Logo MEFANET bránaPortál vzdělávací sítě lékařských fakult MEFANET
NOVÁ VERZE | česky | english

Vyhledávání

Fulltextové vyhledávání


ZADEJTE 1 NEBO VÍCE SLOV:
TIP: při vyhledávání více slov používejte zástupný znak * pro vyhledávání více tvarů slova. Více o zástupných znacích...
VYHLEDÁNO V TITULCÍCH: počet nalezených příspěvků: 8 | počet nalezených příspěvků na SANDBOXU: 6

infekce v gynekologii a porodnictví - Vulvovaginální infekce

Infekce v gynekologii a porodnictví - Vulvovaginální infekce

Ozvučená přednáška "Inkontinence moči u žen" je určena studentům a zájemcům o obory porodnictví a gynekologie. V poslední letech se zpřesňuje a zdokonaluje diagnostika poruch poševního prostředí, což umožňuje efektivnější léčbu onemocnění. Infekce vulvy a pochvy jsou jedním z nejčastějších problémů, s kterým se setkáváme v běžné každodenní gynekologické praxi. Většina pacientek s tímto onemocněním vyžaduje pouze jednoduché vyšetření a léčbu. Přesto u části žen je obtížné stanovit správnou diagnózu nebo špatně odpovídají na standardní léčbu.

 

Prevence infekcí ve vztahu k ošetřovatelské péči

Prevence infekcí ve vztahu k ošetřovatelské péči

Studijní text je zaměřený na rozsáhlou problematiku Infekcí spojených se zdravotní péčí.
Sledování výskytu těchto infekcí je významným indikátorem kvality péče ve zdravotnických
zařízeních, proto je text zaměřen na nejčastěji se vyskytující infekce, preventivní opatření
a kontrolní prvky.
Studijní text je určen pro studenty bakalářských a magisterských nelékařských oborů
lékařských, zdravotnických a zdravotně sociálních fakult.

 
autor: Kateřina Horáčková, Jana Wichsová, Marie Holubová, Helena Petržílková, Lenka Škaroupková, Nikola Řeháčková, Jana Škodová, Daniela Srpová | FZS UP | disciplína: Epidemiologie, preventivní lékařství, hygiena, Infektologie, Nelékařské zdravotnické vědy | kategorie: Výukové publikace a autorská díla | klíčová slova: Kontrola infekce, sterilizace, Prevence infekcí, ošetřovatelství, infekce spojené se zdravotní péčí | příloh: 1 | zobrazeno: 39x | publikováno: 4.12.2020 | poslední úpravy: 14.12.2020

Ileózní náhlé příhody břišní - se zaměřením na etiopatogenezi, patofyziologii a diagnostiku

Ileózní náhlé příhody břišní - se zaměřením na etiopatogenezi, patofyziologii a diagnostiku

Ileózní náhlé příhody břišní patří mezi závažné, život ohrožující stavy. V přednášce je uvedeno rozdělení ileózních náhlých příhod břišních a probrána etiopatogeneze, klinické příznaky a možnosti paraklinického vyšetřování uplatňovaného v současné lékařské praxi.

 
autor: Petr Růžička | 1.LF UK | disciplína: Chirurgie, traumatologie, ortopedie | kategorie: Podklady k přednáškám, Ozvučené přednášky | klíčová slova: Ileus, etiopatogeneze, patofyziologie, diagnostika. | příloh: 1 | zobrazeno: 9221x | publikováno: 16.11.2006 | poslední úpravy: 29.6.2009

infekce v gynekologii a porodnictví - úvod

Infekce v gynekologii a porodnictví - úvod

Gynekologické záněty představují jeden z nejčastějších problémů, který vede ženu k návštěvě gynekologa.

 
autor: Jaromír Mašata | 1.LF UK | disciplína: Porodnictví a gynekologie | kategorie: Podklady k přednáškám, Ozvučené přednášky | klíčová slova: infekční nemoci, vagína, zánět, gynekologie, porodnictví, infekce, poševní prostředí, vulvovaginální infekce, hluboký pánevní zánět | příloh: 1 | zobrazeno: 6879x | publikováno: 4.4.2007 | poslední úpravy: 12.2.2010

zdravotní péče o brněnské obyvatele v 18. a 19. století

Zdravotní péče o brněnské obyvatele v 18. a 19. století

V textu monografie Zdravotní péče o brněnské obyvatele v 18. a 19. století je v historické části popsán rozvoj brněnského zdravotnictví ve sledovaném období včetně zdravotnických zařízení, nejznámějších lékařů, forem vzdělávání a možnosti léčby v Brně, jako v jednom z průmyslově vyspělých měst rakouské monarchie. V lékařsko-antropologické části jsou uvedeny přímé doklady chorob ze studií skeletů jedinců, nalezených na čtyřech brněnských archeologických lokalitách (katedrála sv. Petra a Pavla, Starobrněnského hřbitova u Nemocnice Milosrdných bratří, ze hřbitova před Veselou bránou (nároží Žerotínova náměstí a Joštovy ulice) a z Městského hřbitova při ulici Malá Nová (Kounicova ulice).

 
autor: Lenka Vargová, Ladislava Horáčková, Miroslava Menšíková | LF MU | disciplína: Anatomie | kategorie: Výukové publikace a autorská díla | klíčová slova: Brno v 18.-19. století, brněnští lékaři, brněnské špitály, paleopatologie, historie medicíny, tuberkulóza, syphilis, nádory | příloh: 1 | zobrazeno: 7877x | publikováno: 9.3.2010 | poslední úpravy: 30.6.2011

infekce v gynekologii a porodnictví - Pánevní zánětlivá nemoc

Infekce v gynekologii a porodnictví - Pánevní zánětlivá nemoc

Proběhlý pánevní zánět je často příčinou řady závažných komplikací, včetně možnosti vzniku neplodnosti, mimoděložního těhotenství, chronické pánevní bolesti a jiných.

 
autor: Jaromír Mašata | 1.LF UK | disciplína: Porodnictví a gynekologie | kategorie: Podklady k přednáškám, Ozvučené přednášky | klíčová slova: adnexitida, parametritida, zánět, Douglasova dutina, ovarium, adnexitis, parametritis, tuboovariání absces, absces Douglasova prostoru | příloh: 1 | zobrazeno: 8031x | publikováno: 4.4.2007 | poslední úpravy: 12.2.2010

Močový systém - pracovní sešit z histologie pro zdravotní laboranty

Močový systém - pracovní sešit z histologie pro zdravotní laboranty

Tato publikace je určena pro studenty studijního oboru Zdravotní laborant. Skripta obsahují základní teoretické informace, jednoduchá schémata a mikrofotografie z močového systému.

                                                                                                                                                   

 
autor: Miroslava Čedíková | FZS ZČU | disciplína: Nelékařské zdravotnické vědy | kategorie: Vzdělávací materiály | klíčová slova: histologie, močový systém, ledviny, pracovní sešit | příloh: 1 | zobrazeno: 294x | publikováno: 22.4.2020 | poslední úpravy: 21.5.2020

Urologie pro studenty všeobecného lékařství - Obecná urologie, vrozené vady, infekce

Urologie pro studenty všeobecného lékařství - Obecná urologie, vrozené vady, infekce

Urologie je dynamicky se vyvíjející obor. Od pouhé odnože chirurgie se stala během druhé poloviny 20. století zcela samostatným oborem s vlastním systémem postgraduálního vzdělávání. Existuje atestace z urologie I. a II. stupně a nástavbová atestace z dětské urologie. V rámci všeobecného lékařství je na 1. a 2. lékařské fakultě Univerzity Karlovy již urologie vyučována pregraduálně samostatně a je ukončena i samostatnou zkouškou.

 
autor: Milan Hora, Viktor Eret, Václav Janda, Jiří Klečka, Petr Stránský, Ivan Trávníček, Tomáš Ürge | LF UK Plzeň | disciplína: Urologie | klíčová slova: Urologické symptomy, Infekce močových a pohlavních cest | příloh: 1 | zobrazeno: 6016x | publikováno: 14.10.2013 | poslední úpravy: 25.4.2014
VÝSLEDKY NALEZENÉ VE FULLTEXTU: počet nalezených příspěvků: 272 | počet nalezených příspěvků na SANDBOXU: 38

Vybrané kapitoly z infekčního lékařství a cestovní medicíny pro studenty nelékařských zdravotnických oborů
.. publikace a autorská díla~se.. .. bdělosti, nozokomiální nákazy, profesionální infekce, specifické infekce (ESBL, MRSA), bariérová oš.. .. oborů jsou uvedeny kapitoly zaměřující se na systém hlášení a evidence infekčních chorob (r.. .. a cestovní medicíny pro studenty nelékařských zdravotnických oborů jsou uvedeny kapitoly zaměřující se na.. .. nozokomiální nákazy, profesionální infekce, specifické infekce (ESBL, MRSA), bariérová oš.. .. sítě MEFANET – Pracoviště: Katedra oše.. .. a cestovní medicíny pro studenty nelékařských zdravotnických oborů 12.1.2015 1 MB uživatel vzdělávací sít.. ..klíčová slova: choroby, legislativa, bariérová ošetřovatelská péče, cestovní medi..

Vybrané kapitoly z bezpečnosti perioperační péče
.. publikace a autorská díla~se.. .. se zabývá zejména bezpečnosti na operačním sále zvlá.. .. by v dnešní době nebylo možné zajistit kvalitní zdravotní péči. Z tohoto důvodů je nutné věnovat této probl.. .. době nebylo možné zajistit kvalitní zdravotní péči. Z tohoto důvodů je nutné věnovat této prob.. .. MB registrovaný uživatel – Předměty/kurzy Ošetřovatelství [001] Pracoviště: Katedra oše.. ..klíčová slova: péče, Perioperační péče, Bezpečnost, Ošetřovatelství, C..

Klinické doporučené postupy I a II
.. přiměřené zdravotní péči.“ V posledních deseti letech došlo k významnému pokroku na poli je.. .. klinických situacích rozhodovat o přiměřené zdravotní péči.“ V posledních deseti letech došlo k v.. .. stanoviska, pomáhající lékařům a pacientům ve specifických klinických situacích rozhodovat o př.. .. – Pracoviště: Ústav sociálního lékařství a zdravotní.. ..klíčová slova: doporučené postupy, medicína, zdravotni..

Základy intenzivní medicíny
.. učební pomůcky~sekce-multimedialni-ucebni-pomucky#Materiály k .. .. je multidisciplinární lékařský obor zabývající se péčí o nemocné se selháním jedné či více životníc.. .. multidisciplinární lékařský obor zabývající se péčí o nemocné se selháním jedné či více životních fun.. .. z důležitých oblastí tohoto zajímavého oboru. Všechny vystavené prezentace zazněly na pravidelných .. .. uživatel – Status astmaticus v intenzivní péči - léčba, zásady 21.3.2006 264 KB registrovaný uži.. ..klíčová slova: medicína, koma, infekce,..

Klinické doporučené postupy
.. důležitou součástí rozhodovacího procesu na všech úrovních poskytování zdravotní péče. Ovlivňují .. .. procesu na všech úrovních poskytování zdravotní péče. Ovlivňují nejen běžnou klinickou praxi, ale.. .. – Pracoviště: Ústav sociálního lékařství a zdravotní..

Artróza váhonosných kloubů ve světle medicíny založené na důkazu
.. v roce 2004 přímé i nepřímé medicínské náklady spojené s artrózou 86 miliard dolarů. Jiné statistiky ná.. .. které nedokážeme vyléčit a které má tendenci se postupně zhoršovat. Velmi často vede k pracovní n.. .. i nezanedbatelné hospodářské ztráty. Podle údajů zdravotní komise senátu USA činily v roce 2004 přímé i nepř..

Současné možnosti diagnostiky a terapie u pacientů s inhalačním traumatem
.. publikace a autorská díla~se.. .. v souvislosti s inhalačním traumatem je udávaná infekce v oblasti dolních dýchacích cest, zejména ven.. .. inhalací produktu hoření nebo páry. I když se inhalační trauma může vyskytnou i izolovaně, velm.. ..klíčová slova: trauma, bronchoskopie, komplikace, infekce..

Kasuistika - Bolestivé léze pod nehty dolní končetiny
.. kasuistiky~se.. .. v Ugandě, chodila naboso. Týden po návratu se jí vytvořily dvě bolestivé léze pod nehty 1. a 3... ..šek.. .. Tungóza je vyvolána samičkou blechy písečné (Tunga penetrans). Vyskytuje se v tropech a s.. ..klíčová slova: afekce, tungóza, parazitární infekce, chirurgická excize, Tungóza, parazitární inf..

Kasuistika - Larva migrans cutanea
.. kasuistiky~se.. .. pobýval jako turista v Keni. Po návratu se objevila bolestivá afekce mezi prsty a na nártu d.. ..šek.. .. larvy zvířecích měchovců Ancylostoma brasiliense. K léčbě se používá albendazol.Odkazy: Odkaz Da.. ..klíčová slova: kožní léze, Keňa, tropická infekce, antibiotika, Larva migrans cutanea, Ancylostoma.. ..klíčová slova: Larva migrans cutanea, Ancylostoma brasiliense, tropická kožní parazitární infekce, albe..

Imunokompetentní buňky
.. Vysvětluje pojmy a definice s tímto tématem spojené.. .. materiál určený pro studenty všeobecného a zubního lékařství 2. ročníku na LF UK v..

Paliativní péče
.. publikace a autorská díla~se.. .. medicína se stala důležitou součástí moderní medicíny 21. sto.. .. oborech. Znalosti a dovednosti v paliativní péči jsou proto jednou z důležitých klinických kom..

Etika v medicíně
.. byly původně určeny hlavně pro studenty pátých a šestých ročníků lékařské fakulty jako materiály dopl.. .. problémů a dilemat v souvislosti s poskytováním zdravotní péče a jejím dalším rozvojem. Texty byly původně .. ..še Zikmundová~autori.php?tid=10#Helena .. .. 52.27 KB kdokoli – 7. Etika v poskytování zdravotní a sociální péče 12.11.2009 114.79 KB kdokoli &nd.. ..klíčová slova: lékařství, veřejné zdravotni..

Infekční exantémová onemocnění
.. k přednáškám~se.. ..klíčová slova: infekce, exantém, kožní příznaky, erytém, purpu..

Hypertextový atlas novorozenecké patologie
.. učební pomůcky~sekce-multimedialni-ucebni-pomucky#Edukační w.. .. patologie novorozence. K histologickým obrazům se přistupuje pomocí rozhraní virtuálního mikr.. .. Katarína Múčková, Ondřej Souček, Pavel Vlašín, Josef.. .. (časný asfyktický syndrom) Porodní poranění Infekce v perinatálním období Mrtvorozenost a pe.. .. a některých poruchách, které souvisejí s časným perinatálním obdobím. Stěžejní součást.. .. lékařských fakult, patology a profesionální zdravotníky. Koncepce Atlasu novorozenecké patologie ..

Kazuistika - Tungóza
.. kasuistiky~se.. .. je vyvolána samičkou blechy písečné (Tunga penetrans). Vyskytuje se v tropech a s.. ..šek.. ..klíčová slova: Madagaskar, kožní parazitární infekce, chirurgické ..

Den na operačním sále - sterilizace
.. - sterilizace" je určené studentům oboru ošetřovatelství a porodní asistence. Přiblíží studen.. .. operačních sálů a centrální sterilizace, péči sestry o operační nástroje po operaci. Video lze .. ..klíčová slova: sál, perioperační péče, se..

TEM - transanální endoskopická mikrochirurgie
.. publikace a autorská díla~sekce-pedagogicka-dila#Multimediální učební pom.. .. přibližuje studentům lékařských fakult a lékařům se zájmem o chirurgii využití operačního rektoskopu .. .. a nastiňuje bezprostřední pooperační péči po provedeném operačním vý.. .. Ondrák~autor-84949-martin-ondrak#Fiala Lukáš, Šefr..

Epomed.cz: E-learning popáleninové medicíny
.. kazuistik. V testovací části si můžete ověřit vaše znalosti. V pomocné části jsme pro vás při.. .. na internetu pro studenty medicíny i další zdravotnické pracovníky. Portál je rozdělen na výukovou čás.. .. Univerzity Karlovy v Hradci Králové. Portál se zabývá epidemiologií, patofyziologií, klinickými .. .. výuky přes internet na Fakultě vojenského zdravotnictví Univerzity obrany v Hradci Králové a Lé.. .. stavy, léčbou a následnou rehabilitační péčí termických traumat. Jedná se o kombinaci textů, o..

Základy anesteziologie
.. učební pomůcky~sekce-multimedialni-ucebni-pomucky#Materiály k .. .. je obor, který se za pomocí farmakologických či jiných postupů zabý.. .. v průběhu anestezie plně zajišťuje komplexní péči o základní vitální funkce pac.. .. Níže uvedené prezentace jsou souhrnem přednášek, jež zazněly na pravidelných seminářích Kliniky .. .. uživatel – Řízená hypotermie v intenzívní péči 5.12.2007 12.67 MB registrovaný uživatel – ..

Dechový test s močovinou značenou uhlíkem 13C ( 13C-UBT)
.. video~se.. .. je dnes považován za zlatý standard průkazu infekce způsobené Helicobacter pylori. Princip testu je z.. .. v roce 1987 a existuje řada modifikací, které se liší především v množství podávaného substrátu (5.. .. a laboratorní diagnostiky 1.LF a VFN Související články: Průkaz okultního krvácení, dete..

Anémie v dětském věku
.. formami anémií a to i v oblastech, kde se dříve nevyskytovaly. Vzhledem k nedostatečným zna.. .. 12.4.2011 2.97 MB kdokoli – Parvovirová infekce v dětské hematologii 12.4.2011 2.27 MB kdokoli &.. .. nového volitelného předmětu pro studenty všeobecného lékařství    Cíle řešení: Hlavn..

Veřejné zdravotnictví
.. studijního textu je bližší seznámení s problematikou oboru veřejné zdr.. .. bližší seznámení s problematikou oboru veřejné zdravotnictví – jeho historie a vývoj, hlavní př.. .. a jeho prevence, podpora zdraví, prevence v péči o zdraví – dispenzarizace, primární, se.. .. [?] Klinicky citlivé [?] Licence Veřejné zdravotnictví | 16.5.2019 531.05 KB uživatel vzdělávací sít.. ..klíčová slova: zdravotnictví, pojištění, Světová zdravotnická organi..

Miniinvasivní léčba stresové inkontinece moči - TVTo
.. učební pomůcky~sekce-multimedialni-ucebni-pomucky#Digitální v.. .. s miniinvazivním přístupem. Předkládané video presentuje uretropexi technikou.. .. Stresová inkontinence moči představuje závažný zdravotní a společenský problém. Operační úprava hyper.. .. Belkov~autor-25707-atanas-ivan-belkov#Martin Huse..

Hypertextový atlas fetální patologie
.. učební pomůcky~sekce-multimedialni-ucebni-pomucky#Edukační w.. .. forem vývojových poruch. K histologickým obrazům se přistupuje pomocí rozhraní virtuálního mikr.. .. Katarína Múčková, Ondřej Souček, Pavel Vlašín, Josef.. .. charakterizovány nejčastější teratogeny, vrozené infekce a chromozomální aberace. Další kapitoly jsou věn.. .. patologie je samostatné odvětví patologie, které se věnuje prenatálnímu vývoji, hlavním cílem je diag.. .. lékařských fakult, patology a profesionální zdravotníky. Toto dílo je od roku 2006 vytvářeno ko..

Současný pohled na patogenezi spinocelulárního karcinomu dutiny ústní
.. publikace a autorská díla~sekce-pedagogicka-dila#Multimediální učební pom.. .. tohoto nádoru a to včetně zevních faktorů, které se na jejich genezi podílí; vše toto je dáno do kon.. .. poznatky mohou být využity pro klinickou praxi v péči o nemocné s takovými to tumory; to znamená zp.. .. cell carcinoma – HNSCC). Předpokládá se, že významná část patofyziologie vzniku tohoto ty..

Nádory spojovky
.. samostatnú časť oftalmoonkológie a sú často spojené aj s problematikou novotvarov očnice .. .. a lymfatického tkaniva; nádory spojovky sekundárne (metastatické); zápalové pseudotumory. ..

Antropometrika
.. kurzy~se.. .. seznamuje studenty s integrálním pojetím an..

Vybrané kapitoly z reprodukční medicíny
.. učební pomůcky~sekce-multimedialni-ucebni-pomucky#Digitální v.. .. materiály seznamují studenty se základními postupy v re.. .. dovedností potřebných pro poskytování adekvátní zdravotní péče v této velmi specifické obl.. .. adekvátní zdravotní péče v této velmi specifické .. .. zemích již přesahuje 10 %. V České republice se rodí po výkonech asistované reprodukce 4 % dětí. ..

Elektronická učebnice dětské medicíny
.. publikace a autorská díla~sekce-pedagogicka-dila#Multimediální učební pom.. .. materiálů pro studenty lékařské fakulty se zájmem o pediatrii. Elektronická skripta p.. .. konkureneschopnost: Inovace studijního programu všeobecného lékařství s rozšířenou výukou pediatrie n.. .. tak samozřejmě také řadu dalších změn jeho zdravotního stavu. Ve výukových textech se snažili autoři z.. .. včetně traumatologie je dnes samostatným specializačním oborem. Předkládané elektronické publi..

Sádra v zubní laboratoři
.. učební pomůcky~sekce-multimedialni-ucebni-pomucky#Digitální v.. .. sádrovně stomatologické laboratoře se zpracovává jeden ze základních materiálů ve stoma..

MEF strana 1
1
strana 2
2
strana 3
3
strana 4
4
strana 5
5
strana 6
6
strana 7
7
strana 8
8
strana 9
9
strana 10
10
Další
 
SCHWARZ Daniel, DUŠEK Ladislav. Společná platforma pro elektronické publikování a sdílení výukových materiálů v síti lékařských fakult MEFANET [online]. Masarykova univerzita, [2008], [cit.2021-03-05]. Dostupný z WWW: <http://portal.mefanet.cz>. Verze 2.0 [2019].