Logo MEFANET bránaPortál vzdělávací sítě lékařských fakult MEFANET
NOVÁ VERZE | česky | english

Vyhledávání

Fulltextové vyhledávání


ZADEJTE 1 NEBO VÍCE SLOV:
TIP: při vyhledávání více slov používejte zástupný znak * pro vyhledávání více tvarů slova. Více o zástupných znacích...
VYHLEDÁNO V TITULCÍCH: počet nalezených příspěvků: 0
VÝSLEDKY NALEZENÉ VE FULLTEXTU: počet nalezených příspěvků: 4

Implantace ventrikuloperitoneálního shuntu
..klíčová slova: hydrocefalus, komunikující hydrocefalus, shunt, v..

Endoskopická ventrikulostomie třetí komory
..klíčová slova: hydrocefalus, obstrukční hydrocefalus, ventrikulostomie třetí ..

Funkční testy u normotezního hydrocefalu
.. hydrocefalus je specifickou formou komunikujícího h.. ..klíčová slova: hydrocefalus, normotenzní hydrocefalus, tap test, lumbální in..

Význam transkraniálnej dopplerovskej sonografie v manažmente detského hydrocefalu
.. hydrocefalus predstavuje patologický stav, pri ktorom v .. ..klíčová slova: hydrocefalus, transkraniálna dopplerovská s..

 
SCHWARZ Daniel, DUŠEK Ladislav. Společná platforma pro elektronické publikování a sdílení výukových materiálů v síti lékařských fakult MEFANET [online]. Masarykova univerzita, [2008], [cit.2020-08-05]. Dostupný z WWW: <http://portal.mefanet.cz>. Verze 2.0 [2019].