Logo MEFANET bránaPortál vzdělávací sítě lékařských fakult MEFANET
NOVÁ VERZE | česky | english

Vyhledávání

Fulltextové vyhledávání


ZADEJTE 1 NEBO VÍCE SLOV:
TIP: při vyhledávání více slov používejte zástupný znak * pro vyhledávání více tvarů slova. Více o zástupných znacích...
VYHLEDÁNO V TITULCÍCH: počet nalezených příspěvků: 0
VÝSLEDKY NALEZENÉ VE FULLTEXTU: počet nalezených příspěvků: 5 | počet nalezených příspěvků na SANDBOXU: 3

Plastická a rekonstrukční chirurgie
.. publikace a autorská .. ..avná kniha prezentuje dlouholeté výsledky a zk.. ..adislav.. .. Příloha Datum Velikost Přístupnost [?] Klinicky c.. ..klíčová slova: rekonstrukční chirurgie, lymfedém končetin, hlava a krční plochy, rozštěp rtu, kýla, replantace hor.. ..klíčová slova: astická chirurgie, rekonstrukční chirurgie, ly.. ..klíčová slova: chirurgie, lymfedém končetin, hlava a krční plochy, rozštěp rtu, kýla, replantace horních a dolních ..

Současné možnosti diagnostiky a terapie u pacientů s inhalačním traumatem
.. publikace a autorská .. ..alační trauma představuje akutní postižení dýcha.. .. poté narůstá se zvyšujícím se rozsahem popálené plochy. Fyzikálně-chemická povaha inhalované partikule n.. ..av Lipový~autor-87971-bretislav-lipovy#Jakub .. .. Příloha Datum Velikost Přístupnost [?] Klinicky c.. ..klíčová slova: alační trauma, bronchoskopie, komplikace, i..

Rohovka - 1.časť
..agogické .. ..ácia - klinický seminár V práci sa rozoberá ana.. ..Alena Furdová~autori.php?tid=509#Ivajlo .. ..a (cornea) – tvorí 2/6 plochy fibróznej v.. .. (cornea) – tvorí 2/6 plochy fibróznej vrstvy očnej gule. Priemer u dospelého .. ..klíčová slova: a..

Predná očná komora a dúhovkovorohovkový uhol
..ášky~clanky.php?s=Prednasky#Materiály k p.. ..á očná komora predstavuje priestor medzi zadnou p.. ..aj Sekáč~autori.php?tid=522#Rybár Ján, Ferková Syl.. ..a (iris) Anatómia a fyziológia dúhovky Dúhovka pre.. .. premietaním pigmentového epitelu zadnej plochy dúhovky. Opačný vonkajší okraj dúhovky sa nazýva .. ..klíčová slova: á komora, komorový mok, cirkulácia, d..

Morfologie orofaciálního systému pro studenty zubního lékařství
..á.. ..ato učebnice je určena pro studenty „Zubního .. .. Malínský~autori.php?tid=30#Jarmila Malínská, Zdeňka .. .. obsahuje vybrané kapitoly z oboru systematické a.. ..klíčová slova: oblast, hlava a krk, anatomie, topografie, mikroskopická .. ..klíčová slova: aciální oblast, hlava a krk, anatomie, topografie, .. ..áleno Ediční komisí LF..

 
SCHWARZ Daniel, DUŠEK Ladislav. Společná platforma pro elektronické publikování a sdílení výukových materiálů v síti lékařských fakult MEFANET [online]. Masarykova univerzita, [2008], [cit.2021-09-26]. Dostupný z WWW: <http://portal.mefanet.cz>. Verze 2.0 [2019].