Logo MEFANET bránaPortál vzdělávací sítě lékařských fakult MEFANET
NOVÁ VERZE | česky | english

Vyhledávání

Fulltextové vyhledávání


ZADEJTE 1 NEBO VÍCE SLOV:
TIP: při vyhledávání více slov používejte zástupný znak * pro vyhledávání více tvarů slova. Více o zástupných znacích...
VYHLEDÁNO V TITULCÍCH: počet nalezených příspěvků: 7 | počet nalezených příspěvků na SANDBOXU: 1

anatomická pitva hlavy

Anatomická pitva hlavy

Film je určen studentům všeobecného a zubního lékařství pro přípravu na pitvu hlavy v rámci předmětu Anatomie III – pitvy. Film se zaměřuje na preparaci obličejových krajin i krajin mozkové části hlavy tak, jak je postupováno při pitvě hlavy na Anatomickém ústavu LF MU v Brně. První část zahrnuje preparaci těchto krajin: regio parotideomasseterica, přední obličejová krajina, očnicová krajina, regio temporalis, regio occipitofrontalis a lební dutina. Druhá část obsahuje: řez na farynx, preparaci prevertebrálních svalů, faryngu a parafaryngového prostoru, pitvu měkkého patra, infratemporální jámy, ústní dutiny, hrtanu, nosní dutiny a očnice.

 
autor: Ivana Svíženská, Marie Kalabusová, Jana Maňáková, Ondřej Růžička, Tomáš Ninger, Tomáš Hlaváček, Václav Žižlavský a Bhavin Rajendra Doshi | LF MU | disciplína: Anatomie | kategorie: Multimediální učební pomůcky, Digitální video | klíčová slova: pitva krajin hlavy, regio parotideomasseterica, regio temporalis, regio occipitofrontalis, regio orbitalis, regio nasalis, regio oralis, cavitas oris, cavitas nasalis, fossa infratemporalis, cavitas cranii, larynx, pharynx, orbita. | příloh: 5 | zobrazeno: 16781x | publikováno: 6.4.2012 | poslední úpravy: 20.8.2013

karcinom endometria

Karcinom endometria

Karcinom endometria je nejčastější gynekologickou malignitou (vyjma karcinomu prsu) ve vyspělých zemích. Jeho incidence trvale stoupá, patří mezi nádory s dobrou prognózou. Práce shrnuje poznatky o etiopatogenezezi, diagnostice i léčbě tohoto onemocnění, je doplněna autorskou obrazovou dokumentací.

 
autor: Pavel Vlasák, Jiří Bouda | LF UK Plzeň | disciplína: Porodnictví a gynekologie | klíčová slova: karcinom, endometria | příloh: 1 | zobrazeno: 3005x | publikováno: 15.1.2015 | poslední úpravy: 16.3.2015

Karcinóm prsníka

Karcinóm prsníka

Vážený čitateľ, predkladáme Ti niekoľko kapitol z diagnostiky a liečby karcinómu prsníka. Tento text je určený pre lekárov pripravujúcich sa na atestáciu z klinickej onkológie. Má slúžiť ako základná kostra pre pochopenie problematiky karcinómu prsníka. V žiadnom prípade nepodáva komplexný a ucelený pohľad na túto mimoriadne komplikovanú problematiku. Keďže ide o text určený pre prípravu na atestáciu z klinickej onkológie, väčšiu pozornosť sme venovali systémovej liečbe a iba okrajovo sme sa dotkli iných častí tejto problematiky. Kapitoly zaoberajúce sa diagnostikou, chirurgickou liečbou a rádioterapiou sú iba orientačné a zamerané iba na tie aspekty uvedených kapitol, ktoré sú potrebné pre prácu klinického onkológa.

 
autor: Jozef Mardiak, Michal Mego, Patrik Palacka, Ján Rajec, Štefánia Lišková, Michal Chovanec | LF UK v Bratislave | disciplína: Onkologie, radioterapie | kategorie: Pedagogické diela, Materiály k prednáškam | klíčová slova: Karcinóm prsníka, skríning, diagnostika | příloh: 1 | zobrazeno: 1351x | publikováno: 27.2.2018

Onkogynekologie I - karcinom děložního hrdla

Onkogynekologie I - Karcinom děložního hrdla

Přednáška představuje karcinom děložního hrdla - celosvětově nejčastější gynekologický zhoubný nádor. Uvádí jeho incidenci, etiopatogenezu, rizikové faktory, možnosti prevence a screeningu, diagnostiku, staging a léčebné modality.

 
autor: Pavel Freitag | 1.LF UK | disciplína: Porodnictví a gynekologie | kategorie: Podklady k přednáškám, Ozvučené přednášky | klíčová slova: cervix uteri - nádory, screening, rizikové faktory, diagnóza, terapie, onkogynekologie, karcinom děložního hrdla, prevence, screening | příloh: 1 | zobrazeno: 10564x | publikováno: 11.4.2007 | poslední úpravy: 12.2.2010

Metastatický kolorektální karcinom - Onkologická indikační komise

Metastatický kolorektální karcinom - Onkologická indikační komise

Léčba metastatického onemocnění je multimodální, každý pacient s potenciálně resekabilními metastázami by měl být projednán multidisiplinární komisí.

Při využití nejmodernějších režimů chemoterapie v kombinaci s cílenou léčbou přesahuje medián přežívání nemocných s metastatickým kolorektálním karcinomem dvouletou hranici. V případě chirurgického odstranění metastáz více než 50% nemocných přežívá 5 let. Léčba metastatického onemocnění je multimodální, každý pacient s potenciálně resekabilními metastázami by měl být projednán multidisiplinární komisí. Je pak možné využít celého spektra metod jaterní chirurgie a intervenční radiologie.
 

 

Totální laparoskopická hysterektomie pro karcinom děložního těla

Totální laparoskopická hysterektomie pro karcinom děložního těla

Podle nejnovějších údajů portálu www.svod.cz bylo za rok 2014 v rámci ČR nově hlášeno celkem 1963 nádorů děložního těla, tj. standardizovaná incidence činila 36,7, což ukazuje na trend mírného vzestupu ve srovnání s předchozími lety. Až 80 % karcinomů je diagnostikováno v časných stádiích. Primární léčebnou modalitou karcinomu děložního těla je chirurgická léčba. V pokročilých stádiích či u high-risk tumorů může být indikována adjuvantně či paliativně chemoterapie, radioterapie, konkomitantní chemoradioterapie či hormonoterapie. Standardní stagingová operace karcinomu děložního těla spočívá v hysterektomii radikality typu A, oboustranné adnexektomii, u high risk karcinomů se doplňuje stagingově systematická pánevní a paraaortální lymfadenektomie.

 
autor: Vít Weinberger | LF MU | disciplína: Onkologie, radioterapie, Porodnictví a gynekologie | kategorie: Multimediální učební pomůcky, Digitální video | klíčová slova: gynekologie, onkogynekologie, totální laparoskopická hysterektomie | příloh: 3 | zobrazeno: 3692x | publikováno: 27.10.2017 | poslední úpravy: 28.5.2019

Operační léčba v onkogynekologii – karcinom hrdla, těla dělohy a ovaria

Operační léčba v onkogynekologii – karcinom hrdla, těla dělohy a ovaria

Za rok 2014 bylo v rámci ČR nově hlášeno celkem 823 nádorů děložního hrdla, tj. standardizovaná incidence (v přepočtu na 100.000 žen) činila 15,4. Incidence i mortalita vykazují v posledních letech jednoznačně klesající tendenci. Nejvyšší incidence byla ve věkové skupině 40 - 44 let. Nejčastěji je onemocnění diagnostikováno v I. stádiu (47 % v roce 2014), následují stádia III. (20 %), II. a IV. (shodně 13 %). U 7 % nově hlášených případů v roce 2014 nebylo stadium v době diagnózy určeno. Podle nejnovějších údajů portálu www.svod.cz bylo za rok 2014 v rámci ČR nově hlášeno celkem 1963 nádorů děložního těla, tj. standardizovaná incidence činila 36,7, což ukazuje na trend mírného vzestupu ve srovnání s předchozími lety. Až 80 % karcinomů je diagnostikováno v časných stádiích. Karcinom ovaria se vyskytuje ve všech věkových skupinách žen. Incidence karcinomu ovaria dle NOR (Národní onkologický registr) v České republice 20,2/100000 žen. Téměř 70 % případů je stále diagnostikovaných v pokročilých stádiích FIGO III – IV. Pacientky v I. klinickém stádiu dosahují 5-letého přežití v 80 - 90 %, 60 % pacientek ve II. klinickém stádiu přežije 5 let, ve III. stádiu se jedná o 23 % a ve IV. stádiu o méně než 15 % pacientek.

Cílem souboru obsahujícího pět samostatných videí je názorně demonstrovat problematiku chirurgické léčby karcinomu děložního hrdla, těla a ovaria.

 
autor: Vít Weinberger, Luboš Minář, Petra Vinklerová | LF MU | disciplína: Onkologie, radioterapie, Porodnictví a gynekologie | kategorie: Multimediální učební pomůcky, Digitální video | klíčová slova: gynekologie, onkogynkologie, karcinom hrdla dělohy, karcinom těla dělohy, karcinom ovaria, operační léčba | příloh: 5 | zobrazeno: 4339x | publikováno: 4.10.2017 | poslední úpravy: 28.5.2019
VÝSLEDKY NALEZENÉ VE FULLTEXTU: počet nalezených příspěvků: 26 | počet nalezených příspěvků na SANDBOXU: 6

Současný pohled na patogenezi spinocelulárního karcinomu dutiny ústní
.. publikace a autorská .. .. pohled na patogenezi spinocelulárního karcinomu dutiny ústní“ zpracovává současné infor.. .. p53, jeho struktuře, funkci a významu pro nádory hlavy a krku. Poslední kapitola dává studentům vizi o t.. .. text „Současný pohled na patogenezi spinocelulárního ka.. .. struktuře, funkci a významu pro nádory hlavy a krku. Poslední kapitola dává studentům vizi o tom, jak.. .. Bulik~a.. .. karcinom dutiny ústní patří k poměrně široké skupině dlažd.. .. skupině dlaždicobuněčných nádorů v oblasti hlavy a krku (head and neck squamous cell carcinoma.. ..ární karcinom dutiny ústní patří k poměrně široké s.. .. dlaždicobuněčných nádorů v oblasti hlavy a krku (head and neck squamous cell carcinoma –.. ..klíčová slova: karcinom dutiny ústní, karcinom hlavy a krku, k.. ..klíčová slova: dutiny ústní, karcinom hlavy a krku, karcinogeneze, patogeneze karcinomu.. ..klíčová slova: arcinom dutiny ústní, karcinom hlavy a krku, k.. ..klíčová slova: dutiny ústní, karcinom hlavy a krku, karcinogeneze, patogeneze karcinomu dutiny..

Cévy břicha a pánve
.. materiálu se nacházejí přehledové tabulky tepen hlavy, krku a.. .. je tvořeno flashovou animací -  Cévy břicha a pánve. Zák.. .. se nacházejí přehledové tabulky tepen hlavy, krku a.. ..ada Eberlová~autori.php?tid=88#Hynek .. ..klíčová slova: žíly, 3D rekonstrukce, flashová ..

Onkogynekologie II - Zhoubné nádory dělohy a vulvy
..ady k přednáškám~sekce-pkp#Ozvučené předn.. .. představuje karcinom endometria - nejčastější gynekologický zhoubný ná.. ..áška představuje karcinom endometria - nejčastější .. ..avel.. ..azy: Odkaz Datum Přístupnost [?] Klinicky c.. ..klíčová slova: - nádory, vulva - nádory, sarkom, karcinom endometria, karcinom vulvy, hormonoterapie,.. ..klíčová slova: - nádory, vulva - nádory, sarkom, karcinom ..

Otorinolaryngologie - semináře
..ální učební po.. .. výukových prezentacích jsou uvedeny základní an.. ..avel Smilek~autor-22949-pavel-smilek#Radan.. .. Klinika otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a.. .. dokumentace převzata z Kliniky zobrazovacích metod LF MU a .. .. Výuková prezentace věnovaná problematice krku 18.11.2009 6.49 MB uživatel vzdělávací sítě MEFAN.. ..klíčová slova: anatomie a fyziologie orgánů ORL, diagnostika, v..

Onkogynekologie III - Zhoubné nádory ovária
..ady k přednáškám~sekce-pkp#Ozvučené předn.. .. ZN vaječníku je karcinom - uvedena jeho incidence a mortalita,.. ..astějším ZN vaječníku je karcinom - uvedena jeho in.. ..avel.. ..azy: Odkaz Datum Přístupnost [?] Klinicky c.. ..klíčová slova: - nádory, farmakoterapie adjuvantní, germinom, karcinom vaječníku, chemoterapie, relaps, germinální nád.. ..klíčová slova: arium - nádory, farmakoterapie adjuvantní, g..

Základy dětské otorhinolaryngologie
.. publikace a autorská .. .. text Základy dětské otorinolaryngologie obsahuje i.. .. Šlapák~autor-23213-ivo-slapak#Dalibor Janeček, Lukáš .. .. obsahu: Ucho Nos Dutina.. .. polykání Poznámky k embryologii zevního krku Klinická anatomie zevního krku V.. ..klíčová slova: aryngologie, dětská otolaryngologie, klinická an..

Laboratorní diagnostika v gastroenterologii, kurz-kazuistiky-přednášky a test
.. weby~sekce-weby#E-learningové kurzy~sekce-elearning#Ozvučené př.. .. Helicobacter pylori - atrofická gastritida - karcinom žaludku, Celiakie - screening - diagnostika a .. .. laboratorní diagnostiky v gastroenterologii je .. .. Kocna.. .. 28.1.2013 kdokoli – 4. Kolorektální karcinom, 10 minutová přednáška 28.1.2013 kdokoli – .. ..azy: Odkaz Datum Přístupnost [?] Klinicky c.. ..klíčová slova: pylori, celiakie, pankreatitída, kolorektální karcinom.. ..klíčová slova: á biochemie, gastroenterologie, screening, funkční ..

Vybrané kapitoly z miniinvazivní chirurgie formou videozáznamů
.. publikace a autorská .. .. problematikou detekce sentinelové uzliny u karcinomu prsu, detekce sentinelové uzliny u karcinomu .. .. edukační materiál poskytuje formou videozáznamů a dopl.. .. Gatěk~autor-179951-jiri-gatek#Bohumil Dudešek, Jiří .. .. výukovém filmu Detekce sentinelové uzliny u karcinomu prsu jsou zobrazeny a v komentáři popsány pr.. .. výukovém filmu Detekce sentinelové uzliny u karcinomu prsu jsou zobrazeny a v komentáři popsány .. ..klíčová slova: sentinelové uzliny, karcinom prsu, karcinom rekta, chirurgický výkon, p.. ..klíčová slova: sentinelové uzliny, karcinom prsu, karcinom rekta, chirurgický výkon, p.. ..áleno Ediční komisí LF MU..

Vybrané kapitoly z detskej neurochirurgie I
..agogické .. .. kraniosynostózami, polohovými deformitami hlavy, pôrodnou traumou novorodenca, kaudálnymi d.. ..adaná učebnica sa zaoberá problematikou detskej ne.. ..anislav.. .. Príloha Dátum Veľkosť Prístupnosť [?] Klinicky citlivé .. ..klíčová slova: kraniosynostóza, polohové deformity hlavy, pôrodná trauma novorodenca, kaudálne defekty ne.. ..klíčová slova: hydrocefalus, kraniosynostóza, polohové deformity hlavy, p..

Morfologie orofaciálního systému pro studenty zubního lékařství
..á.. ..ato učebnice je určena pro studenty „Zubního .. .. Malínský~autori.php?tid=30#Jarmila Malínská, Zdeňka .. .. orofaciální oblast). Patří sem především oblasti hlavy a krku, ze kterých jsou vědomě vynechány ty obl.. .. obsahuje vybrané kapitoly z oboru systematické a.. .. oblast). Patří sem především oblasti hlavy a krku, ze kterých jsou vědomě vynechány ty oblasti a st.. ..klíčová slova: aciální oblast, hlava a krk, anatomie, topografie, .. ..áleno Ediční komisí LF..

Základy bunkovej a molekulovej biológie vybraných nádorových ochorení a súvisiacich laboratórnych metód
..agogické .. ..á patológia sa zaoberá mechanizmami vzniku a p.. ..atiana.. .. Príloha Dátum Veľkosť Prístupnosť [?] Klinicky citlivé .. ..klíčová slova: genetiky, DNA, nádory pľúc, kolorektálny karcinóm, nádory prsníka, karcinóm prostaty, me.. ..klíčová slova: molekulovej genetiky, DNA, nádory pľúc, kolorektálny karcinóm, nádory prsní..

Vědecká příprava pro Zubní lékařství
.. publikace a autorská .. .. materiál je určen pro studenty Zubního lékařství, kt.. ..a Bořilová L.. .. sliznice dutiny ústní, Nádorové onemocnění hlavy a krku – klinické studie, terapie, .. ..agogické dílo je souborem přednášek rozdělených do .. .. dutiny ústní, Nádorové onemocnění hlavy a krku – klinické studie, terapie, mikrobiom, 3D .. ..klíčová slova: lékařství, vědecká příprava, základní výzkum, aplikova..

Onkologické screeningové programy: výukové využití informačních systémů
..ační w.. ..amy prevence zhoubných nádorů prsu, tlustého stř.. .. Májek~autor-179957-ondrej-majek#Jan Daneš, Miroslav .. ..ály nabízejí výukově uplatnitelné přehledy popisné .. ..klíčová slova: publikační portály, lékařské vzdělávání, karcinom prsu, kolorektální karcinom, karcinom hrdla d.. ..klíčová slova: anizované screeningové programy, publikační por..

An Introduction in Breast Diseases
..ational.. .. containing learning text for students of 5th and 6th.. ..amil.. .. and Obstetrics Súvisiace články: Karcinóm.. ..a.. ..klíčová slova: ast diseases, breast..

Průkaz okultního krvácení, detekce krve ve stolici
..ady k přednáškám~sekce-pkp#Výukové weby~.. .. jako úvodní metoda depistážních programů pro vyhle.. .. Kocna.. ..azy: Odkaz Datum Přístupnost [?] Klinicky c.. ..klíčová slova: tlusté, okultní krev, screening, Kolorektální karcinom, nádory tlustého střeva, detekce krve ve st.. ..klíčová slova: ální nádory, střevo tlusté, okultní krev, scre..

Problematika transformácií leukoplakií
..ady k.. .. najčastejšie zameriava na ich transformáciu do karcinómov. Záujem sa sústreďuje jednak na druhy pr.. .. odborníkov zaoberajúcich sa prekanceróznymi stavmi sa n.. ..Andrej Jenča~autori.php?tid=151#Eugen .. .. Dôležitosť vredových lézií v diagnostike karcinómov.. ..Autori v prezentáciách poskytujú pohľad na pro.. ..klíčová slova: prekancerózne stavy, karcinóm.. ..klíčová slova: akia, prekancerózne stavy, ..

Vybrané kapitoly z dětské chirurgie
..ální učební po.. .. soubor výukových materiálů je věnován vybraným tématům z oblasti děts.. ..adislav Plánka~autor-179948-ladislav-planka#Jana .. .. pneumothorax, hemothorax, bronchogenní karcinom plic, kongenitální cystická adenomatoidní mal.. .. paronychie, zánět, serom, pokousání psem, úrazy hlavy u batolat, spolknutí cizího tělesa. Chirurgie no.. ..alá chirurgie Převážně obrazový materiál k různým t.. ..klíčová slova: alá chirurgie, chirurgie novorozence, obecná t..

Vybrané kapitoly z rekonstrukční chirurgie
.. publikace a autorská .. .. čtyřech výukových videích je popsána rekonstrukce prsu pomocí vlastní tkáně (DIEP la.. ..áš Kempný~autor-179996-tomas-kempny#Jakub H.. .. obou prsou po subkutánní mastektomii pro karcinom pomocí muskulokutánního laloku m.gracilis (TMG) .. ..ární rekonstrukce prsu po ablaci vlastní tkání z po.. ..klíčová slova: prsu, mikrochirurgie, tumor prsu, DIEP lalok, TMG lalok, gracilis lalok, rekonstrukce..

Screening KRCA-Stanovení Hb ve stolici
.. tlustého střeva, především kolorektálním karcinomem (KRCA). V České republice je definován národní .. ..anovení Hb ve stolici na automatickém analyzátoru O.. .. Kocna.. .. testy - iTOKS reagují výhradně na lidský hemoglobin, jsou mnohem ci.. ..klíčová slova: test, analyzátor, karcinom,.. ..klíčová slova: test, analyzátor, karcinom, ..

eOtorinolaryngologie
..aná díla~clanky.php?s=pr#Edukační web.. .. text je určen medikům, začínajícím otorinolaryngologům a foni.. ..an Hybášek~autori.php?tid=688#Jan Vokurka a k.. .. test v diagnostice spinocelulární rakoviny hlavy a krku 4.10.33 COVID - 19, patologie, klinika,.. .. Obsah - předmluva - rejstřík 01 Anatomie - fy.. .. 10 Poruchy hlasu a řeči 11 Nemoci zevního krku 12 ORL traumatologie 13 ORL systematika a.. ..klíčová slova: aryngologie, anatomie, fyziologie, patologie,..

Základy speciální neurologie pro studenty bakalářského studia ošetřovatelství a porodní asistence
.. publikace a autorská .. .. text je zaměřen na základy speciální neurologie v rozsahu ur.. ..á Eva~autor-179989-vlckova-eva#Blanka Adamová, .. .. byla vytvořena ve spolupráci všech brněnských neur.. ..klíčová slova: mozková příhoda, ischémie, hemoragie, bolest hlavy, migréna, nitrolební nádor, intraspinální nádor, .. ..klíčová slova: epileptický záchvat, synkopa, tetanie, spánek, insomnie, ..

Vybrané kapitoly z neurochirurgie
..ální učební po.. .. soubor výukových videí je věnován vybraným tématům z oblasti neurochirurgie. Je.. ..avel Fadrus~autor-81804-pavel-fadrus#Václav .. .. hypofýzy je adenom. Jeno maligní varianta, karcinom, je naštěstí vzácná. Příznaky, kterými se nádor p.. .. Na prvním z nich je dobře zobrazena fixace hlavy pacienta do Mayfieldovy hlavové svorky. Druhé v.. ..ační technika, základní výkony v neurochirurgii Aut.. ..klíčová slova: arterivenózní malformace, subarachnoidální krv..

Turnerův syndrom – pacientské informace
..á.. .. informačních materiálů pro pacientky s Turnerovým synd.. ..a Zapletalová~autori.php?tid=40#Jan Lebl, Jarmila .. ..ácí zdroje Lebl J., Zapletalová J. Text pro dívky a.. .. syndromem * Otoky (lymfedémy) * Kožní řasa na krku (pterygium colli) * Srdce a cévy * Ledviny * .. ..klíčová slova: syndrom, pacientské informace, diagnostika a léčba, sl..

Interaktivní algoritmy pro výuku vybraných témat akutní medicíny
.. publikace a autorská .. ..Algoritmizace a procesní řízení léčebného procesu s.. .. Štourač~autor-145393-petr-stourac#tým studentů a uč.. .. nehoda 12.5.2012 kdokoli – Vážné poranění hlavy – invazivní přístupy 12.5.2012 kdokoli – L.. ..Algoritmizace myšlení Algoritmizace myšlení u aku.. ..klíčová slova: záchrana, podchlazení, dopravní nehoda, poranění hlavy, kraniocerebrální trauma, centrální žilní katét.. ..klíčová slova: akutní medicína, postpunkční syndrom, synkopa, ana..

Digitální atlas normálních nálezů v DICOM formátu
..ální učební po.. .. výuce pregraduálních studentů medicíny lze jistě najít mnoho.. ..an.. .. současné struktury pro příklad vyšetření hlavy ukazuje tabulka 1. Tabulka 1. Příklad struktury a.. .. Od r. 1993 se v Brně buduje metropolitní síť a metropolitní PACS (Picture Archiving and .. ..klíčová slova: PACS,..

Podtlakové uzatváranie rán – nové poznatky a možnosti aplikácie
..ady k.. .. tejto štúdie bolo prehľadne prezentovať najnovšie informácie o po.. ..áš Toporcer~autori.php?tid=299#Jozef .. .. kozmetický efekt liečby infikovaných rán hlavy a krku [27]. Táto metóda je úspešne využívaná pri.. .. Väčšina publikovaných prác prezentuje pozitívny vply.. .. kozmetický efekt liečby infikovaných rán hlavy a krku [27]. Táto metóda je úspešne využívaná pri liečbe.. ..klíčová slova: AC terapia, hojenie..

 
SCHWARZ Daniel, DUŠEK Ladislav. Společná platforma pro elektronické publikování a sdílení výukových materiálů v síti lékařských fakult MEFANET [online]. Masarykova univerzita, [2008], [cit.2021-10-23]. Dostupný z WWW: <http://portal.mefanet.cz>. Verze 2.0 [2019].