Logo MEFANET bránaPortál vzdělávací sítě lékařských fakult MEFANET
NOVÁ VERZE | česky | english

Vyhledávání

Fulltextové vyhledávání


ZADEJTE 1 NEBO VÍCE SLOV:
TIP: při vyhledávání více slov používejte zástupný znak * pro vyhledávání více tvarů slova. Více o zástupných znacích...
VYHLEDÁNO V TITULCÍCH: počet nalezených příspěvků: 1

Glaukomové onemocnění

Glaukomové onemocnění

Tato presentace je věnována etiologii, patogenezi a diagnostickým postupům u glaukomového onemocnění.

Autoři se na práci podíleli stejnou měrou.

 
autor: E. Růžičková, Marek Fichtl, Radka Martincová, Klára Sedláková | 1.LF UK | disciplína: Oftalmologie, optometrie | kategorie: Podklady k přednáškám | klíčová slova: glaukom, etiologie, patogeneze, diagnostika | příloh: 6 | zobrazeno: 12364x | publikováno: 7.12.2006 | poslední úpravy: 26.6.2009
VÝSLEDKY NALEZENÉ VE FULLTEXTU: počet nalezených příspěvků: 12 | počet nalezených příspěvků na SANDBOXU: 7

Základy anatómie oka pre medikov
.. ochoreniach sietnice a makuly Glaukómové ochorenie Ochorenia ciev sietnice,.. .. ochoreniach sietnice a makuly Glaukómové ochorenie Ochorenia ciev sietnice,..

Vybrané kapitoly z angiológie
.. stretáva sa dennej báze. Opísané sú dilatačné ochorenie artérií (aneuryzma abdominálnej aorty) ale aj st.. .. periférnych artérií Periférne artériové ochorenie Hlboká žilová trombóza Tromboflebitída Chro..

Sprievodca všeobecného lekára Hematoonkologickými ochoreniami
.. hematoonkologické ochorenie v rannom štádiu často nie je jednoduché. Kým pri .. .. Klinický obraz Diagnostikovať hematoonkologické ochorenie v rannom štádiu často nie je jednoduché. Kým pri ..

Chronická obličková choroba - zvýšené kardiovaskulárne riziko - WEBINÁR
.. pred transplantáciou obličky. Kardiovaskulárne ochorenie je vedúcou príčinou morbidity a mortality pa..

Onkologické ochorenia v detskom veku
.. a liečbu. Každoročne ochorie na onkologické ochorenie približne 150 z 1 000 000 detí a mladých vo veku ..

Edukácia a kompliancia pacienta s chronickým ochorením so zameraním na bronchiálnu astmu
..klíčová slova: ochorenie, bronchiálna astma, legislatívne aspekty, právo n..

Diferenciálna diagnostika opuchov v detskom veku
.. edému môže skrývať aj závažné životohrozujúce ochorenie..

Infekčné komplikácie onkologických pacientov
.. bunkovú aj humorálnu zložku. Samotné nádorové ochorenie je faktor znižujúci imunitu jedinca a pridaním ďa..

Syndróm nepokojných nôh
.. liečiteľné, ale výrazne poddiagnostikované ochorenie. Pacienti so SNN trpia neznesiteľným nutkaním k p..

Predná očná komora a dúhovkovorohovkový uhol
..klíčová slova: technika, gonioskopia, predn´á očná komora, glaukómové.. ..klíčová slova: gonioskopia, predn´á očná komora, glaukómové ochorenie..

Vyšetrovacie metódy v osteológii
.. Osteoporóza – definícia Osteoporóza je ochorenie látkovej výmeny kostného tkaniva, ktorá sa pre..

Základy plastickej chirurgie
.. stav po ablačných operáciách pre onkologické ochorenie alebo vrodené defekty. Ku strate funkcie tkanív d..

 
SCHWARZ Daniel, DUŠEK Ladislav. Společná platforma pro elektronické publikování a sdílení výukových materiálů v síti lékařských fakult MEFANET [online]. Masarykova univerzita, [2008], [cit.2020-10-20]. Dostupný z WWW: <http://portal.mefanet.cz>. Verze 2.0 [2019].