Logo MEFANET bránaPortál vzdělávací sítě lékařských fakult MEFANET
NOVÁ VERZE | česky | english

Vyhledávání

Fulltextové vyhledávání


ZADEJTE 1 NEBO VÍCE SLOV:
TIP: při vyhledávání více slov používejte zástupný znak * pro vyhledávání více tvarů slova. Více o zástupných znacích...
VYHLEDÁNO V TITULCÍCH: počet nalezených příspěvků: 0
VÝSLEDKY NALEZENÉ VE FULLTEXTU: počet nalezených příspěvků: 14

Základy magnetické rezonance - MR technika
..ady k.. .. její techniky, podrobněji jsou rozebírány hlavní indikace a kontraindikace.. ..ace je určena především pro studenty oboru Zdr.. .. podrobněji jsou rozebírány hlavní indikace a kontraindikace.. ..anuela.. ..azy: Odkaz Datum Přístupnost [?] Klinicky c.. ..klíčová slova: MRI, technika MRI, přístroje pro MRI, indikace a.. ..klíčová slova: MRI, technika MRI, přístroje pro MRI, indikace a k.. ..klíčová slova: MRI, technika MRI, přístroje pro MRI, indikace a kontraindikace..

Skupina kvízů: zobrazovací metody RTG
..arningové .. ..indikace .. ..a kvízů: zobrazovací metody RTG. ht.. ..kontraindikace .. ..ana Červenková~autor-29-jana-cervenkova#Zuzana D.. ..indikace .. ..a.. ..kontraindikace ..

Spiroergometrie u zdravých a nemocných osob
.. obou metod, rovněž tak vyjádření výkonu, indikace a kontraindikace. Objasněny základní ukazatelé, z.. .. je zátěžový test se současným měřením ventilace, spotře.. .. metod, rovněž tak vyjádření výkonu, indikace a kontraindikace. Objasněny základní ukazatelé, získané při zátěžo.. ..áclav.. .. Příloha Datum Velikost Přístupnost [?] Klinicky c.. ..klíčová slova: zátěžový te..

Adhezní spoj a adhezivní systémy I. část
..ady k.. .. se indikace pro využití adhezivních systémů ve stomatologii v.. .. se indikace pro využití adhezivních systémů ve stom.. ..al.. ..azy: Odkaz Datum Přístupnost [?] Klinicky c.. ..klíčová slova: adhesives, adhesive joint, adhesive systems,..

Kapitoly z ortopedie
..ální učební po.. .. detailně popisuje vybrané kapitoly z ortopedie. K.. ..ard Chaloupka~autor-41512-richard-chaloupka#Martin.. .. popsány principy diagnostických artroskopií, indikace a možnosti. Výukový text Operační a protetické mo.. .. výukovém textu Artroskopie jsou popsány principy diagnostických a.. ..klíčová slova: artroskopie diagnostické, artroskopické operace, n..

Adhezní spoj a adhezivní systémy II. část: Klinická doporučení pro aplikaci adhezi
..ady k.. .. se indikace pro využití adhezivních systémů ve stom.. .. se indikace pro využití adhezivních systémů ve stom.. ..al.. ..azy: Odkaz Datum Přístupnost [?] Klinicky c.. ..klíčová slova: adheziva, adhezní spoj, adhezivní systémy, kl..

Výživa dětí
.. publikace a autorská .. .. stavu dítěte, následnou nutriční péči a indikace intervenční výživy. Ukazují možnosti diagnostiky .. ..a jsou věnována výživě v dětském věku. Jsou určena .. ..agmar.. .. Příloha Datum Velikost Přístupnost [?] Klinicky c.. ..klíčová slova: dorost, výživa, léčebná výživa, nutriční stav, nutriční péče..

Magnetická rezonance - praktické využití, MR nálezy
..ady k.. .. uvádí základní indikace při vyšetření magnetickou rezonancí mimo neur.. ..ace uvádí základní indikace při vyšetření magneti.. ..anuela Vaněčková~autor-48-manuela-vaneckova#Zdeněk .. ..azy: Odkaz Datum Přístupnost [?] Klinicky c.. ..klíčová slova: agnetická rezonance, vyšetření kloubů, vyšetření bř..

Průkaz okultního krvácení, detekce krve ve stolici
..ady k přednáškám~sekce-pkp#Výukové weby~.. .. detekce okultního krvácení je proto správná indikace tohoto.. .. jako úvodní metoda depistážních programů pro vyhle.. .. Kocna.. ..azy: Odkaz Datum Přístupnost [?] Klinicky c.. ..klíčová slova: ální nádory, střevo tlusté, okultní krev, scre..

Vyšetřovací metody nukleární medicíny
..ální .. .. oborů. Uvedeny jsou základní principy a indikace včetně seznámení s průběhem vyšetření tak, aby ab.. ..ad podává základní informace o diagnostických meto.. .. Lang~autori.php?tid=100#Ivana.. .. Příloha Datum Velikost Přístupnost [?] Klinicky c.. ..klíčová slova: afie, vyšetřovací metody, ra..

Vybrané kapitoly z fixní protetiky
.. publikace a autorská .. .. soubor edukačních textů detailně popisuje vybrané oblasti z fi.. ..a Bartáková~autor-23013-sonia-bartakova#Adéla Po.. .. zmiňěny vlastnosti metalokeramických náhrad (indikace, kontraindikace, specifikace požadavků na m.. ..ásady preparace na metalokeramickou korunku Účelem .. .. vlastnosti metalokeramických náhrad (indikace, kontraindikace, specifikace požadavků na metalokeramické ná.. ..klíčová slova: alokeramická korunka, keramika, kov, fixní n..

Základy anesteziologie
..ální učební po.. ..Anesteziologie je obor, který se za pomocí f.. .. Štoura.. .. rutinně ovládá umělou plicní ventilaci, zná její indikace i limitace. V případě nutnosti zajišťuje podání k.. ..aný anesteziolog musí bezpodmínečně zvládnout zajiš.. ..klíčová slova: Anesteziologie, akutní ..

Vnitřní lékařství pro bakalářské studium ošetřovatelství
.. publikace a autorská .. .. Vnitřní lékařství pro bakalářské studium ošetřovatelství si kl.. ..ana.. .. jej 5 videosekvencí: Bronchoskopie Vysvětluje indikace k vyšetření, zobrazuje přípravu nemocného a vlast.. .. samotným skriptům zde přikládáme ještě multim.. ..klíčová slova: atelství, pneumologie, hematologie, imunologie, .. ..áleno Ediční komisí LF MU..

Vybrané kapitoly z dětské chirurgie
..ální učební po.. .. soubor výukových materiálů je věnován vybraným tématům z oblasti děts.. ..adislav Plánka~autor-179948-ladislav-planka#Jana .. .. jizev a kontraktur. Principy a kontraindikace fyzioterapie. Sekundární rekonstrukční operace. L.. ..alá chirurgie Převážně obrazový materiál k různým t.. .. hypertrofických jizev a kontraktur. Principy a kontraindikace fyzioterapie. Sekundární rekonstrukční operace. L.. ..klíčová slova: alá chirurgie, chirurgie novorozence, obecná t..

 
SCHWARZ Daniel, DUŠEK Ladislav. Společná platforma pro elektronické publikování a sdílení výukových materiálů v síti lékařských fakult MEFANET [online]. Masarykova univerzita, [2008], [cit.2021-09-29]. Dostupný z WWW: <http://portal.mefanet.cz>. Verze 2.0 [2019].