Logo MEFANET bránaPortál vzdělávací sítě lékařských fakult MEFANET
NOVÁ VERZE | česky | english

Vyhledávání

Fulltextové vyhledávání


ZADEJTE 1 NEBO VÍCE SLOV:
TIP: při vyhledávání více slov používejte zástupný znak * pro vyhledávání více tvarů slova. Více o zástupných znacích...
VYHLEDÁNO V TITULCÍCH: počet nalezených příspěvků: 0
VÝSLEDKY NALEZENÉ VE FULLTEXTU: počet nalezených příspěvků: 8

Vybrané kapitoly z miniinvazivní chirurgie formou videozáznamů
.. sentinelové uzliny u karcinomu prsu a její identifikace během chirurgického výkonu. Ve výukovém filmu Mi..

Perioperační ošetřovatelská péče
.. pacienta Antisepse operačního pole Identifikace a bezpečnostní list Zarouškování pacientag Po..

Sexualita u nemocných s psychickými poruchami
..klíčová slova: sexuálně deviantní chování, poruchy sexuální identifikace a..

Preanalytická linka MPA Roche v laboratorním provozu
..klíčová slova: fáze, identifikace, centrifugace, odzátkování, decaping, ro..

Totální laparoskopická hysterektomie pro karcinom děložního těla
.. péče. Zcela zásadní je individualizace léčby a identifikace pacientek profitujících z primární precizně prov..

Operační léčba v onkogynekologii – karcinom hrdla, těla dělohy a ovaria
.. péče. Zcela zásadní je individualizace léčby a identifikace pacientek profitujících z primární radikální chir..

eOtorinolaryngologie
.. biologické léčby nosní polypózy, endoskopická identifikace úžin u sleep apnoe sy, algoritmus dif. dg. v..

TELEHEMATOLOGIE: společné řešení pro edukační obrazový archiv a vzdálené konzultace
.. probrat; snímky i diskuze jsou anonymní, bez identifikace pacienta. V edukační části jsou snímky doplněny o..

 
SCHWARZ Daniel, DUŠEK Ladislav. Společná platforma pro elektronické publikování a sdílení výukových materiálů v síti lékařských fakult MEFANET [online]. Masarykova univerzita, [2008], [cit.2021-09-29]. Dostupný z WWW: <http://portal.mefanet.cz>. Verze 2.0 [2019].