Logo MEFANET bránaPortál vzdělávací sítě lékařských fakult MEFANET
NOVÁ VERZE | česky | english

Vyhledávání

Fulltextové vyhledávání


ZADEJTE 1 NEBO VÍCE SLOV:
TIP: při vyhledávání více slov používejte zástupný znak * pro vyhledávání více tvarů slova. Více o zástupných znacích...
VYHLEDÁNO V TITULCÍCH: počet nalezených příspěvků: 1

Chirurgie a invazivní endoskopie

Chirurgie a invazivní endoskopie

Společným praktickým cílem oborů miniinvazivní chirurgie a invazivní endoskopie je zavádění efektivních léčebných metod minimálně zatěžujících nemocného a zárověň eliminace invazivních, nemocného traumatizujících, otevřených chirurgických výkonů. Na důkaz tohoto tvrzení je uvedena řada diagnosticko-léčebných endoskopicko-chirurgických a chirurgicko-endoskopických algorytmů, využívaných v současné lékařské praxi.

Gastroenterochirurgie 1 (obor: Vseobecne lekarstvi) - LEK-B00679

 
autor: Petr Růžička | 1.LF UK | disciplína: Chirurgie, traumatologie, ortopedie | kategorie: Podklady k přednáškám, Ozvučené přednášky | klíčová slova: Gastroenterochirurgie, miniinvazivní chirurgie, gastroenterologie, invazivní endoskopie, diagnosticko-léčební algorytmy | příloh: 1 | zobrazeno: 6774x | publikováno: 16.11.2006 | poslední úpravy: 29.6.2009
VÝSLEDKY NALEZENÉ VE FULLTEXTU: počet nalezených příspěvků: 14

Databáze obrazů v gastroenterologii
..klíčová slova: gastroenterologie, lékařská informatika, endoskopie, endosonografie, rentgenový obraz, Obrazová d..

Elektrofyziologické vyšetření srdečního převodního systému
..Invazivní elektrofyziologické vyšetření srdečního převo..

Vybrané kapitoly z miniinvazivní chirurgie formou videozáznamů
.. textů ucelený pohled do vybraných kapitol z miniinvazivní chirurgie. Podrobněji se zaobírá problematikou de.. .. chirurgického výkonu. Ve výukovém filmu Mini-invazivní radiačně navigovaná parathyreoidektomie jsou zo.. ..klíčová slova: rekta, chirurgický výkon, příštitné tělísko, miniinvazivní radiačně navigovaná pa..

Pečetění fisur
.. fisur je minimálně invazivní technika ošetření zubů. Jejím cílem je zabránit v..

Miniinvazívní terapie stresové inkontinence TVT páskou
.. manévru. Operace se řadí mezi minimálně invazivní chirurgické výkony a je prováděna ambulantně nebo.. .. [?] Klinicky citlivé [?] Licence Miniinvazívní terapie stresové inkontinence TVT páskou 7..

Hormonální léčba děložních myomů
.. účinek nebo je léčbou doplňkovou k terapii invazivní. V současné době se stále nejvíce používají analo..

Skupina kvízů: zobrazovací metody RTG
.. http://portal.lf1.cuni.cz/clanek-461-kviz-invazivni-vysetrovaci-metody-indikace .. .. http://portal.lf1.cuni.cz/clanek-461-kviz-invazivni-vysetrovaci-metody-indikace ..

Endoskopická ventrikulostomie třetí komory
.. s obstrukčním hydrocefalem. Jedná se o miniinvazivní metodu s vysokým procentem úspěšnosti a min.. .. s obstrukčním hydrocefalem. Jedná se o miniinvazivní metodu s vysokým procentem úspěšnosti a min.. ..klíčová slova: hydrocefalus, ventrikulostomie třetí komory, endoskopie..

Cévní chirurgie
.. operovat a kdy ne. Nové techniky jsou minimálně invazivní, používají se hybridní výkony, které kombinují ch..

Chirurgická propedeutika
.. MB uživatel vzdělávací sítě MEFANET – Endoskopie RTG a UZ 7.1.2009 1.37 MB uživatel vzdělávací sít..

Zobrazovací metody využívající neionizující záření
.. záření ve viditelné oblasti spektra (např. endoskopie, dermatoskopie), elektromagnetické záření v obl..

Interaktivní algoritmy pro výuku vybraných témat akutní medicíny
.. kdokoli – Vážné poranění hlavy – invazivní přístupy 12.5.2012 kdokoli – Léčba akutní ..

eOtorinolaryngologie
.. v ORL 15.7 Akutní dušení v ORL 15.8 Endoskopie v ORL 15.9 Obstrukční sleep apnoe syndrom (..

Využití 3D zobrazení intrakraniálních procesů pro výuku studentů na NCHK LF MU
.. Dalším výstupem je vytvoření obrazu virtuální endoskopie s vytvořením endoskopického obrazu mokových ces..

 
SCHWARZ Daniel, DUŠEK Ladislav. Společná platforma pro elektronické publikování a sdílení výukových materiálů v síti lékařských fakult MEFANET [online]. Masarykova univerzita, [2008], [cit.2021-01-23]. Dostupný z WWW: <http://portal.mefanet.cz>. Verze 2.0 [2019].