Logo MEFANET bránaPortál vzdělávací sítě lékařských fakult MEFANET
NOVÁ VERZE | česky | english

Vyhledávání

Fulltextové vyhledávání


ZADEJTE 1 NEBO VÍCE SLOV:
TIP: při vyhledávání více slov používejte zástupný znak * pro vyhledávání více tvarů slova. Více o zástupných znacích...
VYHLEDÁNO V TITULCÍCH: počet nalezených příspěvků: 0
VÝSLEDKY NALEZENÉ VE FULLTEXTU: počet nalezených příspěvků: 9 | počet nalezených příspěvků na SANDBOXU: 1

Epidemiology of malignant tumours in the Czech Republic
.. September 2005, a web portal on cancer incidence and mortality in the Czech Republic was released.. .. available to all users. Analytical tools Incidence and mortality rates Time trends Age of.. ..klíčová slova: epidemiology, incidence rates, mortality rates, comparison with foreign..

Karcinom endometria
.. (vyjma karcinomu prsu) ve vyspělých zemích. Jeho incidence trvale stoupá, patří mezi nádory s dobrou pro..

Onkogynekologie III - Zhoubné nádory ovária
.. ZN vaječníku je karcinom - uvedena jeho incidence a mortalita, diagnostika, operační léčba a che..

Onkogynekologie II - Zhoubné nádory dělohy a vulvy
.. zhoubný nádor v rozvinutých zemích - od jeho incidence a diagnostiky až po jeho léčbu. Dále uvádí zákla..

Epidemiologie zhoubných nádorů v České republice
.. všem uživatelům. Analytické nástroje Incidence a mortalita Časové trendy Věk pacientů Reg.. ..klíčová slova: zhoubných nádorů, incidence, mortalita, srovnání se z..

Operační léčba v onkogynekologii – karcinom hrdla, těla dělohy a ovaria
.. 823 nádorů děložního hrdla, tj. standardizovaná incidence (v přepočtu na 100.000 žen) činila 15,4. Inc..

Roztroušená skleróza - diagnostika, léčba, diferenciální diagnostika
.. invalidity mladých dospělých osob. Navíc incidence a prevalence této choroby v posledních letech s..

Totální laparoskopická hysterektomie pro karcinom děložního těla
.. 1963 nádorů děložního těla, tj. standardizovaná incidence činila 36,7, což ukazuje na trend mírného vze..

PRAXE ZALOŽENÁ NA DŮKAZECH V OŠETŘOVATELSTVÍ
.. zařízení dlouhodobé péče, kde je zjištěna vyšší incidence dekubitů za poslední měsíc, jsou jako (P) def..

 
SCHWARZ Daniel, DUŠEK Ladislav. Společná platforma pro elektronické publikování a sdílení výukových materiálů v síti lékařských fakult MEFANET [online]. Masarykova univerzita, [2008], [cit.2021-10-26]. Dostupný z WWW: <http://portal.mefanet.cz>. Verze 2.0 [2019].