Logo MEFANET bránaPortál vzdělávací sítě lékařských fakult MEFANET
NOVÁ VERZE | česky | english

Vyhledávání

Fulltextové vyhledávání


ZADEJTE 1 NEBO VÍCE SLOV:
TIP: při vyhledávání více slov používejte zástupný znak * pro vyhledávání více tvarů slova. Více o zástupných znacích...
VYHLEDÁNO V TITULCÍCH: počet nalezených příspěvků: 3

Gramatická cvičení z latinské lékařské terminologie s klíčem – 2. část

Gramatická cvičení z latinské lékařské terminologie s klíčem – 2. část

Cvičení z latinské lékařské terminologie s klíčem - 2. část navazují na skriptum Plašilová, J. - Kozlíková, D. Základy latinské lékařské terminologie. Vztahují se k látce probírané v letním semestru. Obsahují gramatický výklad , cvičení a klíč k tématům: adjektiva 3. deklinace, participium prézenta aktiva, stupňování adjektiv, konjunktiv prézenta a číslovky.

 
autor: Jiřina Plašilová | LF UK Plzeň | disciplína: Ostatní | klíčová slova: latina, gramatika, cvičení, klíč | příloh: 3 | zobrazeno: 5214x | publikováno: 24.6.2014 | poslední úpravy: 5.9.2019

Gramatická cvičení z latinské lékařské terminologie s klíčem – 1. část

Gramatická cvičení z latinské lékařské terminologie s klíčem – 1. část

Materiál obsahuje výklad a procvičení gramatické látky probírané v zimním semestru 1. ročníku v návaznosti na skriptum Plašilová, J. – Kozlíková, D.: Základy latinské lékařské terminolo-gie. Praha. Karolinum, 2012.
Úvodní část s nahrávkou je věnována výslovnosti latiny. V další části je předkládán výklad gramatiky. Třetí část obsahuje cvičení určená k vypracování, ve čtvrté části je zařazen klíč k jednotlivým cvičením.

 
autor: Jiřina Plašilová | LF UK Plzeň | disciplína: Ostatní | klíčová slova: latina, jazyky, gramatika, cvičení, klíč | příloh: 3 | zobrazeno: 9326x | publikováno: 29.3.2013 | poslední úpravy: 5.9.2019

Cvičení z latinské lékařské terminologie s klíčem – 3. část – slovotvorba

Cvičení z latinské lékařské terminologie s klíčem – 3. část – slovotvorba

Kurz obsahuje výklad a procvičení tvoření slov v latině a řečtině v návaznosti na skriptum Plašilová, J. – Kozlíková, D.: Základy latinské lékařské terminologie. Praha. Karolinum, 2012.
V první části je předkládán výklad, v němž je postupně zařazováno poučení o latinských a řeckých prefixech a sufixech a řeckých slovních základech. V závěru této části je uveden celkový abecední seznam latinských a řeckých prefixů, seznam sufixů a abecední seznam nejdůležitějších řeckých základů.
Druhá část obsahuje cvičení určená k vypracování, v poslední části je zařazen klíč k jednotlivým cvičením.

 
autor: Jiřina Plašilová | LF UK Plzeň | disciplína: Ostatní | klíčová slova: latina, jazyky, slovotvorba, cvičení, klíč | příloh: 3 | zobrazeno: 4662x | publikováno: 22.1.2015 | poslední úpravy: 2.2.2015
VÝSLEDKY NALEZENÉ VE FULLTEXTU: počet nalezených příspěvků: 22 | počet nalezených příspěvků na SANDBOXU: 3

Testové otázky z histologie a embryologie - příručka pro písemnou zkoušku studentů
.. měli být schopni rozhodnout. Na konci skript je klíč k odpovědím a doporučená lit..

Virtuální mikroskop
.. Součástí atlasu je také diagnostický klíč pro epiteliální kožní tumory. Tento atlas má char..

Základy biostatistiky
.. úplná osnova celého základního kurzu statistiky. Klíč pro vstup do kurzů: "stat"Odkazy: ..

Eustachova trubice a pneumatický systém spánkové kosti
.. anatomické a funkční vlastnosti považujeme za klíčové pro vznik, průběh a prognózu zánětů v oblasti ..

Využití 3D zobrazení intrakraniálních procesů pro výuku studentů na NCHK LF MU
.. shromáždit stěžejní obrazová data od nemocných s klíčovými diagnózami a následně tato data zpracovat so..

TELEHEMATOLOGIE: společné řešení pro edukační obrazový archiv a vzdálené konzultace
.. jsou ke každému snímku přidávány seznamy klíčových slov, které uživatel vybírá z předem nadef..

Digitální atlas normálních nálezů v DICOM formátu
.. MedMUNI na základě osobních hesel a hardwarového klíče. Jedná se o interní chráněnou síť, především z b..

Obecná a speciální psychiatrie
.. prezentací je usnadnění získání přehledu klíčových témat psychiatrie a možnost diskuse v pr..

Multimediální výukový atlas poruch řeči a příbuzných kognitivních funkcí
.. Obr. 2: Kazuistika Obr. 3: Zobrazovací nálezy Klíčem atlasu jsou videozáznamy: celkem 240 ..

Cholecystektomie laparoskopicky
.. V průběhu videozáznamu je možné upozornit na klíčová místa operace a na její nejrizikovější části..

Podklady pro prezentaci Strategie integrovaného vedení dětských onemocnění (IMCI)
.. a 3) zlepšení péče o děti v rodině a komunitě. Klíčovým prvkem jsou klinické algoritmy pro léčbu hla..

PRAXE ZALOŽENÁ NA DŮKAZECH V OŠETŘOVATELSTVÍ
.. Prvním krokem vyhledávání je použití klíčových slov klinické otázky, které vedou k vyh..

Profesionální onemocnění horních končetin
.. terapeutické a preventivní aspekty. Index klíčových slov umožňuje snadnou orientaci v př..

Psychiatrické vyšetření
.. 10.05 MB registrovaný uživatel – – klíčové životní období | 9.3.2011 19.8 MB reg..

Interaktivní algoritmy pro výuku vybraných témat akutní medicíny
.. flashovým objektem, který se rozpadá na klíčové snímky, jejichž počet je dán počtem rozho..

Onkologické screeningové programy: výukové využití informačních systémů
.. také hodnocení kvality zapojených center. Klíčovou složku zde tvoří sběr klinických údajů, který..

Lineární a adaptivní zpracování dat
.. jsou kromě řešených úloh také stručně shrnuty klíčové znalosti, které by si měl čtenář při studiu to..

Biostatistika
.. k rozsahu skript však bylo nutné vybrat pouze klíčové metody, bez nichž si nelze zpracování dat vůb.. .. je zaměřen na zkvalitnění a rozšíření výuky klíčových předmětů studijního oboru &bdq..

Vývoj a morfologie smyslových orgánů - UCHO
.. oblasti s možností samotestování vybraných klíčových částí preparátu. V časové posloupnosti jsou ..

Vývoj a morfologie smyslových orgánů - OKO
.. oblasti s možností samotestování vybraných klíčových částí preparátu. V časové posloupnosti jsou ..

Preendodontická dostavba z kompozitního materiálu
.. tak i zhotovení těsnící provizorní výplně. Klíčová slova: preendodontické ošetření, kompozitní vý..

Vybrané kapitoly z dětské chirurgie
.. porodní poranění novorozence (zlomenina kosti klíční, zlomenina kosti stehenní, zlomenina kosti p..

 
SCHWARZ Daniel, DUŠEK Ladislav. Společná platforma pro elektronické publikování a sdílení výukových materiálů v síti lékařských fakult MEFANET [online]. Masarykova univerzita, [2008], [cit.2020-10-20]. Dostupný z WWW: <http://portal.mefanet.cz>. Verze 2.0 [2019].