Logo MEFANET bránaPortál vzdělávací sítě lékařských fakult MEFANET
NOVÁ VERZE | česky | english

Vyhledávání

Fulltextové vyhledávání


ZADEJTE 1 NEBO VÍCE SLOV:
TIP: při vyhledávání více slov používejte zástupný znak * pro vyhledávání více tvarů slova. Více o zástupných znacích...
VYHLEDÁNO V TITULCÍCH: počet nalezených příspěvků: 4

infekční exantémová onemocnění

Infekční exantémová onemocnění

Multimediální přednáška poskytuje přehled klasických i méně známých infekčních onemocnění provázených exantémem.

 
autor: Hanuš Rozsypal | 1.LF UK | disciplína: Infektologie | kategorie: Podklady k přednáškám | klíčová slova: infekce, exantém, kožní příznaky, erytém, purpura | příloh: 1 | zobrazeno: 7807x | publikováno: 23.11.2006 | poslední úpravy: 30.6.2009

Kazuistiky infekčních nemocí

Kazuistiky infekčních nemocí

Stránka nabízí kazuistiky infekčních nemocí a stavů, které je imitují. Podle anamnézy, fyzikálního nálezu a pomocných vyšetření je čtenář vyzván k stanovení diagnózy a rozhodnutí o dalším postupu. V druhém kroku svůj názor porovná se skutečnou diagnózou a osudem pacienta. Každý případ je komentován a většina z nich je doprovázena fotografiemi, rentgenovou dokumentací a videosekvencemi. Kazuistiky jsou stratifikovány podle obtížnosti.

 
autor: Hanuš Rozsypal | 1.LF UK | disciplína: Infektologie | kategorie: Podklady k přednáškám, Výukové weby, Výukové video | klíčová slova: infekční nemoci, kazuistiky, infektologie, diagnostika | příloh: 1 | zobrazeno: 7561x | publikováno: 6.12.2006 | poslední úpravy: 30.6.2009

Pohybová aktivita v prevenci nemocí

Pohybová aktivita v prevenci nemocí

Úvodní přednáška se zabývá významem pohybové aktivity v prevenci civilizačních nemocí. Ukazuje stručnou historii oboru tělovýchovného lékařství a jeho zařazení ve světové a naší medicíně. Pojednává o kalendářním a biologickém věku jedince. Jsou uvedeny základní pohybové vlastnosti a druhy tělesných cvičení.

 
autor: Václav Zeman | LF UK Plzeň | disciplína: Tělovýchovné lékařství | klíčová slova: Pohybová aktivita | příloh: 1 | zobrazeno: 6975x | publikováno: 16.9.2010 | poslední úpravy: 19.11.2012

Zobrazovací metody v psychiatrii: Využití informací o morfologii mozku pro hodnocení neurobiologie duševních nemocí a klinickou praxi

Zobrazovací metody v psychiatrii: Využití informací o morfologii mozku pro hodnocení neurobiologie duševních nemocí a klinickou praxi

Předložená elektronická skripta se věnují jednak metodám, které se využívají k hodnocení morfologie mozku v psychiatrickém výzkumu, jednak nálezům, které byly těmito metodami získány a jejich významu, otázkám, které nám umožňují zodpovídat. Je možné zobrazit duševní nemoci pomocí rutinního vyšetření CT nebo MRI? Co je kvalitativní a kvantitativní hodnocení obrazů mozku? Jaké jsou změny morfologie mozku u duševních poruch? Co je v pozadí změn morfologie mozku detekovaných pomocí zobrazovacích metod? Dokážeme změny morfologie mozku ovlivnit úspěšnou léčbou? Umíme informace o změnách morfologie mozku využít v klinické praxi?

 
autor: Tomáš Kašpárek, Daniel Schwarz | LF MU | disciplína: Psychiatrie, psychologie, sexuologie, Radiologie a zobrazovací metody | kategorie: Výukové publikace a autorská díla, Materiály k přednáškám | klíčová slova: mozek, morfologie, MRI, schizofrnie, výpočetní neuroanatomie, volumetre, VBM, DBM, zpracování a analýza obrazů | příloh: 1 | zobrazeno: 16219x | publikováno: 7.10.2009 | poslední úpravy: 29.6.2018
VÝSLEDKY NALEZENÉ VE FULLTEXTU: počet nalezených příspěvků: 27 | počet nalezených příspěvků na SANDBOXU: 2

Kasuistika - Bolestivé léze pod nehty dolní končetiny
.. domnívala, že jde o mozoly, později navštívila infekční kliniku. Jaký je původce a léčba této léze.. .. cizince 1,2 [B00127] Pracoviště: III. klinika infekčních a tropických nemocí 1.LF a F.. .. 3 2.1.2007 kdokoli – Předměty/kurzy Nemoci tropů pro cizince 1,2 [B00127] Pracoviště: III. k..

Infekce v gynekologii a porodnictví - úvod
..klíčová slova: infekční nemoci, vagína, zánět, gynekologie, porodnictví, .. ..klíčová slova: nemoci, vagína, zánět, gynekologie, porodnictví, inf..

Infekce v gynekologii a porodnictví - Vulvovaginální infekce
..klíčová slova: infekční nemoci, vagína, vaginóza bakteriální, kandidóza v.. ..klíčová slova: nemoci, vagína, vaginóza bakteriální, kandidóza vulv..

Bolestivá zarudlá kožní léze na chodidle po pobytu v Thajsku (kasuistika)
.. nemoci 1,2 [B00134] Pracoviště: III. klinika infekčních a tropických nemocí 1.LF a F.. .. 2.1.2007 kdokoli – Předměty/kurzy Tropické nemoci 1,2 [B00134] Pracoviště: III. klinika infekčních ..

Kasuistika - Recidivující léze na chodidle
.. nemoci 1,2 [B00134] Pracoviště: III. klinika infekčních a tropických nemocí 1.LF a F.. .. 2.1.2007 kdokoli – Předměty/kurzy Tropické nemoci 1,2 [B00134] Pracoviště: III. klinika infekčních ..

Kasuistika - Larva migrans cutanea
.. nemoci 1,2 [B00134] Pracoviště: III. klinika infekčních a tropických nemocí 1.LF a F.. .. 2.1.2007 kdokoli – Předměty/kurzy Tropické nemoci 1,2 [B00134] Pracoviště: III. klinika infekčních ..

Kazuistika - Tungóza
.. nemoci 1,2 [B00134] Pracoviště: III. klinika infekčních a tropických nemocí 1.LF a F.. .. 2.1.2007 kdokoli – Předměty/kurzy Tropické nemoci 1,2 [B00134] Pracoviště: III. klinika infekčních ..

Lymeská borelióza
.. podpůrný materiál zejména k volitelnému předmětu Nemoci přenášené klí..

Elektronická učebnice dětské medicíny
.. a resuscitace, dětská chirurgie, dětské infekční lékařství, dětská radiologie, dětská neurologie, .. .. David Starý, Ph.D., MUDr. Jan Škvařil Dětské infekční lékařství Výukový text stručně shrnuje aktuální p.. .. o infekčních nemocech v dětském věku. Infekční nemoci typické pro dospělou medicínu jsou záměrně vynec.. ..klíčová slova: chirurgie, infekční lékařství, radiologie, neurologie, oční léka..

Kazuistika - Papilomatózní, vředovité kožní léze na zádech a hýždi po pobytu v Maroku
.. nemoci 1,2 [B00134] Pracoviště: III. klinika infekčních a tropických nemocí 1.LF a F.. .. 4.1.2007 kdokoli – Předměty/kurzy Tropické nemoci 1,2 [B00134] Pracoviště: III. klinika infekčních ..

Vybrané kapitoly z infekčního lékařství a cestovní medicíny pro studenty nelékařských zdravotnických oborů
.. výukovém textu s názvem Vybrané kapitoly z infekčního lékařství a cestovní medicíny pro studenty nelé.. .. Klinicky citlivé [?] Licence Vybrané kapitoly z infekčního lékařství a cestovní medicíny pro studenty nelé.. ..klíčová slova: Infekční choroby, legislativa, bariérová ošetřovatelská pé..

Arteriální hypertenze a pohybová aktivita
..klíčová slova: nemoci..

Úvod do patologické fyziologie zubního lékařství
.. a základní terminologii. Etiologie a patogeneze nemoci: orgánová, buněčná a molekulární úroveň poznání. ..

Perimetrie
.. 1.94 MB kdokoli – Pracoviště: Klinika nemocí očních a o..

Prekancerózy rodidel III - Prekancerózy vulvy, pochvy a endometria a gestační trofoblastická nemoc
.. Dále uvedeny jednotky gestační trofoblastické nemoci, zejména mola hydatidosa a ..

Veřejné zdravotnictví
.. – determinanty zdraví, nejčastější příčiny nemocí, handicap a jeho prevence, podpora zdraví, ..

Termoterapie
.. používáme např. pro prevenci poruch funkcí a nemocí, pro vlastní léčení nebo také pro zvýšení efektiv..

Vybrané kapitoly z popáleninové medicíny
.. specifika popáleninového úrazu u dětí, infekčních komplikací. Součástí skript jsou také spec.. ..klíčová slova: intenzivní péče, tekutinová léčba, infekční komplikace,..

Psychiatrická propedeutika
.. mozku pro hodnocení neurobiologie duševních nemocí a klinickou praxi Sexualita u nemocných s ..

Funkční testy u normotezního hydrocefalu
.. diagnostika je obtížná, protože řada nemocí může mít podobné příznaky. Proto byly do klini.. .. diagnostika je obtížná, protože řada nemocí může mít podobné příznaky. Proto byly do klini..

Sexualita u nemocných s psychickými poruchami
.. jednotlivých diagnóz dle Mezinárodní klasifikace nemocí (MKN-10). Každá kapitola zahrnuje jak projevy p..

eOtorinolaryngologie
.. 02 Symptomatologie 03 Vyšetřovací metody 04 Nemoci nosu 05 Nemoci dutiny ústní 06 Nemoci hltanu ..

Vybrané kapitoly z psychiatrie pro zubní lékařství
.. dospělých dle Mezinárodní klasifikace nemocí (MKN-10). Každá kapitola zahrnuje diagnostiku a l..

Specifická bariérová péče a preventivní opatření u pacientů s infekčním onemocněním
.. podpora pro ošetřovatelskou péči v infekčním lékařství je cílena na specifika bariérové péče .. .. předmětu Intenzivní ošetřovatelská péče v infekčním lékařství: Specifická bariérová péče a prevent.. ..klíčová slova: infekční onemocnění, BSL 1-4, bariérová péč..

Patologie buňky – vybrané kapitoly
.. dobrý základ pro chápání buněčných mechanismů nemoci. V současnosti je k dispozici 6 kapitol. Další ka..

Vnitřní lékařství pro bakalářské studium ošetřovatelství - cyklus 25 přednášek
.. 11.1.2006 175 KB registrovaný uživatel – Nemoci krve 11.1.2006 841 KB registrovaný uživatel &..

Současný pohled na patogenezi spinocelulárního karcinomu dutiny ústní
.. diagnostiku spíše v pokročilých stádiích rozvoje nemoci (1). Patogeneze nádorového onemocnění byla his..

 
SCHWARZ Daniel, DUŠEK Ladislav. Společná platforma pro elektronické publikování a sdílení výukových materiálů v síti lékařských fakult MEFANET [online]. Masarykova univerzita, [2008], [cit.2020-11-28]. Dostupný z WWW: <http://portal.mefanet.cz>. Verze 2.0 [2019].