Logo MEFANET bránaPortál vzdělávací sítě lékařských fakult MEFANET
NOVÁ VERZE | česky | english

Vyhledávání

Fulltextové vyhledávání


ZADEJTE 1 NEBO VÍCE SLOV:
TIP: při vyhledávání více slov používejte zástupný znak * pro vyhledávání více tvarů slova. Více o zástupných znacích...
VYHLEDÁNO V TITULCÍCH: počet nalezených příspěvků: 2 | počet nalezených příspěvků na SANDBOXU: 1

Ošetrovanie chronických rán

Ošetrovanie chronických rán

E -learningový kurz v prostredí LMS Moodle.

Prvá lekcia e-learningového kurzu s názvom Ošetrovanie chronických rán je obsahovo zameraná na problematiku preväzu chronickej rany. Poukazuje na jednotlivé kroky pracovného postupu ošetrenia chronickej rany, ktorý je jedným z faktorov ovplyvňujúcich proces hojenia rany. Druhá lekcia e-learningového kurzu s názvom Produkty lokálnej terapie nehojacich sa rán je obsahovo zameraná na ošetrenie nehojacej sa rany za využitia produktov moderného spôsobu ošetrenia.
Kurz určený pre študentov odboru ošetrovateľstva, pôrodnej asistencie a všeobecného lekárstva. V rámci štúdia ho môžu využívať študenti v predmetoch: Ošetrovateľské techniky; Chirurgia a ošetrovateľstvo; Ošetrovanie chronických rán; Základy ošetrovateľstva. Tiež môže byť prínosný pre študentov študijného programu sústavného vzdelávania Ošetrovateľská starostlivosť o chronické rany.
 

 
autor: Michaela Miertová, Mária Tabaková, Katarína Žiaková, Anna Ovšonková | JLF UK v Martine | disciplína: Nelékařské zdravotnické vědy | kategorie: Multimediálne pomôcky, E-learningové kurzy | klíčová slova: chronická rana, ošetrovanie, hojenie, preväz, čistenie rany | příloh: 4 | zobrazeno: 8666x | publikováno: 12.1.2012 | poslední úpravy: 21.7.2014

Podtlakové uzatváranie rán – nové poznatky a možnosti aplikácie

Podtlakové uzatváranie rán – nové poznatky a možnosti aplikácie

Cieľom tejto štúdie bolo prehľadne prezentovať najnovšie informácie o podtlakovom uzatváraní rán (VAC terapia), ako novej metodike v chirurgickom ošetrovaní rán. Podtlakové uzatváranie rán je metódou liečby hlavne tých rán, ktoré sa hoja per secundam. Princípom postupu je umiestnenie špongie priamo do rany, ktorá sa následne prelepí fóliou. Drenáž rany je zabezpečovaná odsávacou hadičkou spojenou s VAC pumpou, produkujúcou podtlak. Tým je z rany odstraňovaný výpotok spolu s infekčným agens, zvyšuje sa teplota rany a spodina rany je mechanicky stimulovaná, čo zlepšuje proliferáciu buniek, najmä fibroblastov, a rast neokapilár.

 
autor: Tomáš Toporcer, Jozef Radoňak | UPJŠ LF v Košiciach | disciplína: Chirurgie, traumatologie, ortopedie | kategorie: Podklady k prednáškam | klíčová slova: VAC terapia, hojenie rán | zobrazeno: 19583x | publikováno: 24.7.2010 | poslední úpravy: 6.10.2017
VÝSLEDKY NALEZENÉ VE FULLTEXTU: počet nalezených příspěvků: 6 | počet nalezených příspěvků na SANDBOXU: 2

Novinky v infektológii
.. literatúre súhrnne spracované ako infekcie a hojenie rán, bazilárna meningitída, infekcie v gravidite .. .. súhrnne spracované ako infekcie a hojenie rán, bazilárna meningitída, infekcie v gravidite a p.. ..klíčová slova: bazilárna meningitída, hemoragická horúčka, hojenie rán, grampozitívne infekcie, clostridium d.. ..klíčová slova: meningitída, hemoragická horúčka, hojenie rán, grampozitívne infekcie, clostridium ..

Základy plastickej chirurgie
.. sú popísané zásady plastickej chirurgie ako sú hojenie rán, krytie defektov transplantátmi a lalokovými .. .. zásady plastickej chirurgie ako sú hojenie rán, krytie defektov transplantátmi a lalokovými p.. .. k rekonštrukcii a postupu operácie. Obsah HOJENIE RÁN TRANSPLANTÁCIA KOŽE LALOKOVÉ PLASTIKY MAL.. .. zaoberali tkanivovými rekonštrukciami, v úvode transplantáciami kože, sa postupne vyprofilovali do r.. ..klíčová slova: hojenie rán, .. ..klíčová slova: hojenie rán,..

Hyperbarická oxygenoterapie
.. či lokální, je doplňkem v léčbě chirurgických ran a komplikací celé řady stavů doprovázejících inte..

Základné ošetrovateľské techniky a postupy v chirurgii
.. preparáciu, úchopové nástroje, nástroje na roztváranie rany, nástroje na prenikanie kosťou, nástroje n..

Distální femoro-popliteální bypass cévní protézou Omniflow
.. na revaskularizaci myokardu a na druhostranné končetině byla odstraněna při operaci varixů. V..

Rohovka - 2. časť - KERATOPLASTIKA - LAMELÁRNA
.. typ keratoplastiky, pri ktorom je selektívne odstránená predná časť rohovky pri rôznych patologických .. .. s perforačnou keratoplastikou menej invazívna. Hojenie je rýchlejšie a operovaná rohovka je mechanicky o.. .. keratoplastiky , pri ktorom je selektívne odstránená predná časť rohovky pri rôznych patologických ..

 
SCHWARZ Daniel, DUŠEK Ladislav. Společná platforma pro elektronické publikování a sdílení výukových materiálů v síti lékařských fakult MEFANET [online]. Masarykova univerzita, [2008], [cit.2021-06-13]. Dostupný z WWW: <http://portal.mefanet.cz>. Verze 2.0 [2019].