Logo MEFANET bránaPortál vzdělávací sítě lékařských fakult MEFANET
NOVÁ VERZE | česky | english

Vyhledávání

Fulltextové vyhledávání


ZADEJTE 1 NEBO VÍCE SLOV:
TIP: při vyhledávání více slov používejte zástupný znak * pro vyhledávání více tvarů slova. Více o zástupných znacích...
VYHLEDÁNO V TITULCÍCH: počet nalezených příspěvků: 2

Porod a pánevní dno

Porod a pánevní dno

 Cílem výukového textu je seznámit studenty pregraduálního i postgraduálního studia s aktuálním pohledem na vliv porodu na statiku a integritu pánevního dna. První část dokumentu seznamuje s moderní funkční anatomií pánevního dna a patofyziologií sestupu pánevních orgánů. Následně je probírán vliv porodu ve smyslu poranění či poškození jednotlivých struktur a jsou nastíněny možnosti prevence porodního poranění pánevního dna.

 
autor: Zdeněk Rušavý | LF UK Plzeň | disciplína: Porodnictví a gynekologie | klíčová slova: porod, pánevní dno, prolaps pánevních orgánů, anatomie, patofyziologie | příloh: 1 | zobrazeno: 3296x | publikováno: 26.2.2015 | poslední úpravy: 7.3.2015

Infekce v gynekologii a porodnictví - pánevní zánětlivá nemoc

Infekce v gynekologii a porodnictví - Pánevní zánětlivá nemoc

Proběhlý pánevní zánět je často příčinou řady závažných komplikací, včetně možnosti vzniku neplodnosti, mimoděložního těhotenství, chronické pánevní bolesti a jiných.

 
autor: Jaromír Mašata | 1.LF UK | disciplína: Porodnictví a gynekologie | kategorie: Podklady k přednáškám, Ozvučené přednášky | klíčová slova: adnexitida, parametritida, zánět, Douglasova dutina, ovarium, adnexitis, parametritis, tuboovariání absces, absces Douglasova prostoru | příloh: 1 | zobrazeno: 7781x | publikováno: 4.4.2007 | poslední úpravy: 12.2.2010
VÝSLEDKY NALEZENÉ VE FULLTEXTU: počet nalezených příspěvků: 14

Infekce v gynekologii a porodnictví - úvod
.. záněty představují jeden z nejčastějších problémů, kter.. ..klíčová slova: poševní prostředí, vulvovaginální infekce, hluboký pánevní z.. ..klíčová slova: prostředí, vulvovaginální infekce, hluboký pánevní.. ..klíčová slova: nemoci, vagína, zánět, gynekologie, porodnictví, infekce, poševní pr..

Chirurgická léčba chronické pankreatitidy
.. zánět slinivky břišní je onemocnění postihující popula..

Morbus Crohn
.. Crohn je chronický nespecifický zánět trávící trubice, který byl svým objevitelem v roc.. ..klíčová slova: UZ, podbřišek, zánět..

Výukový atlas patologické fyziologie, 1. část
.. kardiovaskulární systém, buněčnou smrt, kloubní zánět a vitamín D. Učební pomůcka je určena pro stud.. ..klíčová slova: kardiovaskulární systém, buněčná smrt, kloub, zánět..

Pelvic organ Prolaps
.. posunu v nahlížení na problematiku sestupů pánevního dna. Práce se zabývá především novou klasi.. ..klíčová slova: pánevní dno,..

Imunitní mechanismy
.. účinky interferonů a projevům porušené imunity: zánět.. ..klíčová slova: proteiny, komplement, interferony, zánět místní a celkový, ho..

Smrtelná komplikace po intraartikulární aplikaci kortikoidů
.. aplikovány, a současně svědčí lokální chronický zánět nejen o dlouhodobé poruše tkáňové regulace, ale p..

Příklady uplatnění moderních forem léčby v dětské ortopedii
.. skupinách s ohledem na využití femorálních i pánevních osteotomií.  Přílohy: Příloha Datum Veli.. ..klíčová slova: terapie, sádrové obvazy, Perthesova choroba, pánevní osteotomie, Salter,..

Operační léčba v onkogynekologii – karcinom hrdla, těla dělohy a ovaria
.. karcinomů se doplňuje stagingově systematická pánevní a paraaortální lymfadenektomie. U časného ova..

Vybrané kapitoly z ortopedie a traumatologie pro studenty medicíny
.. Aseptické kostní nekrózy, entezopatie a šlachové záněty | 25.11.2010 49.5 KB registrovaný uživatel &..

Totální laparoskopická hysterektomie pro karcinom děložního těla
.. karcinomů se doplňuje stagingově systematická pánevní a paraaortální l..

Kazuistika založená na důkazu ve výuce pediatrie
..   Téma II: "Zánět středního ucha (otitis media) a vakcinace" ..

Vybrané kapitoly z dětské chirurgie
.. kolenních vazů, vyvrtnutí kotníku, paronychie, zánět, serom, pokousání psem, úrazy hlavy u batolat, sp..

Využití 3D zobrazení intrakraniálních procesů pro výuku studentů na NCHK LF MU
.. kanálu, ale i patologických procesů oblasti pánevní a pánevního dna a hlediska vztahu k dutým or..

 
SCHWARZ Daniel, DUŠEK Ladislav. Společná platforma pro elektronické publikování a sdílení výukových materiálů v síti lékařských fakult MEFANET [online]. Masarykova univerzita, [2008], [cit.2020-06-01]. Dostupný z WWW: <http://portal.mefanet.cz>. Verze 2.0 [2019].