Logo MEFANET bránaPortál vzdělávací sítě lékařských fakult MEFANET
NOVÁ VERZE | česky | english

Vyhledávání

Fulltextové vyhledávání


ZADEJTE 1 NEBO VÍCE SLOV:
TIP: při vyhledávání více slov používejte zástupný znak * pro vyhledávání více tvarů slova. Více o zástupných znacích...
VYHLEDÁNO V TITULCÍCH: počet nalezených příspěvků: 3

Genetika v zubním lékařství

Genetika v zubním lékařství

Výukový text „Genetika v zubním lékařství“ shrnuje základní pojmy a poznatky z oblasti genetiky a ve speciální části se zaměřením na zubní lékařství. Tato výuková publikace je určena pro studenty Lékařské fakulty Masarykovy univerzity v Brně předmětu Genetika v zubním lékařství (ZLGE061p, ZLGE061c).

 
autor: Monika Pávková Goldbergová, Anna Vašků, Lýdie Izakovičová Hollá, Renata Gaillyová | LF MU | disciplína: Fyziologie a patologická fyziologie | kategorie: Výukové publikace a autorská díla | klíčová slova: Genetika, gen, dědičnost, komplexní onemocnění | příloh: 1 | zobrazeno: 3188x | publikováno: 12.3.2015

Aktuální genetika / Current Genetics

Aktuální genetika / Current Genetics

Aktuální genetika je průběžně aktualizovaná multimediální učebnice, věnovaná aktuálním tématům lékařské biologie, genetiky a genomiky. Kapitoly jsou k dispozici v českém a anglickém jazyce. Představuje tak doplňkový zdroj aktuálních informací ke klasickým učebnicím oboru. Current Genetics is continually updated multimedia textbook devoted to timely topics in medical biology, genetics and genomics. The chapters are available in both Czech and English languages. It represents a source of up-to-date information supplementary to the classical textbooks of the field.

 
autor: Lucie Šedová, Ondřej Šeda, František Liška | 1.LF UK | disciplína: Biologie, Lékařská genetika | kategorie: Podklady k přednáškám, Výukové weby | klíčová slova: genetika, genomika, farmakogenetika, proteomika, experimentální modely | příloh: 1 | zobrazeno: 9917x | publikováno: 22.11.2006 | poslední úpravy: 16.4.2011

Genetika pro nutriční terapeuty

Genetika pro nutriční terapeuty

Výukový text „Genetika ve výživě“ je první výukový původní text pro studenty oboru Nutriční terapeut na LF. Publikace poskytuje přehled o základních pojmech z oblasti genetiky a buněčné biologie a podává i specializované informace o vztazích genové exprese, různých složek výživy a konkrétních onemocnění.

 
autor: Julie Bienertová Vašků, Jan Novák, Jan Vinklárek, Ivo Nečesánek | LF MU | disciplína: Fyziologie a patologická fyziologie | kategorie: Výukové publikace a autorská díla, Materiály k přednáškám | klíčová slova: Genetika, gen, výživa, polymorfismus, komplexní onemocnění, dědičnost | příloh: 1 | zobrazeno: 4946x | publikováno: 15.4.2014 | poslední úpravy: 12.5.2014
VÝSLEDKY NALEZENÉ VE FULLTEXTU: počet nalezených příspěvků: 8

Praktická cvičení z biologie a genetiky
.. kdokoli – Předměty/kurzy Biologie a genetika 2 [B00360] Biologie a genetika 2 [B00360].. ..klíčová slova: genetika, molekulární genetika, imunogenetika, m..

Turnerův syndrom – pacientské informace
.. výklad 1. Turnerův syndrom – portál Genetika. Seminární práce 2007. ht..

Elektronická učebnice dětské medicíny
.. dětská otorinolaryngologie, pediatrie, genetika.. .. MUDr. Jana Šťastná, Ph.D., MUDr. Dan Wechsler Genetika Lékařská / klinická genetika je preventivní širo.. ..klíčová slova: onkologie, otorinolaryngologie, pediatrie, genetika..

Vybrané biochemické a molekulárne-biologické metódy v lekárskom výskume a medicínskej diagnostike
.. BIOLOGICKÉ METÓDY 3 Genetika - náuka o dedičnosti 3 M..

Syndróm nepokojných nôh
.. syndrómu nepokojných Etiopatogenéza Genetika Klinický obraz Diagnostika ..

Kapitoly z lékařské etiky
..klíčová slova: léčba, intenzivní medicína, lékařský výzkum, genetika, reprodukční medicína, informovaný sou..

Vědecká příprava pro Zubní lékařství
..klíčová slova: příprava, základní výzkum, aplikovaný výzkum, genetika, orální patologie, mikrobiom, odontogeneze, m..

Cytogenetika - stanovení karyotypu
.. sítě MEFANET – Předměty/kurzy Lékařská genetika - přednáška [BDLG021p] Pracoviště: Katedra labo.. ..klíčová slova: genetika, postnatální vyšetření karyotypu, karyotyp, chro..

 
SCHWARZ Daniel, DUŠEK Ladislav. Společná platforma pro elektronické publikování a sdílení výukových materiálů v síti lékařských fakult MEFANET [online]. Masarykova univerzita, [2008], [cit.2021-10-28]. Dostupný z WWW: <http://portal.mefanet.cz>. Verze 2.0 [2019].