Logo MEFANET bránaPortál vzdělávací sítě lékařských fakult MEFANET
NOVÁ VERZE | česky | english

Vyhledávání

Fulltextové vyhledávání


ZADEJTE 1 NEBO VÍCE SLOV:
TIP: při vyhledávání více slov používejte zástupný znak * pro vyhledávání více tvarů slova. Více o zástupných znacích...
VYHLEDÁNO V TITULCÍCH: počet nalezených příspěvků: 5

Statistické hodnocení biodiverzity

Statistické hodnocení biodiverzity

Biodiverzita je často diskutovaným pojmem a to zejména v oblasti ekologie a ochrany životního prostředí, kdy je nicméně často používán pouze ve své subjetivní podobě. Zároveň jde o pojem mnohem širší a týkající se nejenom taxonomické rozrůzněnosti živé přírody. Pojem diverzita se prolíná všemi úrovněmi živé hmoty od diverzity biochemických drah v rámci buňky, genetickou diverzitu organismů, složení biologických společenstev až po strukturu ekosystémů. Z matematického hlediska vyrůstá pojem diverzita z informační teorie a zjednodušeně ji můžeme popsat jako míru informace obsažené v hodnoceném systému; řada metod používaných pro hodnocení biodiverzity je v tomto kontextu odvozena a využívána v celé řadě dalších oblastí vědeckého výzkumu.

 
autor: Jiří Jarkovský, Simona Littnerová, Ladislav Dušek | LF MU | disciplína: Ostatní | kategorie: Výukové publikace a autorská díla, Materiály k přednáškám | klíčová slova: biodiverzita, statistické hodnocení | příloh: 1 | zobrazeno: 4435x | publikováno: 11.6.2012 | poslední úpravy: 23.7.2012

Pomůcka pro výuku hodnocení radiologických vyšetření

Pomůcka pro výuku hodnocení radiologických vyšetření

Pomůcka pro výuku hodnocení radiologických vyšetření obsahuje v interaktivním zpracování RTG snímky hrudníku, břicha a skeletu s grafickým označením míst nálezů. Každý snímek je uveden stručnou anamnézou; po otevření odkazu  se zobrazí podrobnosti radiologického vyšetření se závěrečnou diagnózou.

 
autor: Miroslav Heřman, Filip Čtvrtlík, Lukáš Hrdina | LF UP | disciplína: Radiologie a zobrazovací metody | kategorie: Tutoriály | příloh: 1 | zobrazeno: 11735x | publikováno: 8.12.2009 | poslední úpravy: 10.11.2012

Štúdie zdravotného a nutričného stavu populácie pre študentov VŠ s využitím voľne dostupných softwarových aplikácií

Štúdie zdravotného a nutričného stavu populácie pre študentov VŠ s využitím voľne dostupných softwarových aplikácií

Táto príručka vychádza ako pomocné metodické skriptá pre študentov bakalárskych a magisterských odborov lekárskych fakúlt - hlavne bakalárskeho a magisterského odboru „Verejné zdravotníctvo“. Študenti všeobecného lekárstva a stomatológie môžu tiež tieto učebné texty používať ako vzdelávaciu pomôcku pri štúdiu predmetu “Hygiena“, ktorý sa vyučuje buď samostatne, alebo v rámci širšie koncipovaných predmetov napr. „Verejné zdravotníctvo“.

Rimárová K.: Štúdie zdravotného a nutričného stavu populácie pre študentov VŠ s využitím voľne dostupných softwarových aplikácií, Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Košice 2011, ISBN 978-80-7097-888-7.

 
autor: Kvetoslava Rimárová | UPJŠ LF v Košiciach | disciplína: Veřejné zdravotnictví, sociální lékařství | kategorie: Výučbové publikácie a autorské diela | klíčová slova: hygiena, epidemiológia, preventívna medicína, Epi Info™ | příloh: 1 | zobrazeno: 5226x | publikováno: 24.6.2011 | poslední úpravy: 28.6.2011

Zobrazovací metody v psychiatrii: Využití informací o morfologii mozku pro hodnocení neurobiologie duševních nemocí a klinickou praxi

Zobrazovací metody v psychiatrii: Využití informací o morfologii mozku pro hodnocení neurobiologie duševních nemocí a klinickou praxi

Předložená elektronická skripta se věnují jednak metodám, které se využívají k hodnocení morfologie mozku v psychiatrickém výzkumu, jednak nálezům, které byly těmito metodami získány a jejich významu, otázkám, které nám umožňují zodpovídat. Je možné zobrazit duševní nemoci pomocí rutinního vyšetření CT nebo MRI? Co je kvalitativní a kvantitativní hodnocení obrazů mozku? Jaké jsou změny morfologie mozku u duševních poruch? Co je v pozadí změn morfologie mozku detekovaných pomocí zobrazovacích metod? Dokážeme změny morfologie mozku ovlivnit úspěšnou léčbou? Umíme informace o změnách morfologie mozku využít v klinické praxi?

 
autor: Tomáš Kašpárek, Daniel Schwarz | LF MU | disciplína: Psychiatrie, psychologie, sexuologie, Radiologie a zobrazovací metody | kategorie: Výukové publikace a autorská díla, Materiály k přednáškám | klíčová slova: mozek, morfologie, MRI, schizofrnie, výpočetní neuroanatomie, volumetre, VBM, DBM, zpracování a analýza obrazů | příloh: 1 | zobrazeno: 16211x | publikováno: 7.10.2009 | poslední úpravy: 29.6.2018

Životní cyklus léčiv - Klinické hodnocení a registrace léčivých přípravků, farmakovigilance a stanovování cen a úhrad léčiv

Životní cyklus léčiv - Klinické hodnocení a registrace léčivých přípravků, farmakovigilance a stanovování cen a úhrad léčiv

Ve výukovém textu jsou popsány jednotlivé součásti, týkající se životního cyklu léčivých přípravků. Jedná se o základní principy klinických hodnocení léčiv s následnými podmínkami udělení registrace léčiv ať již centralizovanou nebo národní procedurou, dále jsou objasněny základní principy a povinnosti ve vztahu k bezpečnosti léčivých přípravků po jejich uvedení do reálné klinické praxe – farmakovigilance a v poslední kapitole jsou představeny principy stanovování cen a úhrad léčivých přípravků v České republice. Výukový text takto postihuje a aktuálně objasňuje všechny základní součásti celého životního cyklu léčivých přípravků.

 
autor: Regina Demlová, Barbora Říhová, Zuzana Grycová, Kateřina Nerušilová, Lenka Dubská, Radka Obermannová | LF MU | disciplína: Farmakologie | kategorie: Výukové publikace a autorská díla, Materiály k přednáškám | klíčová slova: Životní cyklu léčiv, klinické hodnocení léčiv, registrace léčivých přípravků, farmakovigilance, stanovení ceny a úhrady léčivých přípravků | příloh: 1 | zobrazeno: 7441x | publikováno: 18.3.2014
VÝSLEDKY NALEZENÉ VE FULLTEXTU: počet nalezených příspěvků: 57 | počet nalezených příspěvků na SANDBOXU: 4

Prezentace k semináři Životní styl - výživa v rámci výuky hygieny a epidemiologie
.. pro zlepšení zdravotního stavu obyvatelstva; hodnocení výživového stavu - anamnéza, klinické a antr.. .. zdravotního stavu obyvatelstva; hodnocení výživového stavu - anamnéza, klinické a antropometrické vy.. .. výživová doporučení pro zlepšení zdravotního stavu obyvatelstva; hodnocení výživového stavu - ana.. ..klíčová slova: doporučení, výživa kojenců, alternativní výživa, hodnocení výživového st.. ..klíčová slova: výživa kojenců, alternativní výživa, hodnocení výživového.. ..klíčová slova: alternativní výživa, hodnocení výživového stavu..

Elektrokardiografie
.. signálu v srdci, metody registrace a postup při hodnocení.. .. KB uživatel vzdělávací sítě MEFANET – Hodnoceni EKG 22.5.2015 493.78 KB uživatel vzdělávací sítě ..

Stravovanie a podávanie jedla pacientom
.. výživy, posudzovanie stavu výživy, A-antropometrické vyšetrovacie metódy, po.. .. [?] Klinicky citlivé [?] Licencia Posudzovanie stavu výživy - prezentácia 11.11.2011 939.93 KB kt..

Eustachova trubice a pneumatický systém spánkové kosti
.. při diagnostice a terapii těchto patologických stavů nesporně stoupat význam praktických lékařů a také..

Medicína založená na důkazu ve výuce pediatrie: metodické podklady
.. postupy vyhledávání důkazů a jejich kritického hodnocení a vlastními zkušenostmi se zaváděním EBM do preg.. .. [?] Klinicky citlivé [?] Licence Kazuistiky - hodnocení studií 14.9.2016 138.21 KB kdokoli – ..

Medicína založená na důkazu
.. přehledy MODUL 3A Rychlé kritické hodnocení systematických přehledů MODUL 3B Me.. .. EBM 7.4.2016 1.52 MB kdokoli – Kritické hodnocení systematických přehledů 22.3.2019 56.5 KB kd..

Medicína založená na důkazu v doktorském studijním programu
.. informací dle pyramidy důkazu, kvalitativní hodnocení randomizovaných kontrolovaných studií a sy.. .. z hlediska historického vývoje, současného stavu a perspektiv implementace ve výuce, celoživotním ..

Akutní stavy v neurochirurgii
.. medicína. Toto platí i pro problematiku akutních stavů v neurochirurgii. Cílem dokumentu je praktický p..

Koagulace v kostce
.. v základní laboratorní diagnostice trombofilních stavů..

Biostatistika
.. přehled základů biostatistiky v kontextu hodnocení biologických a klinickch dat. Vzhledem k rozsahu .. .. metod text zaměřen také na praktickou stránku hodnocení dat, a to zejména na nástrahy, které mohou ko..

Funkční testy u normotezního hydrocefalu
.. ml mozkomíšního moku. Při zlepšení klinického stavu po odpuštění mozkomíšního moku je pak pacient ind.. .. ml mozkomíšního moku. Při zlepšení klinického stavu po odpuštění mozkomíšního moku je pak pacient ind..

Zhoubné nádory vulvy
.. být často léčebná strategie uzpůsobena celkovému stavu nemocné. V práci se zaměřujeme především na souč..

Zdravotnická první pomoc - výukové prezentace
.. první pomoci u nejčastějších akutních stavů v medicíně, které bezprostředně ohrožují život ne..

Obrazový průvodce RTG snímků horní končetiny - typy fraktur, luxace
.. Normální nálezy bez známek patologie, 2) Hodnocení fraktur, 3) Luxace a subluxace, 4) Fraktury..

Kazuistiky infekčních nemocí
.. nabízí kazuistiky infekčních nemocí a stavů, které je imitují. Podle anamnézy, fyzikálního ná..

Elektroforéza proteinů
.. séra, od přípravy a nanášení vzorků sér až po vyhodnocení elektroforeogramu, včetně příkladů změn spektra s.. .. sérových proteinů u některých patologických stavů. Videozáznam elektroforézy proteinů slouží jako d..

Základy kardiotokografie pro porodní asistentky
.. a porodní asistentka potřebují ke správnému zhodnocení stavu plodu před porodem i během něj. Ka.. .. asistentka potřebují ke správnému zhodnocení stavu plodu před porodem i během něj. Kardiotokografie ..

Psychiatrická propedeutika
.. Využití informací o morfologii mozku pro hodnocení neurobiologie duševních nemocí a klinickou praxi ..

Základy farmakoekonomiky
..klíčová slova: náklady, analýza nákladů, nákladová efektivita, hodnocení zdravotnických ..

Signály, časové řady a lineární systémy
.. statistické metody v biologii Statistické hodnocení biodiverzity Biostatistika Lineární a..

Vyšetřovací metody v imunologické a alergologické laboratoři
..klíčová slova: monoklonání protilátky, diagnostika alergických stavů..

Profesionální onemocnění horních končetin
.. těmto onemocněním vedou. Jsou nastíněny možnosti hodnocení rizikových faktorů - vibrací a přetěžování, předs..

Extrémní stavy
.. tlaku, gravitačního zrychlení, dále problematice stavu beztíže a vlivu extrémních teplot na lidské tělo..

Stavba atomu - elektronový obal
.. o elektronové konfiguraci jejich základních stavů a z ní vyplývajících vlastností prvků, především ..

Jak napsat bakalářskou práci
..klíčová slova: citace, harmonogram, forma a obsah práce, hodnocení,..

Hyperbarická oxygenoterapie
.. v léčbě chirurgických ran a komplikací celé řady stavů doprovázejících interní onemocnění. Nezas..

Klinické doporučené postupy I a II
.. překladu je součástí práce. Byloprovedeno hodnocení kvality nové sady klinických doporučených pos..

Zobrazovací metody využívající neionizující záření
.. textu je věnována také principům vzniku obrazu, hodnocení a posouzení kvality obrazu a obrazovým a..

PRAXE ZALOŽENÁ NA DŮKAZECH V OŠETŘOVATELSTVÍ
.. důkazu (výsledků) do klinické praxe 5 - Zhodnocení výsledku implementace důkazů (výkonu) KROK 0 &nd.. .. Např. (I) nejnovější technika hodnocení stavu kůže dle zjištěného důkazu a (C) současná technik.. ..klíčová slova: zdravotní vědy, klinická otázka, vyhledání a hodnocení..

Vědecké výpočty v matematické biologii
.. statistické metody v biologii Statistické hodnocení biodiverzity Biostatistika Lineární a..

MEF strana 1
1
strana 2
2
Další
 
SCHWARZ Daniel, DUŠEK Ladislav. Společná platforma pro elektronické publikování a sdílení výukových materiálů v síti lékařských fakult MEFANET [online]. Masarykova univerzita, [2008], [cit.2020-11-23]. Dostupný z WWW: <http://portal.mefanet.cz>. Verze 2.0 [2019].