Logo MEFANET bránaPortál vzdělávací sítě lékařských fakult MEFANET
NOVÁ VERZE | česky | english

Vyhledávání

Fulltextové vyhledávání


ZADEJTE 1 NEBO VÍCE SLOV:
TIP: při vyhledávání více slov používejte zástupný znak * pro vyhledávání více tvarů slova. Více o zástupných znacích...
VYHLEDÁNO V TITULCÍCH: počet nalezených příspěvků: 0 | počet nalezených příspěvků na SANDBOXU: 1
VÝSLEDKY NALEZENÉ VE FULLTEXTU: počet nalezených příspěvků: 10 | počet nalezených příspěvků na SANDBOXU: 2

Základy informačných technológií
.. komunikácie a výmeny informácií na Internete, Bezpečnosť a ochrana údajov - faktory ovplyvňujúce in.. ..klíčová slova: hardvér, softvér, počítačová sieť, informačná.. ..klíčová slova: hardvér, softvér, počítačová sieť, informačná bezpečnosť..

Hormonální léčba děložních myomů
.. tzv. pretreatment. Pokud se prokáže účinnost a bezpečnost nových kauzálních léků zejména v dlouhodobé terap..

Perioperační ošetřovatelská péče
.. pomocí antisepse a zarouškování, průběhu procesu bezpečnostním listem operovaného pacienta, o početní kon.. ..klíčová slova: péče, bezpečnost, pacient, perioperační sestra, zdravotnické po..

Detekce nádorových biomarkerů v molekulárně biologické laboratoři
.. nádorových onemocnění. Čtenář se seznámí s bezpečnostními zásadami práce v molekulárně biologických a g.. .. publikace M.Hajdúch: Bezpečnost práce v laboratoři M.Khoylou: Zpracování bio..

Úvod do nemocničnej medicíny
.. a teda rizikoví (ohrození). Pre bezpečnosť pacientov je dôležitá profesionalita a do..

Kompendium medicíny katastrof pre študentov medicíny
.. života spoločnosti odhaľujú, aký veľký význam má bezpečnostná gramotnosť o.. ..Bezpečnosť občana a bezpečnosť komunity je garantovaná rez..

Operační technika, základní výkony v neurochirurgii
.. metody), které pomáhají zvýšit radikalitu a bezpečnost resekčních v..

MRI V DETSKEJ KARDIOLÓGII
.. Obrazové artefakty z kovových implantátov Bezpečnosť MRI Príprava pacienta pred MRI vyšetrením Se..

Multimediálna učebnica ošetrovateľských techník a zručností
..klíčová slova: zručnosti, príprava pacienta a pomôcok, bezpečnosť, implementácia, ..

Práca s textovým editorom nielen pre študentov
.. Základy informačných technológií Bezpečnosť práce s ..

 
SCHWARZ Daniel, DUŠEK Ladislav. Společná platforma pro elektronické publikování a sdílení výukových materiálů v síti lékařských fakult MEFANET [online]. Masarykova univerzita, [2008], [cit.2020-06-03]. Dostupný z WWW: <http://portal.mefanet.cz>. Verze 2.0 [2019].