Logo MEFANET bránaPortál vzdělávací sítě lékařských fakult MEFANET
NOVÁ VERZE | česky | english

Vyhledávání

Fulltextové vyhledávání


ZADEJTE 1 NEBO VÍCE SLOV:
TIP: při vyhledávání více slov používejte zástupný znak * pro vyhledávání více tvarů slova. Více o zástupných znacích...
VYHLEDÁNO V TITULCÍCH: počet nalezených příspěvků: 2 | počet nalezených příspěvků na SANDBOXU: 4

infekčné komplikácie onkologických pacientov

Infekčné komplikácie onkologických pacientov

Vybrané kapitoly. Febrilná neutropénia. Invazívne mykotické infekcie.

Moderná protinádorová liečba prináša okrem významnej účinnosti aj komplikácie. Infekcie patria medzi najčastejšie limitujúce faktory onkologickej terapie a môžu byť aj príčinou morbidity a mortality/letality pacientov s nádorovým ochorením. Onkologickí pacienti sú typickou a najpočetnejšou skupinou spomedzi imunokompromitovaných pacientov. Poruchy imunity onkologického pacienta sú zvyčajne komplexné a postihujú bunkovú aj humorálnu zložku. Samotné nádorové ochorenie je faktor znižujúci imunitu jedinca a pridaním ďalších faktorov – najmä protinádorovej liečby – sa ešte výrazne prehlbuje. Následok je predvídateľný, takíto pacienti sú vnímavejší na vznik infekcií než bežná populácia a zároveň vystavení riziku komplikovaného priebehu infekcie ako aj smrti.

 
autor: Ľuboš Drgoňa | LF UK v Bratislave | disciplína: Onkologie, radioterapie | kategorie: Pedagogické diela, Materiály k prednáškam | klíčová slova: Febrilná neutropénia, Invazívne mykotické infekcie | příloh: 1 | zobrazeno: 1136x | publikováno: 27.2.2018

Onkologické ochorenia v detskom veku

Onkologické ochorenia v detskom veku

Cieľom predkladaného učebného textu je prehľadne priblížiť študentom medicíny pred záverečnou štátnou skúškou z pediatrie a lekárom v príprave na špecializačnú skúšku z pediatrie základné a najnovšie poznatky o klinickom priebehu, diagnostike a liečbe onkologických ochorení, ktoré sú typické pre detský vek.

 
autor: Alexandra Kolenová | LF UK v Bratislave | disciplína: Hematologie, Onkologie, radioterapie | kategorie: Pedagogické diela, Materiály k prednáškam | klíčová slova: Leukémia, lymfómy, extrakraniálne solídne nádory | příloh: 1 | zobrazeno: 2444x | publikováno: 26.3.2018
VÝSLEDKY NALEZENÉ VE FULLTEXTU: počet nalezených příspěvků: 22 | počet nalezených příspěvků na SANDBOXU: 13

Aktuálna problematika infekčných ochorení
.. klinickej a ambulantnej praxi. Ideálna infekcia. Infekčné ochorenia - história, súčasnosť. Všeobecná probl.. .. a ambulantnej praxi. Ideálna infekcia. Infekčné ochorenia - história, súčasnosť. Všeobecná problematika ant.. .. Prístupnosť [?] Klinicky citlivé [?] Licencia Infekčné ochorenia 5.5.2008 18.61 MB ktokoľvek – .. .. [?] Klinicky citlivé [?] Licencia Infekčné ochorenia 5.5.2008 18.61 MB ktokoľvek – – ..

The Health of the Roma People in Central and Eastern Europe
.. ochorení a parametrov z nasledovných skupín: infekčné ochorenia, štúdie rastu a vývinu detskej po.. .. a parametrov z nasledovných skupín: infekčné ochorenia, štúdie rastu a vývinu detskej populácie a rep.. ..klíčová slova: populácia, zdravie, infekčné.. ..klíčová slova: populácia, zdravie, infekčné ochorenia..

Novinky v infektológii
.. z infektológie ako i infektológom a záujemcom o infekčné ochorenia. Veríme, že čitateľ nájde v publikácii .. .. ako i infektológom a záujemcom o infekčné ochorenia. Veríme, že čitateľ nájde v publikácii aktuálne i..

Rizikové faktory vzniku kardiovaskulárnych ochorení
..klíčová slova: neinfekčné ochorenia. Kardiovaskulárne ochorenia, .. ..klíčová slova: neinfekčné ochorenia. Kardiovaskulárne ochorenia, kardiovaskulárne r..

Vybrané kapitoly z oftalmológie
..klíčová slova: metódy v oftalmológii, refrakčné vady, ochorenia orbity, ochorenia očných adnex, ochorenia s..

Základy mamológie
..klíčová slova: ochorenia prsníkov, diagnostika, liečba, ochorenia p..

Neurooftalmológia
.. Základy anatómie oka pre medikov Ochorenia ciev sietnice, oftalmogerontológia, .. ..klíčová slova: terč zrakového nervu, ochorenia zrakového nervu, zrenica, diplopia, ptóza, z..

Rohovka - 3. časť - KERATOPLASTIKA - PERFORAČNÁ
.. ochorenia rohovky, napríklad degeneratívne choroby (.. .. chybu akou je typicky keratokonus. Progredujúce infekčné vredy, pri ktorých nastáva až úplné &bdq.. .. sú hlavne čas odberu od smrti, závažné infekčné ochorenia donora, počet endotelových buniek transplantátu a..

Vybrané kapitoly z angiológie
.. ochorenia patria k základným príčinám morbidity a mort..

Choroby gingív
.. ochorenia gingív patria medzi najrozšírenejšie formy záp.. ..klíčová slova: zápalové ochorenia,..

Ošetrovateľská starostlivosť o pacientov s vybranými ochoreniami dýchacieho systému
.. a pneumónia. Uvedená je charakteristika ochorenia, príčiny vzniku, symptomatológia, diagnostika, te.. .. starostlivosť o pacientov s vybranými ochoreniami dýchacieho systému - skripta 26.10.2012 987.17 ..

Vybrané kapitoly z hepatológie a gastroenterológie
.. vydania aktuálne poznatky o najčastejších ochoreniach a problémoch spojených so zažívacím trak..

Sprievodca všeobecného lekára Hematoonkologickými ochoreniami
.. sú pomerne neurčité a ľahko zameniteľné s inými ochoreniami. Preto je veľmi dôležité, aby sme boli inf.. .. všeobecného lekára hematoonkologickými ochoreniami veľmi zrozumiteľne a prakticky informuje o s..

Edukácia a kompliancia pacienta s chronickým ochorením so zameraním na bronchiálnu astmu
.. pre naplnenie cieľov self-manažmentu a kontroly ochorenia. Kompliancia a adherencia u pacienta s..

Rohovka - 1.časť
.. seminár V práci sa rozoberá anatómia a základné ochorenia rohovky, možnosti liečby a operačné pos.. ..klíčová slova: Ochorenia..

Transkraniálna magnetická stimulácia
.. dráh, hodnotenie závažnosti a progresie ochorenia, eventuálne zhodnotenie efektu liečby). Súčasťou ..

Vybrané biochemické a molekulárne-biologické metódy v lekárskom výskume a medicínskej diagnostike
.. metódy pre alergiu a autoimunitné ochorenia  67  Záver ..

Schizofrénia
.. je spomenutá len okrajovo vo vzťahu ku konceptom ochorenia a symptómom. Do textu sú začlenené obrázky, prič..

Syndroma caudae equinae discogenes
..klíčová slova: ochorenia medzistavcových platničiek, komplikácie, syndróm ..

Základy anatómie oka pre medikov
.. injekcií do sklovca pri degeneratívnych ochoreniach sietnice a makuly Glaukómové ochorenie ..

Vyšetrovacie metódy v osteológii
.. bolesti a fyzickej disability. Za hlavné ochorenia, ktorým sa venovala zvýšená pozornosť, boli vybr..

Úvod do nemocničnej medicíny
.. zdravotná starostlivosť pacientom s najťažšími ochoreniami, úrazmi, alebo ak je potrebná operácia. V ne.. .. najmä pacientom s najťažšími akútnymi ochoreniami, úrazmi, alebo ak je potrebná náročnejšia oper..

 
SCHWARZ Daniel, DUŠEK Ladislav. Společná platforma pro elektronické publikování a sdílení výukových materiálů v síti lékařských fakult MEFANET [online]. Masarykova univerzita, [2008], [cit.2020-09-28]. Dostupný z WWW: <http://portal.mefanet.cz>. Verze 2.0 [2019].