Logo MEFANET bránaPortál vzdělávací sítě lékařských fakult MEFANET
NOVÁ VERZE | česky | english

Vyhledávání

Fulltextové vyhledávání


ZADEJTE 1 NEBO VÍCE SLOV:
TIP: při vyhledávání více slov používejte zástupný znak * pro vyhledávání více tvarů slova. Více o zástupných znacích...
VYHLEDÁNO V TITULCÍCH: počet nalezených příspěvků: 2

hyperbarická oxygenoterapie

Hyperbarická oxygenoterapie

Hyperbarická medicína, v čele s hyperbarickou oxygenoterapií, tedy léčbou kyslíkem, který je inhalován při vyšším okolním tlaku v prostředí hyperbarických komor, se v průběhu času stala základním způsobem léčby celé řady onemocnění. Nezpochybnitelný benefit pro pacienty přináší zejména v léčbě intoxikací kouřovými plyny, v terapii hypoxie ať již generalizované či lokální, je doplňkem v léčbě chirurgických ran a komplikací celé řady stavů doprovázejících interní onemocnění. Nezastupitelnou roli hraje také v potápěčské medicíně. V současné době však, navzdory možnostem, které přináší léčba kyslíkem, dochází k výraznému poklesu zájmu o tuto metodu. Tento text zpracovává v přehledu obsah hyperbarické medicíny, především pak téma hyperbarické oxygenoterapie (HBO). Stručně se věnuje historii této metody, fyzikálním principům HBO a vlivům kyslíku na lidský organismus. Přináší přehled v současnosti dostupných prostředků pro její realizaci, technického provedení vlastní metody a bezpečnosti, která je nedílnou součástí všech procesů týkajících se manipulace s vysokým tlakem. Zbývající část textu je věnována indikacím HBO, kontraindikacím a komplikacím, které se mohou projevit v průběhu léčby.

 
autor: Jan Horák | LF UK Plzeň | disciplína: Biofyzika | klíčová slova: kyslík, tlak, hyperbarická komora, hyperbarická oxygenoterapie | příloh: 1 | zobrazeno: 3837x | publikováno: 30.7.2014 | poslední úpravy: 23.1.2015

Predná očná komora a dúhovkovorohovkový uhol

Predná očná komora a dúhovkovorohovkový uhol

Predná očná komora predstavuje priestor medzi zadnou plochou rohovky a prednou plochou dúhovky. Za normálnych okolnosti je hlboká približne 3,6mm, vyplnená čírou tekutinou, nazývanou komorový mok. Ten je produkovaný veľmi dôležitou anatomickou a funkčnou štruktúrou, dúhovkovo-rohovkovým uhlom. Jeho poznanie predstavuje „alfu a omegu“ v diagnostike, klasifikácii a výbere adekvátnej liečby zeleného zákalu - glaukómu.

Väčšina ochorení oka, ale aj niektoré systémové choroby sa môžu prejaviť zmenami v hĺbke a obsahu prednej komory. Najčastejšie sa jedná o zápalové afekcie, tumory, glaukómy, ale aj kataraktu, úrazy oka či očné prejavy celkových ochorení.

V nasledujúcej prezentácii si podrobnejšie popíšeme základy anatómie a fyziológie, prednej komory a dúhovkovo-rohovkového uhla ako aj ich patologické zmeny a základné i špecifické vyšetrovacie postupy a metódy.

 
autor: Juraj Sekáč, Rybár Ján, Ferková Sylvia - Slovenský metrologický ústav v Bratislave, Strojnícka fakula STU v Bratislave | LF UK v Bratislave | disciplína: Oftalmologie, optometrie | kategorie: Prednášky, Materiály k prednáškam | klíčová slova: predná komora, komorový mok, cirkulácia, dúhovkovorohovkový -iridokorneálny uhol, van Herick, Smithová technika, gonioskopia, predn´á očná komora, glaukómové ochorenie | příloh: 1 | zobrazeno: 405x | publikováno: 28.4.2020
VÝSLEDKY NALEZENÉ VE FULLTEXTU: počet nalezených příspěvků: 2 | počet nalezených příspěvků na SANDBOXU: 8

Metódy merania vnútroočného tlaku
.. informatiky Súvisiace články: Predná očná komora a dúhovkovorohovkový uhol Glaucoma N..

eOtorinolaryngologie
.. a pooperační krvácení (X.2019) 9.10.32 Hyperbarická oxygenoterapie v léčbě náhle vzniklé idiopatické ..

 
SCHWARZ Daniel, DUŠEK Ladislav. Společná platforma pro elektronické publikování a sdílení výukových materiálů v síti lékařských fakult MEFANET [online]. Masarykova univerzita, [2008], [cit.2020-10-20]. Dostupný z WWW: <http://portal.mefanet.cz>. Verze 2.0 [2019].