Logo MEFANET bránaPortál vzdělávací sítě lékařských fakult MEFANET
NOVÁ VERZE | česky | english

Vyhledávání

Fulltextové vyhledávání


ZADEJTE 1 NEBO VÍCE SLOV:
TIP: při vyhledávání více slov používejte zástupný znak * pro vyhledávání více tvarů slova. Více o zástupných znacích...
VYHLEDÁNO V TITULCÍCH: počet nalezených příspěvků: 0
VÝSLEDKY NALEZENÉ VE FULLTEXTU: počet nalezených příspěvků: 6

Elektrochemie
.. ději a vznikem elektrického článku, iontově selektivními elektrodami, potenciometrií. P.. .. ději a vznikem elektrického článku, iontově selektivními elektrodami, potenciometrií. Podrobněji je p.. .. elektrického článku, iontově selektivními elektrodami, potenciometrií. Podrobněji je pojednáno mě.. ..klíčová slova: potenciál, měření pH, skleněná elektroda, iontově selektivní elektroda, potenciometrie .. ..klíčová slova: měření pH, skleněná elektroda, iontově selektivní elektroda, potenciometrie elektrolýza, .. ..klíčová slova: elektrochemický potenciál, měření pH, skleněná elektroda, iontově selektivní elektroda, potenciometrie e..

Metody kapalinové chromatografie ve výuce biomedicínských oborů
.. Zahrnuty jsou tenkovrstvá chromatografie, iontově výměnná, gelová a vysokoúčinná kapalinová chromat.. .. vzdělávací sítě MEFANET – Kolonová iontově výměnná chromatografie 30.5.2013 83.66 MB už..

Random acces analyzátor (HITACHI 917)
.. vlnových délkách. Součástí analyzátoru je modul iontově selektivními elektrodami na stanovení sodíku, dr.. .. Hitachi 917 je prototypem vysokokapacitního selektivního analyzátoru a je prototypem vysokokapacitního s.. .. analyzátoru je modul iontově selektivními elektrodami na stanovení sodíku, draslíku a ch..

Návody k praktickým cvičením z biochemie
.. – Stanovení dusičnanů ve vodě pomocí iontově selektivní metody 11.11.2009 112.92 KB uživatel v.. .. Stanovení dusičnanů ve vodě pomocí iontově selektivní metody 11.11.2009 112.92 KB uživatel vzdělávací s..

Automatický analyzátor AxSYM
.. je automatický, random acces (selektivní) imunochemický analyzátor. Délka videa 3 mi..

Automatický analytický systém MODULAR
.. systému MODULAR, který obsahuje spojení iontově selektivního modulu, dvou biochemických a j.. .. systému MODULAR, který obsahuje spojení iontově selektivního modulu, dvou biochemických a jednoho ..

 
SCHWARZ Daniel, DUŠEK Ladislav. Společná platforma pro elektronické publikování a sdílení výukových materiálů v síti lékařských fakult MEFANET [online]. Masarykova univerzita, [2008], [cit.2020-08-10]. Dostupný z WWW: <http://portal.mefanet.cz>. Verze 2.0 [2019].