Logo MEFANET bránaPortál vzdělávací sítě lékařských fakult MEFANET
NOVÁ VERZE | česky | english

Vyhledávání

Fulltextové vyhledávání


ZADEJTE 1 NEBO VÍCE SLOV:
TIP: při vyhledávání více slov používejte zástupný znak * pro vyhledávání více tvarů slova. Více o zástupných znacích...
VYHLEDÁNO V TITULCÍCH: počet nalezených příspěvků: 3

Vybrané hodnotiace a meracie techniky v ošetrovateľstve

Učebný text je určený pre pregraduálne a postgraduálne vzdelávanie študentov ošetrovateľstva, tiež pre sestry poskytujúce ošetrovateľskú starostlivosť v zdravotníckych a sociálnych zariadeniach. Hodnotiace nástroje a meracie techniky v učebnom texte boli vybraté na základe potrieb školskej dokumentácie Ústavu ošetrovateľstva JLF UK a splnenia kritérií pre ich výber (napr. validita nástroja). Text je členený na dve kapitoly. Prvá kapitola obsahuje súbor deviatich hodnotiacich nástrojov. Každý hodnotiaci nástroj obsahuje jeho stručný opis, vlastný nástroj a manuál k jeho vyplneniu, skórovaniu a následnej interpretácii. Druhú kapitolu tvorí súbor štyroch meracích techník. Každá meracia technika obsahuje jej stručný opis, vlastnú meraciu techniku a manuál k jej interpretácii. Učebný text je doplnený prehľadom domácich a zahraničných zdrojov k prezentovanej problematike.

 
autor: Dominika Kalánková | JLF UK v Martine | disciplína: Nelékařské zdravotnické vědy | kategorie: Pedagogické diela | klíčová slova: hodnotiace a meracie techniky v ošetrovateľstve | příloh: 4 | zobrazeno: 280x | publikováno: 6.10.2020

Základní nástroje v zubním lékařství

Základní nástroje v zubním lékařství

Znalost správného názvosloví nástrojů a přístrojů pro budoucí zubní lékaře je důležitá. Protetické ošetření má zvláštnost v tom, že se sestává ze 2 fází, a to ordinační a laboratorní. Přístrojové a nástrojové vybavení se proto rozšiřuje o další preparační a brusné nástroje, otiskovací pomůcky, speciální protetické nástroje, kleště a nůžky a různé druhy otiskovacích lžíc.

 
autor: Sonia Bartáková, Patrik Prachár, Božena Budíková, Milada Nekvapilová, Jaroslav Winkler | LF MU | disciplína: Zubní lékařství | kategorie: Multimediální učební pomůcky, Digitální video | klíčová slova: otiskovací pomůcky, speciální protetické nástroje, kleště, otiskovací lžíce | příloh: 1 | zobrazeno: 14357x | publikováno: 26.2.2010 | poslední úpravy: 29.6.2018

Meracie nástroje v gerontologickom ošetrovateľstve

Meracie nástroje v gerontologickom ošetrovateľstve

Posudzovanie, ako súčasť diagnostického procesu v ošetrovateľstve, je zamerané na získanie databázy relevantných informácií o pacientovi a jeho problémoch pre výber cielených ošetrovateľských intervencií. Získavanie a interpretácia údajov od pacienta súvisí aj s výberom vhodného meracieho nástroja a s vedomosťami a zručnosťami sestry ho použiť. Výučbová databáza meracích nástrojov je zameraná na posudzovanie a administráciu meracích nástrojov v gerontologickom ošetrovateľstve.

Databáza vytvorená za podpory grantu KEGA č. 054UK-4/2012 (2. Nové technológie, metódy a formy vo výučbe)

 

 
autor: Ivana Bóriková, Martina Tomagová, Katarína Žiaková | JLF UK v Martine | disciplína: Geriatrie, Nelékařské zdravotnické vědy | kategorie: Výučbové webstránky | klíčová slova: gerontologické ošetrovateľstvo, posudzovanie, domény posúdenia, merací nástroj, elektronická databáza | příloh: 3 | zobrazeno: 6356x | publikováno: 21.1.2014 | poslední úpravy: 2.10.2019
VÝSLEDKY NALEZENÉ VE FULLTEXTU: počet nalezených příspěvků: 14 | počet nalezených příspěvků na SANDBOXU: 2

Súbor prednášok z predmetu Ošetrovateľstvo II-1
.. 14.12.2018 98.27 KB ktokoľvek – – 2.Hodnotiace a meracie techniky v ošetrovateľstve 14.12.2018 1.. ..klíčová slova: kompetencie sestry, dokumentácia, hodnotiace.. ..klíčová slova: kompetencie sestry, dokumentácia, hodnotiace nástroje..

Súbor prednášok z predmetu Ošetrovateľstvo I-2
.. KB ktokoľvek – – 6. Posudzovacie nástroje v ošetrovateľstve 17.12.2018 114.04 KB ktokoľvek .. ..klíčová slova: v ošetrovateľstve, konceptuálne modely, hodnotiace nástroje, manažment v o.. ..klíčová slova: ošetrovateľstve, konceptuálne modely, hodnotiace nástroje, manažment v ..

Základné ošetrovateľské techniky a postupy v chirurgii
.. sterilného stolíka, základné chirurgické nástroje, nástroje na ostrú preparáciu, nástroje na tupú p..

Totální laparoskopická hysterektomie pro karcinom děložního těla
.. koagulace. Typickým představitelem tohoto nástroje jsou okénkové bipolární kleště, které na jednot..

Den na operačním sále - sterilizace
.. a centrální sterilizace, péči sestry o operační nástroje po operaci. Video lze využít při výuce chi..

Postup při provádění sternální punkce
.. mezižebří. K vyšetření se využívá speciálního nástroje – jehly na sternální p..

Vybrané kapitoly z ošetrovateľskej teórie I
.. kvalita ošetrovateľskej starostlivosti (nástroje jej zabezpečenia); štandardná ošetrovateľská term..

Signály, časové řady a lineární systémy
.. se však čím dál tím více, že pojmy a teoretické nástroje používané v tomto oboru mohou být užitečnou alter..

Preanalytická linka MPA Roche v laboratorním provozu
.. centralizace, integrace a konsolidace, jakožto nástroje zvyšování efektivity a produktivity. Tyto pr..

Databázy v MS Access
.. nástroje umožňujú zbierať, uchovávať, spracovávať a v..

DIOS - Dose Intensity as Oncology Standard
.. platformy, která přináší nové informace a nástroje týkající se problematiky toxicity chemoterapie. ..

Zavedení technologie data miningu a analýzy dat genových expresních map do výuky
.. 2.     Nástroje data-miningu 2.1.  Přehled SW nástrojů 2.2. ..

Vybrané kapitoly z implantologie formou videozáznamů
.. V průběhu videí jsou ukázány jednotlivé nástroje pro zavedení vždy k danému kr..

Epidemiologie zhoubných nádorů v České republice
.. jsou volně přístupné všem uživatelům. Analytické nástroje Incidence a mortalita Časové trendy Věk pa..

 
SCHWARZ Daniel, DUŠEK Ladislav. Společná platforma pro elektronické publikování a sdílení výukových materiálů v síti lékařských fakult MEFANET [online]. Masarykova univerzita, [2008], [cit.2021-01-24]. Dostupný z WWW: <http://portal.mefanet.cz>. Verze 2.0 [2019].