Logo MEFANET bránaPortál vzdělávací sítě lékařských fakult MEFANET
NOVÁ VERZE | česky | english

Vyhledávání

Fulltextové vyhledávání


ZADEJTE 1 NEBO VÍCE SLOV:
TIP: při vyhledávání více slov používejte zástupný znak * pro vyhledávání více tvarů slova. Více o zástupných znacích...
VYHLEDÁNO V TITULCÍCH: počet nalezených příspěvků: 4

Imunologie VŠ lékařství

Imunologie VŠ lékařství

Přednášky pro předmět „imunologie“ za zabývají především teoretickými aspekty imunitní odpovědi. Jsou popsány mechanismy specifické i nespecifické imunity, vzájemné vztahy mezi specifickou a nespecifickou imunitou stejně jako regulace imunitní odpovědi. Důležitou součástí přednáškového cyklu jsou i poznatky o regionalizaci imunitní odpovědi, stejně jako zvláštní kapitola o odpovědi imunitního systému na mikrobiální agens.

 
autor: Jiří Litzman | LF MU | disciplína: Imunologie, alergologie | kategorie: Multimediální učební pomůcky, Materiály k přednáškám | klíčová slova: imunologie, alergologie, imunitní systém, obranyschopnost, protilátky | příloh: 7 | zobrazeno: 29291x | publikováno: 22.9.2006 | poslední úpravy: 3.9.2013

Problematika alergických stavov a imunológie

Problematika alergických stavov a imunológie

Prednáška pre poslucháčov UTV zo dňa 26.02.2008.

Imunita. Novodobá história rozvoja. Imunológia. Základné vlastnosti IS. Imunitný systém. Alergén. Ag + imunokompetentný ly. Imunitná odpoveď. Klinická imunológia. Z histórie alergológie. Imunopatologické reakcie. Mediátory anafylaxie. Alergické choroby - diagnostika, terapia. Hygienická hypotéza. Alergény. Imunológia starnutia. Zmeny IS počas starnutia.

 
autor: Mojmír Vrlík | JLF UK v Martine | disciplína: Imunologie, alergologie | kategorie: Prednášky, Univerzita tretieho veku | klíčová slova: imunita, imunitný systém, alergia, alergén | příloh: 2 | zobrazeno: 4273x | publikováno: 9.4.2008 | poslední úpravy: 1.2.2012

Základy alergologie a klinické imunologie pro studenty lékařských fakult - I.část

Základy alergologie a klinické imunologie pro studenty lékařských fakult - I.část

V první kapitole jsou popsány základní funkce a charakteristiky imunitního systému. Imunitní systém se podílí na udržování homeostázy organismu. Druhá kapitola se zabývá bariérovými funkcemi těla a obrannými mechanismy. Ve třetí kapitole jsou popisovány vlastnosti antigenů. Většina antigenů patří do skupiny T-závislých antigenů, které jsou schopny vyvolat protilátkovou odpověď pouze při spolupráci B lymfocytů s TH buňkami. Čtvrtá kapitola charakterizuje receptory nespecifického imunitního systému a adhezivní molekuly. PRR (pattern-recognition receptors) receptory slouží k rozpoznání „nebezpečných struktur“ patogenních mikroorganismů. Významnou skupinu představují Toll-like receptory (TLR).

 
autor: Jitka Ochotná, Martin Liška, Petr Panzner | LF UK Plzeň | disciplína: Imunologie, alergologie | klíčová slova: Antigeny, hapteny, superantigeny, epitopy, fagocytóza, neutrofilní leukocyty, interferony | příloh: 1 | zobrazeno: 9066x | publikováno: 25.3.2013 | poslední úpravy: 18.3.2015

Základy alergologie a klinické imunologie pro studenty lékařských fakult - II. část

Základy alergologie a klinické imunologie pro studenty lékařských fakult - II. část

Druhý díl naší elektronické učebnice pokračuje v probírání základů klinické imunologie se zaměřením na nespecifický imunitní systém. První kapitola popisuje charakter a působení komplementového systému. Tento systém více než 20 sérových bílkovin představuje jednu z nejdůležitějších složek nespecifické imunity. Druhá a třetí kapitola se zabývá antigen prezentujícími buňkami, mezi něž patří makrofágy, dendritické buňky, monocyty a B lymfocyty. Kapitola popisuje vývoj buněk, jejich povrchové molekuly a funkci, jíž dominuje funkce antigen prezentační, představující spojnici mezi nespecifickým a specifickým imunitním systémem. HLA systém, o němž pojednává čtvrtá kapitola, je souborem povrchových, individuálně specifických molekul, díky nimž je imunitní systém schopen rozpoznat vlastní struktury od cizích. V páté kapitole je vysvětlena problematika cytokinů. Jde o signální molekuly, jimiž mezi sebou komunikují buňky imunitního systému, případně jimi regulují vlastní funkce. Cytokiny působí prostřednictvím specializovaných receptorů, často mají redundantní účinek a řadí se do různých skupin, např. podle struktury, převažujícího účinku ad. Tyto látky představují hlavní regulační mechanismy imunitního systému, které jsou v přehledu shrnuty v šesté kapitole. Sedmá kapitola naší učebnice se zabývá zánětem, což je obranná reakce organismu, která může být vyvolána chemickým či fyzikálním poškozením tkáně, mikrobiálním podnětem nebo nádorovým bujením.

 
autor: Martin Liška, Jitka Ochotná, Petr Panzner | LF UK Plzeň | disciplína: Imunologie, alergologie | klíčová slova: Komplementový systém, makrofágy, HLA systém, cytokiny | příloh: 1 | zobrazeno: 5824x | publikováno: 25.3.2013 | poslední úpravy: 18.3.2015
VÝSLEDKY NALEZENÉ VE FULLTEXTU: počet nalezených příspěvků: 7 | počet nalezených příspěvků na SANDBOXU: 1

Vyšetřovací metody v imunologické a alergologické laboratoři
.. určena zejména pro studenty předmětu Klinická imunologie magisterského oboru Bioanalytik a doplňují sk.. .. sítě MEFANET – Předměty/kurzy Klinická imunologie II - přednáška [MBKI081p] Klinická imunologie II ..

Mikrobiológia a Imunológia On-line
.. Južnej Karolíny s Ústavom mikrobiológie a imunológie Jesseniovej lekárskej fakulty v Martine. .. .. – Pracoviská: Ústav mikrobiológie a imunológie..

Vnitřní lékařství pro bakalářské studium ošetřovatelství - cyklus 25 přednášek
.. interny - pneumologie, kardiolgie, angiologie, imunologie, hematologie, revmatologie, gastroenterologie,.. .. 841 KB registrovaný uživatel – Základy imunologie 11.1.2006 1.27 MB registrovaný uživatel – ..

Mikrobiológia nielen pre medikov - 2. upravené a doplnené vydanie
.. – Pracoviská: Ústav mikrobiológie a imunológie..

Imunológia - ako pracuje imunitný systém
.. – Pracoviská: Ústav mikrobiológie a imunológie..

Vnitřní lékařství pro bakalářské studium ošetřovatelství
..klíčová slova: pneumologie, hematologie, imunologie, revmatologie, gastroenterologie, nefrologie,..

Funkčná histológia, vývin a evolúcia lymfatického systému človeka
.. systému, ako aj pre pochopenie celej imunológie. Výskum mikroskopickej štruktúry orgánov lym..

 
SCHWARZ Daniel, DUŠEK Ladislav. Společná platforma pro elektronické publikování a sdílení výukových materiálů v síti lékařských fakult MEFANET [online]. Masarykova univerzita, [2008], [cit.2021-10-28]. Dostupný z WWW: <http://portal.mefanet.cz>. Verze 2.0 [2019].