Logo MEFANET bránaPortál vzdělávací sítě lékařských fakult MEFANET
NOVÁ VERZE | česky | english

Vyhledávání

Fulltextové vyhledávání


ZADEJTE 1 NEBO VÍCE SLOV:
TIP: při vyhledávání více slov používejte zástupný znak * pro vyhledávání více tvarů slova. Více o zástupných znacích...
VYHLEDÁNO V TITULCÍCH: počet nalezených příspěvků: 2

Topografie horní a dolní končetiny

Topografie horní a dolní končetiny

Krátká videa se schématy a anatomickými preparáty topografických míst horní a dolní končetiny. Každé video na určenou anatomickou krajinu lidského těla obsahuje schématické ohraničení a průběh všech anatomických struktur, názornou demonstraci na prepartátu a shrnutí. Všechna videa jsou opatřena mluveným komentářem.

 
autor: Martin Holek | 3.LF UK | disciplína: Anatomie | kategorie: Digitální video | klíčová slova: anatomie, topografie, horní končetina, dolní končetina | příloh: 23 | zobrazeno: 13297x | publikováno: 9.10.2010 | poslední úpravy: 23.11.2011

Obrazový průvodce RTG snímků horní končetiny - typy fraktur, luxace

Obrazový průvodce RTG snímků horní končetiny - typy fraktur, luxace

Autorka je studentkou 6. ročníku programu všeobecné lékařství na Lékařské fakultě Univerzity Palackého v Olomouci a předkládá ke zveřejnění výsledky své studentské vědecké odborné činnosti na Radiologické klinice pod odborným vedením doc. MUDr. Jany Chmelové, Ph.D. s konzultační podporou MUDr. Zuzany Sedláčkové. Jedná se o kolekci téměř 100 rentgenových snímků s popisem, tématicky rozdělených do těchto sekcí:

1) Normální nálezy bez známek patologie,
2) Hodnocení fraktur,
3) Luxace a subluxace,
4) Fraktury dětského věku,
5) Eponyma fraktur horní končetiny.

 
autor: Kristýna Šťastná, Jana Chmelová, Zuzana Sedláčková | LF UP | disciplína: Radiologie a zobrazovací metody | kategorie: Tutoriály | klíčová slova: rtg, horní končetina, fraktury, luxace | příloh: 1 | zobrazeno: 5646x | publikováno: 7.4.2016
VÝSLEDKY NALEZENÉ VE FULLTEXTU: počet nalezených příspěvků: 7

Preendodontická dostavba
.. části zubu před endodontickým ošetřením. Horní molár s chronickou periodontitidou a rozsáhle d..

Pečetění fisur
.. které ještě nedosahují okluze a dále premoláry a horní druhé řezáky. Pečetit však lze i dočasný chrup v ..

Videozáznamy operačních výkonů na sále Kliniky popáleninové medicíny s výkladovými textovými tabulemi
.. na následující témata:  1) Amputace pravé horní končetiny po elektrotraumatu 2) ..

Profesionální onemocnění horních končetin
.. profesionálním postižením, a sice onemocněním horních končetin z vibrací a z přetěžování. Chtěli jsme.. .. citlivé [?] Licence Profesionální onemocnění horních končetin 28.8.2009 kdokoli – Pracoviště: .. ..klíčová slova: lékařství, Horní končetiny, Rizikové f..

Vybrané kapitoly z implantologie formou videozáznamů
.. fixtury.   Ankylos II. fázový - úraz v horní čelisti Německý systém typický svým samos..

eOtorinolaryngologie
.. 15.26 Proč, jak, čím a kdy vyplachovat horní cesty dýchací 15.27 Sepse v ORL v p..

Topografická anatomie dolní končetiny
.. název určit. Název se objeví po kliknutí v horním rámci okna. Tento materiál může tedy sloužit jak.. ..klíčová slova: H01.158.100, topografická anatomie, dolní končetina..

 
SCHWARZ Daniel, DUŠEK Ladislav. Společná platforma pro elektronické publikování a sdílení výukových materiálů v síti lékařských fakult MEFANET [online]. Masarykova univerzita, [2008], [cit.2021-06-13]. Dostupný z WWW: <http://portal.mefanet.cz>. Verze 2.0 [2019].