Logo MEFANET bránaPortál vzdělávací sítě lékařských fakult MEFANET
NOVÁ VERZE | česky | english

Vyhledávání

Fulltextové vyhledávání


ZADEJTE 1 NEBO VÍCE SLOV:
TIP: při vyhledávání více slov používejte zástupný znak * pro vyhledávání více tvarů slova. Více o zástupných znacích...
VYHLEDÁNO V TITULCÍCH: počet nalezených příspěvků: 5 | počet nalezených příspěvků na SANDBOXU: 2

hygienická starostlivosť

Hygienická starostlivosť

Hygienická starostlivosť - typy pacientov podľa celkového stavu, posudzovanie pacienta: Koža - farba kože, štruktúra kože, uniformita kože, teplota kože, vlhkosť kože, turgor kože, kožné lézie, krvácanie do kože a slizníc, edém. Dutina ústna - zápach z úst, pery a jazyk, ďasná, chrup, vlasy, nechty. Starostlivosť o chrup, špecifiká starostlivosti o dutinu ústnu. Kúpeľ pacienta - pod sprchou, vo vani, na posteli, sprchovací panel, kozmetické prípravky pre imobilných chorých, česanie, odvšivovanie, starostlivosť o nechty, postup vyzliekania pacienta s infúziou, umývanie vlasov, špecifiká ošetrovania nôh. Hygienická starostlivosť dojčaťa - technika držania a prenášania dojčaťa, umývanie dojčaťa vo vaničke, umývanie dojčaťa na prebaľovacom stole, starostlivosť po kúpeli, prebaľovanie. Starostlivosť o zubnú protézu. Vyberanie kontaktných šošoviek, vsadenie kontaktných šošoviek. Druhy naslúchacích aparátov. Masáž chrbta - smer hmatov, trenie chrbta otvorenou dlaňou, trenie lopatky a ramena, postupy vytierania a roztierania chrbta, spôsoby hnetenia, tepanie –„šklbanie “prstami a hrsťou, tepanie –päsťou a prstami, záverečné vytieranie. Prevencia intertriga a dekubitov - faktory podporujúce vznik dekubitu, mechanizmus vzniku dekubitu, predilekčné miesta vsupinačnej, pronačnej, semipronačnej a laterálnej polohe, predilekčné miesta vpolosede a v sede, klasifikácia dekubitov podľa EPUAP, klasifikácia dekubitu podľaTorrancce.

 
autor: Petronela Osacká | JLF UK v Martine | disciplína: Nelékařské zdravotnické vědy | kategorie: Prednášky, Materiály k prednáškam | příloh: 6 | zobrazeno: 12352x | publikováno: 4.2.2011 | poslední úpravy: 2.12.2011

Paliativní péče

Paliativní péče

Paliativní medicína se stala důležitou součástí moderní medicíny 21. století. Cílem paliativní medicíny je udržení dobré kvality života i v situaci závažného onemocnění. S pacienty s potřebou paliativního přístupu se setkávají lékaři prakticky ve všech klinických medicínských oborech. Znalosti a dovednosti v paliativní péči jsou proto jednou z důležitých klinických kompetencí. Její základy by měli budoucí lékaři získat již během pregraduálního studia na lékařské fakultě. E-learning Paliativní péče v 10 lekcích pokrývá nejdůležitější aspekty paliativní péče: komunikaci, management bolesti a dalších symptomů, etické a právní aspekty rozhodování v závěru života a organizační zajištění paliativní péče. Program je určen především studentům medicíny. Může však být užitečný i mladým lékařům a sestrám.

 
autor: Ondřej Sláma, Tereza Vafková | LF MU | disciplína: Akutní medicína, Farmakologie, Geriatrie, Lékařská etika a právo, Onkologie, radioterapie, Psychiatrie, psychologie, sexuologie | kategorie: Výukové publikace a autorská díla, E-learning | klíčová slova: paliativní péče, paliativní medicína, kvalita života, závěr života, komunikace, léčba bolesti | příloh: 1 | zobrazeno: 342x | publikováno: 19.5.2020 | poslední úpravy: 17.6.2020

Perioperační ošetřovatelská péče

Perioperační ošetřovatelská péče

Připravené videozáznamy s doplněnými texty slouží jako edukační materiál nejen pro perioperační sestry na operačních sálech, ale pro všeobecné sestry i studenty ošetřovatelství a lékařství. Zahrnují oblast hygieny rukou, základní informace ke vstupu do prostoru operačních sálů, bezpečný překlad operovaného pacienta a průběh jeho převozu na operační sál, příprava operačního sálu perioperační sestrou, poloha pacienta, příprava operačního pole pomocí antisepse a zarouškování, početní kontrola zdravotnických prostředků při závěru operace a převoz pacienta na dospávací pokoj.

 
autor: Jaroslava Jedličková, Silvie Hodová, Ilona Drápelová, Jaroslav Winkler | LF MU | disciplína: Nelékařské zdravotnické vědy | kategorie: Multimediální učební pomůcky, Digitální video | klíčová slova: Perioperační péče, bezpečnost, pacient, perioperační sestra, zdravotnické pomůcky, Perioperační péče, bezpečnost, pacient, perioperační sestra, zdravotnické pomůcky | příloh: 19 | zobrazeno: 19923x | publikováno: 28.2.2014 | poslední úpravy: 4.4.2014

Zdravotní péče o brněnské obyvatele v 18. a 19. století

Zdravotní péče o brněnské obyvatele v 18. a 19. století

V textu monografie Zdravotní péče o brněnské obyvatele v 18. a 19. století je v historické části popsán rozvoj brněnského zdravotnictví ve sledovaném období včetně zdravotnických zařízení, nejznámějších lékařů, forem vzdělávání a možnosti léčby v Brně, jako v jednom z průmyslově vyspělých měst rakouské monarchie. V lékařsko-antropologické části jsou uvedeny přímé doklady chorob ze studií skeletů jedinců, nalezených na čtyřech brněnských archeologických lokalitách (katedrála sv. Petra a Pavla, Starobrněnského hřbitova u Nemocnice Milosrdných bratří, ze hřbitova před Veselou bránou (nároží Žerotínova náměstí a Joštovy ulice) a z Městského hřbitova při ulici Malá Nová (Kounicova ulice).

 
autor: Lenka Vargová, Ladislava Horáčková, Miroslava Menšíková | LF MU | disciplína: Anatomie | kategorie: Výukové publikace a autorská díla | klíčová slova: Brno v 18.-19. století, brněnští lékaři, brněnské špitály, paleopatologie, historie medicíny, tuberkulóza, syphilis, nádory | příloh: 1 | zobrazeno: 7595x | publikováno: 9.3.2010 | poslední úpravy: 30.6.2011

Specifická bariérová péče a preventivní opatření u pacientů s infekčním onemocněním

Specifická bariérová péče a preventivní opatření u pacientů s infekčním onemocněním

Výuková podpora pro ošetřovatelskou péči v infekčním lékařství je cílena na specifika bariérové péče a na specifické preventivní postupy péče o pacienta s podezřením na vysoce nakažlivá onemocnění včetně dalších opatření směřující k ochraně obyvatel. Předmětem výukové podpory jsou odborné texty obsahující specifika bariérové péče dle nebezpečnosti biologických agens dle úrovní BSL 1-4 v návaznosti na legislativu České republiky a Evropské unie. Výukové texty jsou doplněny autorskými obrázky a autorskými videi obsahující použití speciálních ochranných pomůcek a prostředků při práci s infekčním pacientem. Hlavním cílem publikace je návazné využití poznatků studentů k upevnění dovedností při nácviku v rámci výuky předmětu Intenzivní ošetřovatelská péče v  infekčním lékařství - cvičení a podpoření individuálního studijního rozvoje studentů v oblasti poskytování specifické ošetřovatelské péče o pacienta s infekčním onemocnění.

 
autor: Simona Saibertová, Petra Juřeníková, Libor Sobek, Petr Jaššo | LF MU | disciplína: Nelékařské zdravotnické vědy | kategorie: Výukové publikace a autorská díla, Digitální video | klíčová slova: infekční onemocnění, BSL 1-4, bariérová péče | příloh: 5 | zobrazeno: 3112x | publikováno: 10.11.2017 | poslední úpravy: 26.11.2019
VÝSLEDKY NALEZENÉ VE FULLTEXTU: počet nalezených příspěvků: 33 | počet nalezených příspěvků na SANDBOXU: 6

Základy ošetřovatelských postupů a intervencí (2. aktualizované a doplněné vydání)
.. praxe II [BDIP0422i] Ošetřovatelská péče v chirurgii - cvičení [BROC011c] Ošetřovatelská p.. ..klíčová slova: hygienická dezinfekce rukou, hygienická péče, sebepéče a sob.. ..klíčová slova: dezinfekce rukou, hygienická péče, sebepéče a soběstačnost, léčebné polohy a poloho..

Základy ošetřovatelských postupů a intervencí
.. praxe II [BDIP0422i] Ošetřovatelská péče v chirurgii - cvičení [BROC011c] Ošetřovatelská p.. ..klíčová slova: Hygienická péče, sebepéče a soběstačnost, neinvazivní měření.. ..klíčová slova: péče, sebepéče a soběstačnost, neinvazivní měření vitá..

Historie ošetřovatelství
..klíčová slova: laická péče, charitativní péče, profesionální péče..

Hygienické zabezpečenie rúk v zdravotníckej starostlivosti (metodické usmernenie)
.. umývanie rúk, hygienické umývanie rúk, hygienická dezinfekcia rúk, chirurgická dezinfekcia rúk), po.. .. texty prezentujú problematiku hygienického zabezpečenia rúk zdravotníckych pracovníkov v klinickej pr.. .. Klinicky citlivé [?] Licencia Hygienické zabezpečenie rúk - metodické usmernenie 29.7.2013 826.46 K.. ..klíčová slova: umývanie rúk, hygienické umývanie rúk, hygienická dezinfekcia rúk, chirurgická dezinfekcia rúk, de..

Den na operačním sále - sterilizace
.. ošetřovatelských postupů nebo perioperační péče.. ..klíčová slova: sál, perioperační péče,..

Problematika alergických stavov a imunológie
.. Alergické choroby - diagnostika, terapia. Hygienická hypotéza. Alergény. Imunológia starnutia. Zmeny I..

Základy speciální neurologie pro studenty bakalářského studia ošetřovatelství a porodní asistence
.. Neurologie - přednáška [BPNE051] Ošetřovatelská péče v neurologii - přednáška [BPNE051p] Oš..

Základy obecné neurologie pro studenty bakalářského studia ošetřovatelství a porodní asistence
.. Neurologie - přednáška [BPNE051] Ošetřovatelská péče v neurologii - přednáška [BPNE051p] Oš..

Vybrané kapitoly z infekčního lékařství a cestovní medicíny pro studenty nelékařských zdravotnických oborů
.. infekce (ESBL, MRSA), bariérová ošetřovatelská péče u infekčního pacienta a pacienta s vysoce n.. ..klíčová slova: choroby, legislativa, bariérová ošetřovatelská péče, cestovní ..

Vybrané kapitoly z popáleninové medicíny
.. popáleninové medicíny, přednemocniční péče u pacientů s termickým traumatem, popáleninového .. ..klíčová slova: intenzivní péče, tekutinová léčba, infekční komplikace, nekr..

Etika v medicíně
.. a dilemat v souvislosti s poskytováním zdravotní péče a jejím dalším rozvojem. Texty byly původně urče.. .. 99.97 KB kdokoli – 5. Etika terminální péče 12.11.2009 37.47 KB kdokoli – 6. Etika..

Hygienické zabezpečenie rúk v zdravotníckej starostlivosti II.
.. Klinicky citlivé [?] Licencia Hygienické zapezpečenie rúk v zdravotníckej starostlivosti - skriptá 2.. ..klíčová slova: postupy hygieny rúk, Mechanické umývanie rúk, Hygienická dezinfekcia rúk, Chirurgická dezinfekcia rúk, pr..

Základy intenzivní medicíny
.. nedostatečnost, až po těžké polytrauma. Péče o tyto nemocné vyžaduje poměrně rozsáhlou moni..

Hrudní chirurgie
.. problematika srdce a velkých cév spadá do péče kardiochirurgů. Pracovní náplní hrudní chirurgie ..

Klinické doporučené postupy
.. procesu na všech úrovních poskytování zdravotní péče. Ovlivňují nejen běžnou klinickou praxi, ale i me..

Cévní mozkové příhody v ČR: vzdělávací síť iktových center
.. iktová centra (centra lékařské péče pro pacienty postižené mozkovou mrtvicí) vy..

Vybrané kapitoly z anestezie, resuscitace a intenzivní medicíny
.. – Předoperační příprava a pooperační péče 5.2.2010 přístup řízen na externím úložišti &ndas..

Klinická onkologie pro mediky: solidní nádory a nádory dětského věku
.. léčby, zásady podpůrné a paliativní péče v onkologii. Ve speciální části jsou popsány nejč..

Český národní hemofilický program: vzdělávací síť hemofilických center
.. hemofilická centra (centra lékařské péče pro pacienty trpící hemofilií a jinými vrozenými ..

Metastatický kolorektální karcinom - Onkologická indikační komise
.. Pracoviště: Klinika komplexní onkologické péče..

Eustachova trubice a pneumatický systém spánkové kosti
.. i budoucími změnami s organizací zdravotnické péče v České republice bude při diagnostice a terapii ..

Arytmie - patogeneze, diagnostika, terapie
.. Klinicky citlivé [?] Licence Mulridisciplinární péče o nemocné - Arytmie | 8.11.2010 33.55 MB ..

Lékařská chemie, biochemie a molekulární biologie. Praktická cvičení I a II.
.. provádění měření a testů in vitro v místě péče o pacienta diagnostickými přístroji s je..

Podklady pro prezentaci Strategie integrovaného vedení dětských onemocnění (IMCI)
.. 2) zlepšení zdravotnického systému a 3) zlepšení péče o děti v rodině a komunitě. Klíčovým prvkem jsou ..

Chirurgická propedeutika
.. vzdělávací sítě MEFANET – Pooperační péče - chirurgická propedeutika 7.1.2009 484.64 KB ..

Interaktivní algoritmy pro výuku vybraných témat akutní medicíny
.. řízení kvality a vyhodnocování vlastní kvality péče stává hitem současnosti. Je zřejmé, že procesně m..

Vybrané kapitoly z dětské chirurgie
.. monotrauma), etiologie úrazů, popis systému péče o traumata. Textový a obrazový materiál po..

Základy anesteziologie
.. registrovaný uživatel – Anesteziologická péče u popálených 5.12.2007 8.96 MB registrovaný už..

Vybrané kapitoly z reprodukční medicíny
.. potřebných pro poskytování adekvátní zdravotní péče v této velmi specifické o..

Totální laparoskopická hysterektomie pro karcinom děložního těla
.. přístup a komplexní onkologická péče. Zcela zásadní je individualizace léčby a ide..

MEF strana 1
1
strana 2
2
Další
 
SCHWARZ Daniel, DUŠEK Ladislav. Společná platforma pro elektronické publikování a sdílení výukových materiálů v síti lékařských fakult MEFANET [online]. Masarykova univerzita, [2008], [cit.2020-08-05]. Dostupný z WWW: <http://portal.mefanet.cz>. Verze 2.0 [2019].