Logo MEFANET bránaPortál vzdělávací sítě lékařských fakult MEFANET
NOVÁ VERZE | česky | english

Vyhledávání

Fulltextové vyhledávání


ZADEJTE 1 NEBO VÍCE SLOV:
TIP: při vyhledávání více slov používejte zástupný znak * pro vyhledávání více tvarů slova. Více o zástupných znacích...
VYHLEDÁNO V TITULCÍCH: počet nalezených příspěvků: 0
VÝSLEDKY NALEZENÉ VE FULLTEXTU: počet nalezených příspěvků: 5

Vybrané kapitoly z obecné farmakologie pro studenty všeobecného a zubního lékařství na LF MU
..klíčová slova: farmakokinetika, lékové formy, interakce léčiv, nežádoucí účin..

Deprese, antidepresiva a membrány
.. přenašeč pro serotonin při depresi a její léčbě; interakce antidepresiv s lipidovými membránami; komentář a ..

Farmakovigilance a propagace léčiv
..klíčová slova: propagace léčiv, nežádoucí účinky, interakce léčiv, reklama na l..

VÝZNAM GENETICKÉHO POLYMORFISMU ENZYMŮ CYP450 PRO ÚČINEK LÉČIV
..klíčová slova: polymorfismus enzymů, interakce..

Topografická anatomie dolní končetiny
.. a slovník jsou moduly, využívající vzájemné interakce. V našich kurzech jsou to nejnovější prvky. Pro..

 
SCHWARZ Daniel, DUŠEK Ladislav. Společná platforma pro elektronické publikování a sdílení výukových materiálů v síti lékařských fakult MEFANET [online]. Masarykova univerzita, [2008], [cit.2021-10-16]. Dostupný z WWW: <http://portal.mefanet.cz>. Verze 2.0 [2019].