Logo MEFANET bránaPortál vzdělávací sítě lékařských fakult MEFANET
NOVÁ VERZE | česky | english

Vyhledávání

Fulltextové vyhledávání


ZADEJTE 1 NEBO VÍCE SLOV:
TIP: při vyhledávání více slov používejte zástupný znak * pro vyhledávání více tvarů slova. Více o zástupných znacích...
VYHLEDÁNO V TITULCÍCH: počet nalezených příspěvků: 0
VÝSLEDKY NALEZENÉ VE FULLTEXTU: počet nalezených příspěvků: 7

Fyzikální základy zobrazování v nukleární medicíně a radiační ochrana
.. soustředěna pozornost na určující a často rušivé jevy, které vstupují do přenosu informací zpr..

Neurologické vyšetření norma
..klíčová slova: systém, neurologie, klinické vyšetření, reflexy, jevy, periferní nervový systém, centrální nervový syst..

Terminologia graeco-latina medica pro studijní obor porodní asistentka
.. za úkol přiblížit nejenom jednotlivé gramatické jevy, ale také slovní zásobu charakteristickou pro ob..

Terminologia graeco-latina medica pro studijní obory fyzioterapie a všeobecná sestra
.. mají studentům přiblížit jednotlivé gramatické jevy a pomoci jim osvojit si základní slovní zásobu. ..

eAtlas klinického EKG s informační podporou výuky a studia
.. Kardiostimulátory Obecné elektrofyziologické jevy Změny polohy srdce v hrudníku Osobnosti, h..

Analýza a klasifikace dat
.. aktivit v daných datech odhalit nějaké skryté jevy, souvislosti, závislosti. Takže vlastně analýza. ..

Hypertextový atlas fetální patologie
.. které názorně demonstrují některé komplexní jevy nebo syndromy (siamská dvojčata, syndrom D..

 
SCHWARZ Daniel, DUŠEK Ladislav. Společná platforma pro elektronické publikování a sdílení výukových materiálů v síti lékařských fakult MEFANET [online]. Masarykova univerzita, [2008], [cit.2021-05-12]. Dostupný z WWW: <http://portal.mefanet.cz>. Verze 2.0 [2019].