Logo MEFANET bránaPortál vzdělávací sítě lékařských fakult MEFANET
NOVÁ VERZE | česky | english

Vyhledávání

Fulltextové vyhledávání


ZADEJTE 1 NEBO VÍCE SLOV:
TIP: při vyhledávání více slov používejte zástupný znak * pro vyhledávání více tvarů slova. Více o zástupných znacích...
VYHLEDÁNO V TITULCÍCH: počet nalezených příspěvků: 13 | počet nalezených příspěvků na SANDBOXU: 4

Pathophysiology practicals for general medicine and Dental medicine courses

Pathophysiology practicals for General Medicine and Dental Medicine courses

One of the possible approaches to study human diseases and their complexity is to use non-human experimental model organisms.Electronic downloadable textbook “Pathophysiology practicals for General Medicine and Dental Medicine courses“ for students of pathophysiology in General Medicine (VLA) and Dental Medicine (ZLA) courses aims to serve as a practical manual during the practicals and tutorials.

 
autor: Kateřina Kaňková, Lukáš Pácal, Michal Jurajda, Lydie Izakovičová Hollá, Julie Bienertová Vašků, Michal Masařík, Anna Vašků | LF MU | disciplína: Fyziologie a patologická fyziologie | kategorie: Educational works, Presentations | klíčová slova: pathophysiology, animal experiments, etiology, pathogenesis | příloh: 1 | zobrazeno: 12403x | publikováno: 15.12.2008 | poslední úpravy: 27.9.2011

Pathophysiology practicals for general medicine and Dental medicine courses

Pathophysiology practicals for General Medicine and Dental Medicine courses

Učební text je souborem aktuálních návodů do praktických cvičení z Patologické fyziologie v anglickém jazyce. Obsahuje stručný úvod do dané problematiky a popis provedení jednotlivých experimentálních praktických cvičení. Výukový materiál má podobu skript rozdělených do několika ucelených tematických celků.

 
autor: Kateřina Kaňková, Lukáš Pácal, Michal Jurajda, Lydie Izakovičová Hollá, Julie Bienertová Vašků, Michal Masařík, Anna Vašků | LF MU | disciplína: Fyziologie a patologická fyziologie | kategorie: Výukové publikace a autorská díla, Materiály k přednáškám | klíčová slova: patofyziologie, etiologie, patogeneze, experimentální modely | příloh: 1 | zobrazeno: 7142x | publikováno: 30.4.2010 | poslední úpravy: 3.6.2011

Immunology for student of general medicine

Immunology for student of general medicine

This is a presentation of lectures of the subject „Immunology“ for students of general medicine. It covers basic aspects of theoretical immunology, immunopathological states, immunological aspects of transplantation and immune response to tumours. Also immune reaction to microbes and principles of vaccination are covered. The course includes basic information of immunological laboratory methods and their interpretation as well.

 
autor: Jiří Litzman | LF MU | disciplína: Imunologie, alergologie | kategorie: Educational works, Presentations | klíčová slova: general medicine, immunology, immunopathological states | příloh: 17 | zobrazeno: 4960x | publikováno: 6.9.2013 | poslední úpravy: 4.12.2018

general and specialized psychiatry

General and specialized psychiatry

The psychiatry makes part of neuroscience which is currently undergoing dynamic development. Although two high-quality textbooks are available now, there have been some changes in the practical outputs of our discipline. The objective of these seminar notes from psychiatry course is to follow these changes, and to provide you with up-to-date information which is necessary to acquire the basic knowledge. These materials will be updated on a regular basis. These notes do not replace recommended textbooks, they should give you a quick overview of the basic topics in psychiatry. They are supposed to be used in your preparation for psychiatry courses and should be helpful during the revision of the explained matter.

 
autor: Alexandra Žourková, Eva Češková, Ivana Drtílková, Tomáš Kašpárek, Hana Kučerová, Lucie Pilařová, Radovan Přikryl, Radek Ryšánek, Pavel Theiner, Markéta Žáčková | LF MU | disciplína: Psychiatrie, psychologie, sexuologie | kategorie: Educational works, Presentations | klíčová slova: psychiatry, disturbances of emotion, schizophrenia | příloh: 20 | zobrazeno: 10290x | publikováno: 12.1.2006 | poslední úpravy: 4.12.2018

Etika v medicíně

Etika v medicíně

Etika je samostatný vědní obor, na některých školách je i samostatným výukovým oborem. Nelze pochopitelně obsáhnout širokou škálu etických problémů a dilemat v souvislosti s poskytováním zdravotní péče a jejím dalším rozvojem.
Texty byly původně určeny hlavně pro studenty pátých a šestých ročníků lékařské fakulty jako materiály doplňující výuku sociálního lékařství a veřejného zdravotnictví. Jsme přesvědčeni, že tyto texty mohou být zdrojem informací v dané oblasti i pro studenty jiných oborů připravující se pro praxi ve zdravotnictví i pro pracovníky pomáhajících profesí. Stejně tak mohou texty použít ke studiu, zamyšlení nad problémy a motivaci k dalšímu hledání odpovědí na etická dilemata i studenti postgraduálního studia.

 
autor: Květuše Zikmundová, Helena Zavázalová | LF UK Plzeň | disciplína: Lékařská etika a právo | klíčová slova: sociální lékařství, veřejné zdravotnictví | příloh: 11 | zobrazeno: 6417x | publikováno: 12.11.2009 | poslední úpravy: 8.8.2013

O vedeckom bádaní v medicíne

O vedeckom bádaní v medicíne

Vedecké bádanie nie je výučbovým predmetom. Preto táto knižka nie je učebnicou a nemá ani usporiadanie – od jednoduchého k zložitému. Je to písaná forma názorov a skúseností, ktoré by mohol využiť záujemca v oblasti biologicko-lekárskych vied. Štyri menšie časti sú prevzaté z knihy Úvod do vedeckého bádania, ktorá vyvolala priaznivé ohlasy.


 
autor: Ivan Hulín, Daniela Ostatníková a kol. | LF UK v Bratislave | disciplína: Fyziologie a patologická fyziologie, Lékařská informatika a informační věda, Ostatní | kategorie: Pedagogické diela, Edukačné weby, Materiály k prednáškam | klíčová slova: Vedecké bádanie, vedecká publikácia, abstrakt | příloh: 5 | zobrazeno: 2756x | publikováno: 13.3.2015 | poslední úpravy: 18.3.2015

diagnostic methods of nuclear medicine

diagnostic methods of nuclear medicine

This video document performs basic information about diagnostic nuclear medicine. It is designed for pregraduate medical students. It explains basic principles and indications including demonstration of the evaluating process to be able to completely inform patients.

 
autor: Otto Lang, Ivana Kuníková | 3.LF UK | disciplína: Nukleární medicína | kategorie: Digital video | klíčová slova: scintigraphy, diagnostic methods, radiopharmaceuticals | příloh: 13 | zobrazeno: 4716x | publikováno: 16.11.2010 | poslední úpravy: 29.1.2011

Manažment bolesti v urgentnej medicíne

Manažment bolesti v urgentnej medicíne

Bolesť je Svetovou zdravotníckou organizáciou (WHO) a medzinárodnou spoločnosťou pre štúdium a liečbu bolesti (IASP) definovaná ako „nepríjemná senzorická a emocionálna skúsenosť spojená s akútnym či potencionálnym poškodením tkanív alebo je popisovaná výrazmi takéhoto poškodenia.. Bolesť je vždy subjektívna“.

 
autor: Oto Masár, Gabika Ďuricová, Ilona Mauritzová | LF UK v Bratislave | disciplína: Akutní medicína, Nelékařské zdravotnické vědy, Všeobecné praktické lékařství | kategorie: Pedagogické diela, Prednášky, Materiály k prednáškam | klíčová slova: Bolesť, Vyšetrenie pacienta | příloh: 1 | zobrazeno: 1354x | publikováno: 28.4.2017 | poslední úpravy: 19.3.2020

Vyšetrovacie metódy v internej medicíne

Vyšetrovacie metódy v internej medicíne

Učebnica Vyšetrovacie metódy v internej medicíne je výstupom spoločného projektu autorov. Má byť primárne určená pre študentov lekárskych fakúlt, ktorí by ju mali využiť najmä na prípravu na skúšku z internej propedeutiky, ale aj na prípravu na štátnu záverečnú skúšku z internej medicíny. Učebnica takisto môže poslúžiť aj lekárom, ktorí sú zaradení do špecializačného štúdia pri príprave na skúšku z internistického kmeňa, ako aj na špecializačnú skúšku z vnútorného lekárstva. Pripravovaná publikácia je súhrnom najnovších a všetkých používaných laboratórnych ako aj zobrazovacích metód v jednotlivých pododboroch internej medicíny. Získané vedomosti by študenti mali využiť nielen počas štúdia na lekárskej fakulte, ale aj neskôr, v ich lekárskej praxi.

 
autor: Ivana Valočiková, Ingrid Dravecká, Martin Janičko, Ivica Lazúrová, Ivana Jochmanová, Laura Gombošová, Pavol Joppa | UPJŠ LF v Košiciach | disciplína: Diabetologie, dietetika, Endokrinologie, metabolismus, Gastroenterologie, hepatologie, Hematologie, Vnitřní lékařství, Kardiologie, angiologie, Nefrologie, Pneumologie, Revmatologie | kategorie: Výučbové publikácie a autorské diela | klíčová slova: vyšetrovacie metódy, interná medicína, gastroenterológia, nefrológia, hepatológia, diabetológia, pneumológia | příloh: 6 | zobrazeno: 710x | publikováno: 7.11.2019

Fyzikální základy zobrazování v nukleární medicíně a radiační ochrana

Fyzikální základy zobrazování v nukleární medicíně a radiační ochrana

Tento výukový program představuje pro studenty pomůcku k porozumění základům fyziky a skladby zobrazovacích přístrojů se zaměřením na znalosti ulehčující porozumění vyšetřovacím postupům pomocí radioaktivních látek – radiofarmak, které jsou demonstrovány na praktických cvičeních věnovaných zejména způsobům jak se výsledky zobrazovacích metod v klinické praxi získávají a interpretují. Byla soustředěna pozornost na určující a často rušivé jevy, které vstupují do přenosu informací zprostředkovaných ionizujícím zářením na cestě od orgánu nebo tkáně přes zobrazovací přístroj až do počítače, který poskytuje výsledný obraz. Někdy může ovlivnění obrazu rušivými vlivy ztěžovat správnou klinickou interpretaci.

 
autor: Václav Hušák, Pavel Koranda, Miroslav Mysliveček, Milan Kamínek, Jaroslav Ptáček | LF UP | disciplína: Nukleární medicína, Radiologie a zobrazovací metody | kategorie: Tutoriály | klíčová slova: Fyzikální přístroje, Diagnostika, Zobrazovací metody, Nukleární medicína, Radiologie, Radiační ochrana | příloh: 1 | zobrazeno: 8479x | publikováno: 10.9.2009 | poslední úpravy: 10.11.2012

Practical exercises from Medical Biochemistry for students of Dental medicine

Practical exercises from Medical Biochemistry for students of Dental Medicine

The laboratory manuals are developed to the foreign students of medicine for practical laboratory exercise and verification of knowledge from medical biochemistry. Exercises are gathered into bigger groups by topics. Student can apply their manual skill in performing of the experiments, and also train their ability in evaluation of results and making of diagnoses.

First published: Tomečková V., Kron I., Mareková M.: Practical exercises from biochemistry, Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Košice 2011, ISBN 978-80-7097-874-0.

 
autor: Peter Urban, Vladimíra Tomečková, Jana Mašlanková, Marek Stupák, Mária Mareková | UPJŠ LF v Košiciach | disciplína: Lékařská chemie a biochemie | kategorie: Educational works | klíčová slova: biochemistry, practical exercises | příloh: 27 | zobrazeno: 17645x | publikováno: 15.2.2011 | poslední úpravy: 11.2.2020

Interactive algorithms in the education of selected acute medicine topics

Interactive algorithms in the education of selected acute medicine topics

Algorithmization and procedural management of the therapeutic process has become very popular as quality management systems have developed and health care quality has been assessed. It is obvious that a procedurally-thinking physician can react more efficiently, promptly and economically to critical situations which are so abundant in acute medicine. The interactive educational algorithms on the portal AKUTNE.CZ have been developed with the aim of simulating decision processes in acute patients. The ultimate aim of the algorithms is to make students remember the correct procedures which are necessary for the management of acute situations. This comprehensive work contains 24 interactive algorithms both in Czech and English language which deal with various acute medicine topics. It covers acute medicine from prehospital care to highly specialized hospital care.

 
autor: Petr Štourač, team of students and teachers creating the educational contents of the AKUTNE.CZ portal | LF MU | disciplína: Akutní medicína, Anesteziologie a intenzivní medicína | kategorie: Educational works, Multimedia, Elearning, Educational websites | klíčová slova: acute medicine, post-dural puncture headache, analgesia, allergic reaction, toxic reaction, local anaesthetics, acute coronary syndrome, water rescue, hypothermia, car accident, head injury, craniocerebral trauma, central venous catheter, basic life support, sepsis | příloh: 22 | zobrazeno: 8117x | publikováno: 15.2.2013 | poslední úpravy: 22.9.2015

Videos of surgical procedures in the Department of Burns medicine Hall of interpretation of explanatory text sheets

Videos of surgical procedures in the Department of Burns Medicine Hall of interpretation of explanatory text sheets

Videos of surgical procedures in the Department of Burns Medicine Hall of explanatory text sheets on the following topics: 1) Amputation of the right upper limb 2) Mesh graft autotransplantation 3) Avulsion 4) Meshing of autografts 5) Suicide

 
autor: Josef Bláha | 3.LF UK | disciplína: Chirurgie, traumatologie, ortopedie | klíčová slova: Amputation, Autotransplantation, Avulsion, Meshing, Suicide | příloh: 5 | zobrazeno: 2873x | publikováno: 20.12.2010 | poslední úpravy: 29.1.2011
VÝSLEDKY NALEZENÉ VE FULLTEXTU: počet nalezených příspěvků: 51 | počet nalezených příspěvků na SANDBOXU: 15

Histology and Embryology Exam Questions. Recommended for review before the final examination
.. There are 835 exam questions for both General and Dental Medicine students covering cytology,.. .. 835 exam questions for both General and Dental Medicine students covering cytology, general histology,..

Pathophysiology for Surgery
.. exams. This is especially true for the topics in general surgery. The aim of our effort was to prepare a.. .. that the textbook will help students of general medicine in an effective theoretical preparation for the.. .. 2013 Jessenius Faculty of Medicine, Comenius University, Martin ISBN.. ..klíčová slova: general surgery, gastrointestinal tract, vascular..

Experimentally induced atherosclerosis in laboratory animal
.. is intended for students of Pathophysiology in General Medicine (VLA) and Dental Medicine (ZLA).. .. for students of Pathophysiology in General Medicine (VLA) and Dental Medicine (ZLA) courses. The..

Psychiatry
.. of Charles University in Prague: History; General Psychopathology; Mood Disorders; Schizophrenia;.. .. on psychiatry for students of the 1st Faculty of Medicine of Charles University in Prague: History;..

Essentials of Medical Chemistry and Biochemistry
.. assigned for the students of English program of General medicine and Dentistry studies. The textbook.. .. for the students of English program of General medicine and Dentistry studies. The textbook summarizes..

Anatomical Dissection of the Head
.. dissection of the head is aimed at students of general medicine and dentistry in order to provide them.. .. of the head is aimed at students of general medicine and dentistry in order to provide them with..

ABC of Informatics
.. before informatics was applied in the field of medicine. The aims of Informatics should be oriented on.. .. of personal computers, Software – general description of software products, Computer..

Ophthalmooncology - Pigmented Conjunctival Lesions
.. ppt of pigmented epibulbar lesions for General Medicine stidents and Stomatology students.. .. ppt of pigmented epibulbar lesions for General Medicine stidents and Stomatology students also. ..

Praktická cvičení z biologie a genetiky
.. for students as well as for interested general..

Materials for Biophysics
.. Peaceful atom Radioactivity and nuclear medicine Radiation Sound and ear Ultrasound .. .. user – – Radioactivity and nuclear medicine | 8.11.2010 51.5 KB registered user –..

Topographical anatomy of limbs
.. courses is aimed to foreign students of medicine. It turns their attention to topographical.. .. or discussion forums which can be or generalized or aimed to any specific problem of studies.. .. they are available on the server of Faculty of Medicine in Hradec Kralove. Mentioned courses are..

Pohybová aktivita v prevenci nemocí
.. lékařství a jeho zařazení ve světové a naší medicíně. Pojednává o kalendářním a biologickém věku jedin..

Pathological physiology. Selected chapters.
.. selected chapters contains chapters of general and special pathological physiology that explain..

Hypertext atlas of Fetal Pathology
.. is a free resource for pregraduate students of medicine, pathologists and other health professionals..

Practicals in Pharmacology
.. text provides an introduction to general principles and rules for prescription of drugs..

Zdravotnická první pomoc - výukové prezentace
.. první pomoci u nejčastějších akutních stavů v medicíně, které bezprostředně ohrožují život nebo mohou oh..

Basic principles and molecular mechanisms regulating early development of mammals - physiology and pathology
.. This educational material is recommened to General Medical, Dental Medical students and the..

Práca s tabuľkovým procesorom nielen pre študentov
.. praxi [IZP-PA] Informačné systémy v medicíne [ULI/ISM-V/09] Informačné systémy v medicíne [IS..

Pediatric oncology for medical students – e-learning programme
.. decisions and the risks of anticancer therapy.. General section of the textbook provides a concise..

Základy informačných technológií
.. praxi [IZP-PA] Informačné systémy v medicíne [ULI/ISM-V/09] Informačné systémy v medicíne [IS..

Automatický analytický systém MODULAR
.. vývoj automatizace laboratorní medicíně směřuje k softwarovému a mechanickému propojení r..

Práca s textovým editorom nielen pre študentov
.. – Predmety/kurzy Informačné systémy v medicíne [ISM-M] Informačné systémy v medicíne [UL..

Interaktivní výuka anatomie
.. seřazeny podle zobrazovacích metod používaných v medicíně spolu s kresbami a fotografiemi, které vznikly v ..

Automatic urinalysis
.. and the Data Processing Centre of the MU Fac. of Medicine in Brno. It is provided with a spoken commentary..

Signály, časové řady a lineární systémy
.. postupů používaných při analýze časových řad v medicíně, epidemiologii, analýze procesů probíhajících v n..

Klasifikácia v psychiatrii
.. systémy v medicíne umožňujú profesionálom vzájomne komunikovať a inf.. .. výskumu i klinickej praxe. Klasifikácia v medicíne je potrebná predovšetkým na zatrieďovanie jed..

Hyperbarická oxygenoterapie
.. kouřovými plyny, v terapii hypoxie ať již generalizované či lokální, je doplňkem v léčbě chirurg.. .. Nezastupitelnou roli hraje také v potápěčské medicíně. V současné době však, navzdory možnostem, které ..

Biophysical seminars for medical students
.. 1C modul students of the Third Faculty of Medicine, Charles University. The following topics are:..

The Health of the Roma People in Central and Eastern Europe
.. by the Editing Committee at Faculty of Medicine..

Webcasting a vzdelávanie
.. – Predmety/kurzy Informačné systémy v medicíne [ISM-M] Informačné systémy v medicíne [UL..

MEF strana 1
1
strana 2
2
Další
 
SCHWARZ Daniel, DUŠEK Ladislav. Společná platforma pro elektronické publikování a sdílení výukových materiálů v síti lékařských fakult MEFANET [online]. Masarykova univerzita, [2008], [cit.2020-07-11]. Dostupný z WWW: <http://portal.mefanet.cz>. Verze 2.0 [2019].