Logo MEFANET bránaPortál vzdělávací sítě lékařských fakult MEFANET
NOVÁ VERZE | česky | english

Vyhledávání

Fulltextové vyhledávání


ZADEJTE 1 NEBO VÍCE SLOV:
TIP: při vyhledávání více slov používejte zástupný znak * pro vyhledávání více tvarů slova. Více o zástupných znacích...
VYHLEDÁNO V TITULCÍCH: počet nalezených příspěvků: 6 | počet nalezených příspěvků na SANDBOXU: 2

Základy intenzivní medicíny

Základy intenzivní medicíny

Intenzivní medicína je multidisciplinární lékařský obor zabývající se péčí o nemocné se selháním jedné či více životních funkcí, nebo u nichž jejich selhání hrozí. Z této definice vyplývá, že shrnuje péči o poměrně široké spektrum pacientů, počínaje pooperační péčí po rozsáhlých operačních výkonech, přes srdeční či dechovou nedostatečnost, až po těžké polytrauma. Péče o tyto nemocné vyžaduje poměrně rozsáhlou monitoraci, často i náhradu či podporu životních funkcí (ať již mechanickou nebo farmakologickou) a neméně často i spolupráci odborníků z několika různých oborů. Toto všechno není možné poskytovat na mnoholůžkových standardních odděleních, a proto je péče o takové pacienty přesunuta na tzv. jednotky intenzivní péče (JIP) nebo oddělení anesteziologicko-resuscitační.

 
autor: Petr Štourač | LF MU | disciplína: Anesteziologie a intenzivní medicína | kategorie: Multimediální učební pomůcky, Materiály k přednáškám | klíčová slova: akutní medicína, koma, infekce, smrt | příloh: 10 | zobrazeno: 14601x | publikováno: 21.4.2006 | poslední úpravy: 5.12.2007

Vybrané kapitoly z anestezie, resuscitace a intenzivní medicíny

Vybrané kapitoly z anestezie, resuscitace a intenzivní medicíny

Tato elektronická učebnice postihuje celou základní pregraduální problematiku oboru anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny. Čtenář se prostřednictvím powerpointové prezentace, čteného i zobrazeného komentáře dozví důležité poznatky jak z neodkladné resuscitace, tak z oboru anestézie (celková anestézie, regionální, perioperativní medicína), vybranou problematiku z oboru intenzivní medicíny (šok, MODS, intoxikace, tonutí, masivní krvácení, polytrauma, atd.) i z oboru algesiologie (akutní a chronická bolest).
Učebnice postihuje všechna témata nutná pro úspěšné vykonání zkoušky v Neodkladné medicíny, kromě pregraduálních studentů však může dobře posloužit i začínajícím lékařům v oboru A+R, případně pro osvěžení i lékařům dalších specializací.
Na tvorbě učebnice se podílel široký kolektiv pracovníků KARIM 1.LF UK a VFN, učebnice rovněž prošla vnitřním recenzním řízením v rámci pracoviště.

 
autor: Jan Bruthans, Josef Závada, Jan Bláha, Pavel Herda, Michal Dobiáš, Lubor Kraus, Martin Urban, Petr Kříž, Marek Svítek, Michal Kolář, Michal Lipš, David Rubeš, Jitka Fricová, Pavla Nosková, Pavel Tomek, Milan Novotný | 1.LF UK | kategorie: Podklady k přednáškám | klíčová slova: bolest, anestezie, resuscitace, intenzivní medicína, celková anestézie, regionální, perioperativní medicína, bolest, anestezie, resuscitace, intenzivní medicína, celková anestézie, regionální, perioperativní medicína | příloh: 16 | zobrazeno: 16721x | publikováno: 5.2.2010 | poslední úpravy: 9.1.2012

Paliativní péče

Paliativní péče

Paliativní medicína se stala důležitou součástí moderní medicíny 21. století. Cílem paliativní medicíny je udržení dobré kvality života i v situaci závažného onemocnění. S pacienty s potřebou paliativního přístupu se setkávají lékaři prakticky ve všech klinických medicínských oborech. Znalosti a dovednosti v paliativní péči jsou proto jednou z důležitých klinických kompetencí. Její základy by měli budoucí lékaři získat již během pregraduálního studia na lékařské fakultě. E-learning Paliativní péče v 10 lekcích pokrývá nejdůležitější aspekty paliativní péče: komunikaci, management bolesti a dalších symptomů, etické a právní aspekty rozhodování v závěru života a organizační zajištění paliativní péče. Program je určen především studentům medicíny. Může však být užitečný i mladým lékařům a sestrám.

 
autor: Ondřej Sláma, Tereza Vafková | LF MU | disciplína: Akutní medicína, Farmakologie, Geriatrie, Lékařská etika a právo, Onkologie, radioterapie, Psychiatrie, psychologie, sexuologie | kategorie: Výukové publikace a autorská díla, E-learning | klíčová slova: paliativní péče, paliativní medicína, kvalita života, závěr života, komunikace, léčba bolesti | příloh: 1 | zobrazeno: 463x | publikováno: 19.5.2020 | poslední úpravy: 17.6.2020

Perioperační ošetřovatelská péče

Perioperační ošetřovatelská péče

Připravené videozáznamy s doplněnými texty slouží jako edukační materiál nejen pro perioperační sestry na operačních sálech, ale pro všeobecné sestry i studenty ošetřovatelství a lékařství. Zahrnují oblast hygieny rukou, základní informace ke vstupu do prostoru operačních sálů, bezpečný překlad operovaného pacienta a průběh jeho převozu na operační sál, příprava operačního sálu perioperační sestrou, poloha pacienta, příprava operačního pole pomocí antisepse a zarouškování, početní kontrola zdravotnických prostředků při závěru operace a převoz pacienta na dospávací pokoj.

 
autor: Jaroslava Jedličková, Silvie Hodová, Ilona Drápelová, Jaroslav Winkler | LF MU | disciplína: Nelékařské zdravotnické vědy | kategorie: Multimediální učební pomůcky, Digitální video | klíčová slova: Perioperační péče, bezpečnost, pacient, perioperační sestra, zdravotnické pomůcky, Perioperační péče, bezpečnost, pacient, perioperační sestra, zdravotnické pomůcky | příloh: 19 | zobrazeno: 20251x | publikováno: 28.2.2014 | poslední úpravy: 4.4.2014

Zdravotní péče o brněnské obyvatele v 18. a 19. století

Zdravotní péče o brněnské obyvatele v 18. a 19. století

V textu monografie Zdravotní péče o brněnské obyvatele v 18. a 19. století je v historické části popsán rozvoj brněnského zdravotnictví ve sledovaném období včetně zdravotnických zařízení, nejznámějších lékařů, forem vzdělávání a možnosti léčby v Brně, jako v jednom z průmyslově vyspělých měst rakouské monarchie. V lékařsko-antropologické části jsou uvedeny přímé doklady chorob ze studií skeletů jedinců, nalezených na čtyřech brněnských archeologických lokalitách (katedrála sv. Petra a Pavla, Starobrněnského hřbitova u Nemocnice Milosrdných bratří, ze hřbitova před Veselou bránou (nároží Žerotínova náměstí a Joštovy ulice) a z Městského hřbitova při ulici Malá Nová (Kounicova ulice).

 
autor: Lenka Vargová, Ladislava Horáčková, Miroslava Menšíková | LF MU | disciplína: Anatomie | kategorie: Výukové publikace a autorská díla | klíčová slova: Brno v 18.-19. století, brněnští lékaři, brněnské špitály, paleopatologie, historie medicíny, tuberkulóza, syphilis, nádory | příloh: 1 | zobrazeno: 7652x | publikováno: 9.3.2010 | poslední úpravy: 30.6.2011

Specifická bariérová péče a preventivní opatření u pacientů s infekčním onemocněním

Specifická bariérová péče a preventivní opatření u pacientů s infekčním onemocněním

Výuková podpora pro ošetřovatelskou péči v infekčním lékařství je cílena na specifika bariérové péče a na specifické preventivní postupy péče o pacienta s podezřením na vysoce nakažlivá onemocnění včetně dalších opatření směřující k ochraně obyvatel. Předmětem výukové podpory jsou odborné texty obsahující specifika bariérové péče dle nebezpečnosti biologických agens dle úrovní BSL 1-4 v návaznosti na legislativu České republiky a Evropské unie. Výukové texty jsou doplněny autorskými obrázky a autorskými videi obsahující použití speciálních ochranných pomůcek a prostředků při práci s infekčním pacientem. Hlavním cílem publikace je návazné využití poznatků studentů k upevnění dovedností při nácviku v rámci výuky předmětu Intenzivní ošetřovatelská péče v  infekčním lékařství - cvičení a podpoření individuálního studijního rozvoje studentů v oblasti poskytování specifické ošetřovatelské péče o pacienta s infekčním onemocnění.

 
autor: Simona Saibertová, Petra Juřeníková, Libor Sobek, Petr Jaššo | LF MU | disciplína: Nelékařské zdravotnické vědy | kategorie: Výukové publikace a autorská díla, Digitální video | klíčová slova: infekční onemocnění, BSL 1-4, bariérová péče | příloh: 5 | zobrazeno: 3286x | publikováno: 10.11.2017 | poslední úpravy: 26.11.2019
VÝSLEDKY NALEZENÉ VE FULLTEXTU: počet nalezených příspěvků: 38 | počet nalezených příspěvků na SANDBOXU: 6

Základy speciální neurologie pro studenty bakalářského studia ošetřovatelství a porodní asistence
.. v neurologii - odborná praxe [BSNE061x] Intenzivní ošetřovatelská péče v neurologii - přednáška [MIK.. .. Neurologie - přednáška [BPNE051] Ošetřovatelská péče v neurologii - přednáška [BPNE051p] Oš..

Základy obecné neurologie pro studenty bakalářského studia ošetřovatelství a porodní asistence
.. v neurologii - odborná praxe [BSNE061x] Intenzivní ošetřovatelská péče v neurologii - přednáška [MIK.. .. Neurologie - přednáška [BPNE051] Ošetřovatelská péče v neurologii - přednáška [BPNE051p] Oš..

Vybrané kapitoly z popáleninové medicíny
.. popáleninové medicíny, přednemocniční péče u pacientů s termickým traumatem, popáleninového .. ..klíčová slova: intenzivní péče, tekutinová léčba, infekční komplikace, nekr.. ..klíčová slova: intenzivní péče, tekutinová léčba, infekční komplikace, nekr..

Historie ošetřovatelství
..klíčová slova: laická péče, charitativní péče, profesionální péče..

Den na operačním sále - sterilizace
.. ošetřovatelských postupů nebo perioperační péče.. ..klíčová slova: sál, perioperační péče,..

Základy anesteziologie
.. seminářích Kliniky anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny ve Fakultní nemocnici Brno. Měly by zá.. .. registrovaný uživatel – Anesteziologická péče u popálených 5.12.2007 8.96 MB registrovaný už..

Základy ošetřovatelských postupů a intervencí
.. praxe II [BDIP0422i] Ošetřovatelská péče v chirurgii - cvičení [BROC011c] Ošetřovatelská p.. ..klíčová slova: péče, sebepéče a soběstačnost, neinvazivní měření vitá..

Akutní stavy v neurochirurgii
.. [VLCH9X33p] Neurologie - přednáška [VLNE9X1p] Intenzivní medicína - přednáška [VLAM9X1p] Intenzivní medi..

Kardiopulmonální resuscitace
.. Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny 1.LF a ..

Vybrané kapitoly z infekčního lékařství a cestovní medicíny pro studenty nelékařských zdravotnických oborů
.. infekce (ESBL, MRSA), bariérová ošetřovatelská péče u infekčního pacienta a pacienta s vysoce n.. ..klíčová slova: choroby, legislativa, bariérová ošetřovatelská péče, cestovní ..

Interaktivní testy k tématům akutní medicíny
.. jedná o následující okruhy: anesteziologie, intenzivní medicína, urgentní medicína, první pomoc, a..

Poškození teplem, chladem a elektrickým proudem
.. Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny 1.LF a ..

Celková anestézie
.. Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny 1.LF a ..

SIRS, Sepse a multiorgánová dysfunkce
.. Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny 1.LF a ..

Interaktivní algoritmy pro výuku vybraných témat akutní medicíny
.. řízení kvality a vyhodnocování vlastní kvality péče stává hitem současnosti. Je zřejmé, že procesně m.. .. Anesteziologie a léčba bolesti I [VSAL081] Intenzivní medicina [STAM9X1] Intenzivní medicína [VLAM9X1] ..

Zajištění dýchacích cest
.. Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny 1.LF a ..

Etika v medicíně
.. a dilemat v souvislosti s poskytováním zdravotní péče a jejím dalším rozvojem. Texty byly původně urče.. .. 99.97 KB kdokoli – 5. Etika terminální péče 12.11.2009 37.47 KB kdokoli – 6. Etika..

Základy ošetřovatelských postupů a intervencí (2. aktualizované a doplněné vydání)
.. praxe II [BDIP0422i] Ošetřovatelská péče v chirurgii - cvičení [BROC011c] Ošetřovatelská p.. ..klíčová slova: dezinfekce rukou, hygienická péče, sebepéče a soběstačnost, léčebné polohy a poloho..

Nové metody v primární prevenci zubního kazu u dětí
.. a prevence zubního kazu. Vzhledem k intenzivní vědecké práci našeho týmu v této oblasti, podlo..

Hrudní chirurgie
.. problematika srdce a velkých cév spadá do péče kardiochirurgů. Pracovní náplní hrudní chirurgie ..

Klinické doporučené postupy
.. procesu na všech úrovních poskytování zdravotní péče. Ovlivňují nejen běžnou klinickou praxi, ale i me..

Cévní mozkové příhody v ČR: vzdělávací síť iktových center
.. iktová centra (centra lékařské péče pro pacienty postižené mozkovou mrtvicí) vy..

Klinická onkologie pro mediky: solidní nádory a nádory dětského věku
.. léčby, zásady podpůrné a paliativní péče v onkologii. Ve speciální části jsou popsány nejč..

Český národní hemofilický program: vzdělávací síť hemofilických center
.. hemofilická centra (centra lékařské péče pro pacienty trpící hemofilií a jinými vrozenými ..

Metastatický kolorektální karcinom - Onkologická indikační komise
.. Pracoviště: Klinika komplexní onkologické péče..

Eustachova trubice a pneumatický systém spánkové kosti
.. i budoucími změnami s organizací zdravotnické péče v České republice bude při diagnostice a terapii ..

Arytmie - patogeneze, diagnostika, terapie
.. Klinicky citlivé [?] Licence Mulridisciplinární péče o nemocné - Arytmie | 8.11.2010 33.55 MB ..

Kapitoly z lékařské etiky
..klíčová slova: onkologie, práva pacientů, marná léčba, intenzivní medicína, lékařský výzkum, genetika, reprodukční ..

Lékařská chemie, biochemie a molekulární biologie. Praktická cvičení I a II.
.. provádění měření a testů in vitro v místě péče o pacienta diagnostickými přístroji s je..

AKUTNE.CZ – vzdělávací portál pro oblast akutní medicíny
.. Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny Související čl..

MEF strana 1
1
strana 2
2
Další
 
SCHWARZ Daniel, DUŠEK Ladislav. Společná platforma pro elektronické publikování a sdílení výukových materiálů v síti lékařských fakult MEFANET [online]. Masarykova univerzita, [2008], [cit.2020-09-30]. Dostupný z WWW: <http://portal.mefanet.cz>. Verze 2.0 [2019].