Logo MEFANET bránaPortál vzdělávací sítě lékařských fakult MEFANET
NOVÁ VERZE | česky | english

Vyhledávání

Fulltextové vyhledávání


ZADEJTE 1 NEBO VÍCE SLOV:
TIP: při vyhledávání více slov používejte zástupný znak * pro vyhledávání více tvarů slova. Více o zástupných znacích...
VYHLEDÁNO V TITULCÍCH: počet nalezených příspěvků: 5 | počet nalezených příspěvků na SANDBOXU: 1

interaktivní algoritmy pro výuku vybraných témat akutní medicíny

Interaktivní algoritmy pro výuku vybraných témat akutní medicíny

Algoritmizace a procesní řízení léčebného procesu se s rozvojem systémů řízení kvality a vyhodnocování vlastní kvality péče stává hitem současnosti. Je zřejmé, že procesně myslící lékař dokáže na náhle vzniklé situace, jimiž se akutní medicína hemží, reagovat efektivněji, rychleji a ekonomičtěji. Webový portál AKUTNE.CZ se prostřednictvím interaktivních výukových algoritmů snaží o simulaci rozhodovacího procesu u akutního pacienta. Jednoznačným cílem je, aby si student uchoval v paměti správné postupy vedoucí k řešení akutních situací. Obsahem tohoto souborného díla je 22 algoritmů v českém i anglickém jazyce, ve kterých jsou interaktivní formou zpracována témata akutní medicíny, a to od přednemocniční péče až po péči vysoce specializovanou ve formě nemocniční péče o kriticky nemocné.

 

interaktivní výuka anatomie

Interaktivní výuka anatomie

Výukový web anatomického ústavu nabízí pohled na anatomické části různými zobrazovacími metodami RTG, CT, NMR atd. Stránky jsou zaměřeny na interaktivní výuku anatomie. Databáze obsahuje popsané obrazy, které jsou seřazeny do několika částí. K jednotlivým částem vedou odkazy, které jsou seřazeny podle zobrazovacích metod používaných v medicíně spolu s kresbami a fotografiemi, které vznikly v Anatomickém ústavu. Část projektu vznikala s podporou grantu FRVŠ 2004.

 
autor: Rastislav Hromádka, Ivan Helekal, Vladislav Barták, Michal Droppa | 1.LF UK | disciplína: Anatomie | kategorie: Výukové weby | klíčová slova: anatomie, RTG, CT, NMR | příloh: 1 | zobrazeno: 18428x | publikováno: 14.11.2006 | poslední úpravy: 27.4.2012

Fotografický interaktivní atlas člověka

Fotografický interaktivní atlas člověka

Fotografický interaktivní atlas člověka představuje výukový portál zaměřený na
oblast topografické a systematické anatomie člověka. Je určen nejen pro posluchače
lékařských a zdravotnických oborů, ale pro všechny zájemce o lidské tělo, tedy i z
řad široké veřejnosti. Projekt vznikl v roce 2007. Vývoj projektu byl podpořen i
grantem FRVŠ a to č. 1135/2009 a 953/2010. V současné době je k dispozici 4. verze
tohoto projektu, jejíž vývoj proběhl v akademickém roce 2011/2012.

 
autor: Luňáček Libor, Jakub Konečný, Libor Machálek, Stanislav Laichman | LF UP | disciplína: Anatomie | kategorie: Tutoriály | klíčová slova: Anatomie, Atlasy | příloh: 1 | zobrazeno: 16922x | publikováno: 20.11.2009 | poslední úpravy: 10.11.2012

interaktivní testy k tématům akutní medicíny

Interaktivní testy k tématům akutní medicíny

Edukační portál AKUTNE.CZ nabízí svým uživatelům mimo jiné také možnost, jak ověřit své znalosti v oblasti akutní medicíny. Testová agenda je součástí bohaté nabídky různých druhů výukových materiálů. V současnosti je na portálu AKUTNE.CZ šest autoevaluačních elektronických testů, které se tematicky dotýkají různých oborů akutní medicíny.

 
autor: Petr Štourač | LF MU | disciplína: Akutní medicína | kategorie: Multimediální učební pomůcky, Edukační weby | klíčová slova: akutní medicína, elektronický test | příloh: 1 | zobrazeno: 8869x | publikováno: 19.3.2010 | poslední úpravy: 19.11.2012

interaktivní embryologický atlas člověka (3. vydání)

Interaktivní embryologický atlas člověka (3. vydání)

Interaktivní embryologický atlas člověka je obrazovým doplněním učebních textů embryologie. Atlas v české i anglické verzi přehledně ilustruje prenatální vývoj člověka a sleduje změny, ke kterým dochází v průběhu prvních dnů a týdnů po oplodnění. V atlase jsou použity zcela původní mikrofotografie, které jsou stručně a výstižně popsány, aby bylo dosaženo srozumitelnosti a snadnějšího pochopení vývojových přeměn probíhajících u člověka. Nově obsahuje interaktivní studijní cvičení, která doplňují informace získané při práci s atlasem. Pomůcka je určena zejména pro výuku LF:ZLHE0221c Histologie a embryologie I – cvičení, LF:VSHE0322c Histologie a embryologie II – cvičení, LF:ZLHE0322c Histologie a embryologie II – cvičení.

 
autor: Jana Dumková, Marek Stehlík | LF MU | disciplína: Histologie, embryologie | kategorie: Multimediální učební pomůcky, Edukační weby | klíčová slova: embryologický atlas člověka, zárodek člověka, lidský plod, embryologie | příloh: 1 | zobrazeno: 6779x | publikováno: 24.6.2013 | poslední úpravy: 22.9.2015
VÝSLEDKY NALEZENÉ VE FULLTEXTU: počet nalezených příspěvků: 24 | počet nalezených příspěvků na SANDBOXU: 3

AKUTNE.CZ – vzdělávací portál pro oblast akutní medicíny
.. orientuje na výuku akutní medicíny formou interaktivních multimediálních algoritmů a dalších elek.. .. slouží jako rozcestník do jednotlivých sekcí. Interaktivní algoritmy představují zajímavý didaktický prvek, .. .. rozcestník do jednotlivých sekcí. Interaktivní algoritmy představují zajímavý didaktický prvek, pomocí kte.. ..klíčová slova: medicína, interaktivní.. ..klíčová slova: medicína, interaktivní algoritmy..

Analýza dat pro Neurovědy
.. materiály zpřístupněné formou interaktivní osnovy jsou věnovány principům základních metod a.. .. Přístupnost [?] Klinicky citlivé [?] Licence Interaktivní osnova: Analýza dat pro Neurovědy 20.1.2014 k..

Koagulace v kostce
.. interaktivní animace popisuje základní patofyziologii k..

Atlas Mozkový kmen a mozeček - Brain stem and cerebellum
..Interaktivní atlas Mozkový kmen a mozeček je určen zejména stu..

Podklady pro prezentaci Strategie integrovaného vedení dětských onemocnění (IMCI)
.. rodině a komunitě. Klíčovým prvkem jsou klinické algoritmy pro léčbu hlavních příčin úmrtí dětí ve světě: pr..

Praktický atlas lékařské parazitologie II.
..Interaktivní a dále se vyvíjející parazitologický atlas volně ..

Mechanické vlastnosti kosterního svalu
..Interaktivní výukový simulátor, provázený vysvětlujícím textem..

Laboratorní diagnostika v gastroenterologii, kurz-kazuistiky-přednášky a test
.. přednáška 28.1.2013 kdokoli – 5. Testy a algoritmy 28.1.2013 kdokoli – Kvantitativní test ..

Profesionální onemocnění horních končetin
.. multimediální interaktivní studijní materiál z oboru pracovní lékařství se v..

Neurologické vyšetření norma
.. k přednáškám~sekce-pkp#Interaktivní simulátory~sekce-simulatory#E-learningové k..

Atlas fyziologie a patofyziologie
..Interaktivní simulátory~sekce-simulatory#Výukové we.. .. systémů a příčiny a projevy jejich poruch. V interaktivních výukových programech využívajících simulační hr..

eOtorinolaryngologie
.. 12 ORL traumatologie 13 ORL systematika a algoritmy 14 Antibiotika a biologika v ORL 15..

Průvodce elektronickými databázemi LF a PřF
.. elektronickými databázemi LF a PřF obsahuje interaktivní průvodce nejdůležitějšími elektronickými zdroji, ..

Základy biostatistiky
.. státní maturity. Kurz podporuje interaktivní přístup a je použitelný pro všechny formy výuky i.. .. probírané látky. Jsou koncipovány jako interaktivní přednáška, což je speciální typ činnosti v prostř..

Lineární a adaptivní zpracování dat
.. na diskrétní případy – představit jako algoritmy realizované pomocí programů na počítači. Témata, ..

Kapitoly z lékařské etiky
.. problémům a jejich souvislostem pak má sloužit interaktivní výuka založena na vzájemném dialogu, jehož cílem ..

Metodika tvorby bibliografických citací
.. Metodika tvorby bibliografických citací obsahuje interaktivní tutoriály, v nichž se čtenář dozví, jak citovat p..

Onkologické screeningové programy: výukové využití informačních systémů
.. zmíněných onemocnění a jsou doplňovány interaktivními aplikacemi, které seznamují uživatele s mo..

Výukový atlas zubů člověka
.. Přístupnost [?] Klinicky citlivé [?] Licence Interaktivní obrazový atlas zubů 25.1.2012 kdokoli – P..

Kazuistika založená na důkazu ve výuce pediatrie
.. Ke stažení ve formátu Word Interaktivní webová verze Instrukce pro ..

Interactive algorithms in the education of selected acute medicine topics
.. Intensive Medicine Related contributions: Interaktivní testy k tématům akutní medicíny AKUTNE.CZ –..

Topografická anatomie dolní končetiny
.. pocházející z dílny anatomického ústavu 3. LF. Interaktivní obrázky vznikají z autorských ilustrací vložením ..

Využití 3D zobrazení intrakraniálních procesů pro výuku studentů na NCHK LF MU
.. využít z pohledu klinicko-anatomické rozvahy při interaktivní výuce (vztahy jednotlivých patologií k okolním st..

TELEHEMATOLOGIE: společné řešení pro edukační obrazový archiv a vzdálené konzultace
.. údaje tak, aby byl archiv využitelný pro interaktivní výuku včetně cenné možnosti efektivního samos.. .. i na dálku v možných telekonferencích či jiných interaktivních aktivitách. Výuková činnost s využitím archivu ..

 
SCHWARZ Daniel, DUŠEK Ladislav. Společná platforma pro elektronické publikování a sdílení výukových materiálů v síti lékařských fakult MEFANET [online]. Masarykova univerzita, [2008], [cit.2020-12-01]. Dostupný z WWW: <http://portal.mefanet.cz>. Verze 2.0 [2019].