for prescription of..

Zkušební testy z pediatrie
.. otázek a správnost odpovědí automaticky vygeneruje znova. Zkušební test je založen na metodě &b..

B lymphocytes and plasma cells
.. are the sites of interaction with foreign antigens. Production of antibodies is initiated by the.. .. They develop in the bone marrow prior to antigenic stimulation. During their maturation process,..

Embryologické metody asistované reprodukce
.. pro jejich vyšetření technikou preimplantační genetické diagnostiky ..

Hypertext atlas of Rare Lymphomas
.. The main chapters of content: Introduction Generalized histiocytic lesion of JXG type in a..

Podtlakové uzatváranie rán – nové poznatky a možnosti aplikácie
.. z rany odstraňovaný výpotok spolu s infekčným agens, zvyšuje sa teplota rany a spodina rany je .. .. 1997, vďaka nemeckým autorom Morykwasovi a Argentovi. V tomto roku publikovali aj s ďalšími sp..

Topographical anatomy of limbs
.. or discussion forums which can be or generalized or aimed to any specific problem of..

Kapitoly z lékařské etiky
..klíčová slova: léčba, intenzivní medicína, lékařský výzkum, genetika, reprodukční medicína, informovaný sou..

Lékařská chemie, biochemie a molekulární biologie. Praktická cvičení I a II.
.. V molekulárně biologickém oddílu jsme u průkazu genových polymorfismů ApoE prokazovaných PCR a re..

Laboratorní úlohy z lékařské biofyziky
.. CT na jednoduchém modelu a podán zevrubný popis generací přístrojů CT v reálné praxi včetně navazuj..

Výukový atlas zubů člověka
.. zubů reálných s individuálními proměnami, nejen genetickými, aby student byl schopen identifikovat ..

Histology and Embryology Exam Questions. Recommended for review before the final examination
.. There are 835 exam questions for both General and Dental Medicine students covering..

MEF strana 1
1
strana 2
2
strana 3
3
Další
 
SCHWARZ Daniel, DUŠEK Ladislav. Společná platforma pro elektronické publikování a sdílení výukových materiálů v síti lékařských fakult MEFANET [online]. Masarykova univerzita, [2008], [cit.2021-07-31]. Dostupný z WWW: <http://portal.mefanet.cz>. Verze 2.0 [2019].