Logo MEFANET bránaPortál vzdělávací sítě lékařských fakult MEFANET
NOVÁ VERZE | česky | english

Vyhledávání

Fulltextové vyhledávání


ZADEJTE 1 NEBO VÍCE SLOV:
TIP: při vyhledávání více slov používejte zástupný znak * pro vyhledávání více tvarů slova. Více o zástupných znacích...
VYHLEDÁNO V TITULCÍCH: počet nalezených příspěvků: 9 | počet nalezených příspěvků na SANDBOXU: 3

E-klinická biochemie

E-klinická biochemie

E-klinická biochemie je multimediální portál, který pokrývá všechna témata klinické biochemie. Každá kapitola je složena z on-line učebního textu, prezentace s mluveným komentářem a interaktivního testu pro kontrolu retence znalostí. Portál je přístupný všem členům sítě MEFANET.

 
autor: Daniel Rajdl, Milan Dastych, Richard Průša, Jaroslav Racek, Kristian Šafarčík, Tomáš Zima a kol. | LF UK Plzeň | disciplína: Lékařská chemie a biochemie | klíčová slova: klinická biochemie, e-learning, učební texty, prezentace s mluveným komentářem, testy | příloh: 1 | zobrazeno: 6281x | publikováno: 20.2.2014 | poslední úpravy: 16.4.2014

Adhezní spoj a adhezivní systémy II. část: klinická doporučení pro aplikaci adhezi

Adhezní spoj a adhezivní systémy II. část: Klinická doporučení pro aplikaci adhezi

Rozšiřující se indikace pro využití adhezivních systémů ve stomatologii vedou v poslední době k jejich častějšímu
používání v zubních ordinacích. Reakcí výrobců na jejich spotřebu je vývoj stále nových produktů a vyznat se mezi
jednotlivými typy není jednoduché. Následující text přináší přehled současných adheziv, upozorňuje na možné chyby při
jejich použití a nabízí různá doporučení pro jejich aplikaci v klinické praxi.

 
autor: Michal Dudek | 1.LF UK | disciplína: Zubní lékařství | kategorie: Podklady k přednáškám | klíčová slova: adheziva, adhezní spoj, adhezivní systémy, klinická doporučení | příloh: 1 | zobrazeno: 2435x | publikováno: 18.9.2015 | poslední úpravy: 19.10.2015

klinická onkologie pro mediky: solidní nádory a nádory dětského věku

Klinická onkologie pro mediky: solidní nádory a nádory dětského věku

Ve výukovém textu jsou zpracována základní témata obecné a speciální onkologie v rozsahu, který považujeme za dostatečný v rámci pregraduální výuky. V obecné části jsou představeny základy nádorové epidemiologie, biologie, prevence, principy protinádorové léčby, zásady podpůrné a paliativní péče v onkologii. Ve speciální části jsou popsány nejčastější typy solidní ch a dětských nádorů z hlediska incidence, klinického obrazu, diagnostiky a léčby.

 

Videoatlas anatomie

Videoatlas anatomie

Milí studenti, vážení kolegové,
dovoluji si Vám předložit Videoatlas anatomie. Scénář jednotlivých kapitol jsem koncipovala pro snazší pochopení některých náročnějších krajin lidského těla za přispění rad klinických odborníků. Kapitoly vznikaly, až na klinické sekvence, přímo na pitevně Ústavu normální anatomie LF UP v Olomouci za asistence mých milých spolupracovníků, kteří jsou uvedeni v příslušných částech Videoatlasu. Tímto jim a všem participujícím velmi za spolupráci děkuji.
Technické zpracování bylo zajištěno pod odborným vedením pana Dr. Z. Zukala a již zesnulé paní Dr. H. Pilátové, bývalých vedoucích AVC UP v Olomouci, kterým patří také můj velký dík.
Za digitalizaci díla a jeho přípravu ke zveřejnění na výukovém portálu Mefanet děkuji především paní Mgr. J. Potomkové, Ph.D. a panu T. Kopečnému, DiS.
Milí kolegové, chci věřit, že tato dlouholetá práce přispěje alespoň k částečnému pochopení prezentovaných krajin a hlavně k uvědomění si významu anatomie pro Vaše další studium i budoucí klinickou praxi. K tomu Vám přeji hodně úspěchů.

Doc. MUDr. Alžběta Holibková, CSc.
Olomouc, duben 2012
 

 
autor: Alžběta Holibková | LF UP | disciplína: Anatomie | kategorie: Výukové video | klíčová slova: anatomie, výukové video | příloh: 1 | zobrazeno: 53486x | publikováno: 26.4.2012 | poslední úpravy: 24.10.2018

Interaktivní výuka anatomie

Interaktivní výuka anatomie

Výukový web anatomického ústavu nabízí pohled na anatomické části různými zobrazovacími metodami RTG, CT, NMR atd. Stránky jsou zaměřeny na interaktivní výuku anatomie. Databáze obsahuje popsané obrazy, které jsou seřazeny do několika částí. K jednotlivým částem vedou odkazy, které jsou seřazeny podle zobrazovacích metod používaných v medicíně spolu s kresbami a fotografiemi, které vznikly v Anatomickém ústavu. Část projektu vznikala s podporou grantu FRVŠ 2004.

 
autor: Rastislav Hromádka, Ivan Helekal, Vladislav Barták, Michal Droppa | 1.LF UK | disciplína: Anatomie | kategorie: Výukové weby | klíčová slova: anatomie, RTG, CT, NMR | příloh: 1 | zobrazeno: 18512x | publikováno: 14.11.2006 | poslední úpravy: 27.4.2012

Soubor přednášek z anatomie

Soubor přednášek z anatomie

Jedná se o soubor prezentací, které slouží jako podklad k přednáškám z anatomie. Tematicky zahrnují celou systematickou anatomii. Tento materiál slouží k rekapitulaci nejdůležitějších poznatků a k doplnění běžných učebnic. Prezentace jsou řazeny tematicky dle jednotlivých systémů a dle jednotlivých oborů (lékařství, zubní lékařství, bakalářské obory).

 
autor: Ondřej Naňka, Jiří Brabec, Oldřich Eliška, Jana Dudová, Rastislav Druga, Miloš Grim, Zdenek Halata, Ivo Klepáček, Lukáš Lacina, Veronika Němcová, Zdenka Nováková, Pavel Petrovický, Karel Smetana, David Sedmera, Pavel Šnajdr | 1.LF UK | disciplína: Anatomie | kategorie: Podklady k přednáškám | klíčová slova: anatomie, zubní lékařství, soubor přednášek | příloh: 1 | zobrazeno: 36564x | publikováno: 7.1.2010 | poslední úpravy: 6.2.2013

Topografická anatomie dolní končetiny

Topografická anatomie dolní končetiny

E-learningový kurz je cílen na studenty všeobecného lékařství, které vede ke studiu topografické anatomie. Motivuje studenty k jinému, praktičtějšímu pohledu na anatomii lidského těla, než je anatomie systematická. Usnadňuje studentům přípravu zejména na pitevní cvičení a na závěrečnou zkoušku. Forma e-learningového kurzu umožňuje studentům po skončení praktické výuky, aby si ze své pracovny mohli zopakovat obsah cvičení, nebo naopak aby se na cvičení předem lépe vybavili znalostmi. Kurz je vybaven multimediálními prvky a zpětnovazebními prvky cílenými jak na studenty, tak i na tvůrce. O oficiální evaluaci výsledků obsažených testů se neuvažuje. První kurz z plánované série se týká dolní končetiny.

 
autor: Petr Hájek | LF UK Hr. Králové | disciplína: Anatomie | kategorie: Recenzovaná díla, Elearningové kurzy | klíčová slova: A01.378.610, H01.158.100, topografická anatomie, dolní končetina | příloh: 1 | zobrazeno: 15747x | publikováno: 2.11.2010 | poslední úpravy: 26.9.2011

Základy anatómie oka pre medikov

Základy anatómie oka pre medikov

Štruktúra ľudského oka sa úplne prispôsobuje potrebe zaostriť lúč svetla na sietnicu (lat. retina). Všetky časti oka, cez ktoré lúč svetla prechádza sú priehľadné, aby čo najviac zabraňovali rozptylu dopadajúceho svetla. Rohovka (lat. cornea) a šošovka (lat. lens) pomáhajú lúč svetla spojiť a zaostriť na zadnú stenu oka - sietnicu. Toto svetlo potom spôsobuje chemické premeny vo svetlocitlivých bunkách (tyčinky a čapíky), ktoré vysielajú nervové impulzy zrakovým nervom (lat. nervus opticus) do mozgu.

 

Manuál pro praktikum ze speciální histologie. Mikroskopická anatomie výukových preparátů

Manuál pro praktikum ze speciální histologie. Mikroskopická anatomie výukových preparátů

Příručka pro studující druhého ročníku všeobecného i zubního lékařství přináší popis mikroanatomie výukové sady preparátů v rozsahu vyučovaném během praktik ze speciální histologie.                                      

 
autor: Zbyněk Tonar | LF UK Plzeň | disciplína: Histologie, embryologie | klíčová slova: mikroanatomie, histologie | příloh: 1 | zobrazeno: 7724x | publikováno: 4.10.2010 | poslední úpravy: 14.11.2012
VÝSLEDKY NALEZENÉ VE FULLTEXTU: počet nalezených příspěvků: 80 | počet nalezených příspěvků na SANDBOXU: 7

Základy dětské otorhinolaryngologie
.. Poznámky k embryologii ucha Klinická anatomie ucha Vyšetřovací metody ucha .. .. Poznámky k embryologii ucha Klinická anatomie ucha Vyšetřovací metody ucha Vrozené .. ..klíčová slova: dětská otolaryngologie, klinická anatomie, fyziologie, vyšetřovací metody, vr.. ..klíčová slova: dětská otolaryngologie, klinická anatomie, fyziologie, vyšetřovací metody, vrozené výv..

Kosti a kostní spojení - Bones and joints
.. končetin doplňují výuku praktik ze systematické anatomie na plzeňské lékařské fakultě. Jsou tvořeny jednak.. .. vzdělávací sítě MEFANET – Pracoviště: Anatomie.. ..klíčová slova: anatomie, spojení kostí, klouby končetin, flashová ani..

Výuková videa – urologie
.. uživatel vzdělávací sítě MEFANET Předměty/kurzy Klinická propedeutika [BDKP02b] Klinická propedeutika ..

Lebka a obratle - Skull and vertebrae
.. a obratle doplňují výuku praktik ze systematické anatomie na plzeňské lékařské fakultě. Jsou tvořeny jednak.. ..klíčová slova: anatomie, lebka, obratle, anatomické názvosloví, flashová ..

Laboratorní diagnostika v gastroenterologii, kurz-kazuistiky-přednášky a test
.. Stručná textová forma, kapitola z publikace e-Klinická biochemie 28.1.2013 kdokoli – Soubor.. ..klíčová slova: klinická biochemie, gastroenterologie, screening, funkční ..

Fotografický interaktivní atlas člověka
.. zaměřený na oblast topografické a systematické anatomie člověka. Je určen nejen pro po.. .. kdokoli – Pracoviště: Ústav normální anatomie.. ..klíčová slova: Anatomie,..

Vyšetřovací metody v imunologické a alergologické laboratoři
.. jsou určena zejména pro studenty předmětu Klinická imunologie magisterského oboru Bioanalytik a .. .. vzdělávací sítě MEFANET – Předměty/kurzy Klinická imunologie II - přednáška [MBKI081p] Klinická imu..

Tříselný kanál
.. pro studium systematické, ale i topografické anatomie nebo.. .. http://get.adobe.com/flashplayer/Pracoviště: Anatomie..

Histologický atlas LF MU
.. k výuce kurzů obecné histologie a mikroskopické anatomie na Ústavu histologie a embryologie LF MU. Není z.. .. II - přednáška [ZLHE0322p] Mikroskopická anatomie - cvičení [LFMA011c] Mikroskopická anatomie - př.. ..klíčová slova: mikroskopická anatomie, tkáně, preparáty, mi..

Průkaz okultního krvácení, detekce krve ve stolici
.. na externím úložišti – Předměty/kurzy Klinická biochemie [B00114] Klinická biochemie a ..

Hypertextový atlas vzácných lymfomů
.. Patologie I - cvičení [VSPA0521c] Patologická anatomie [VSPA052] Patologická anatomie I [VSPA0521] ..

Morfologie orofaciálního systému pro studenty zubního lékařství
.. obsahuje vybrané kapitoly z oboru systematické anatomie, topografie, mikroskopické anatomie, histologie .. ..klíčová slova: oblast, hlava a krk, anatomie, topografie, mikroskopická stavba, vývoj zubů, an..

Anatomická pitva - Úvod do pitevních cvičení
.. pitva je neoddělitelnou součástí studia anatomie. Je důležitá zejména proto, aby si student uja.. .. určen studentům lékařské fakulty v rámci studia anatomie k získání technických informací nutných pro správ..

Anatomická pitva hlavy
.. pro přípravu na pitvu hlavy v rámci předmětu Anatomie III – pitvy. Film se zaměřuje na preparaci .. .. pro přípravu na pitvu hlavy v rámci studia anatomie. Film se zaměřuje na preparaci jednotlivých ob..

Hypertextový atlas dermatopatologie
.. Patologie I - cvičení [VSPA0521c] Patologická anatomie [VSPA052] Patologická anatomie I [VSPA0521] ..

Screening KRCA-Stanovení Hb ve stolici
.. 17.12.2012 kdokoli – Předměty/kurzy Klinická biochemie a laboratorní technika 1 T [B00807] ..

Cévy břicha a pánve
.. snímky. Materiál je proto určen nejen studentům anatomie, ale i navazujících klinických oborů. V při..

Histologická praktika a laboratorní technika
.. na multimediální výukové texty Mikroskopická anatomie na Internetu a Obecná histologie na Internetu, .. .. Související články: Mikroskopická anatomie Obecná ..

Imunochemický analyzátor Elecsys
..klíčová slova: klinická biochemie, analyzátor, ..

Analyzátor na stanovení glykémie z kapilární krve SuperG2
..klíčová slova: klinická biochemie, analyzátor, ..

Laboratorní diagnostika v gastroenterologii
..klíčová slova: gastroenterologie, biochemie, patobiochemie, klinická biochemie, lékařská in..

Automatický analyzátor CobasMiraPlus
..klíčová slova: klinická biochemie, analyzátor, Cobas ..

Automatický programovatelný autosampler AAS Solaar
..klíčová slova: klinická biochemie,..

Hypertextový atlas novorozenecké patologie
.. Patologie I - cvičení [VSPA0521c] Patologická anatomie [VSPA052] Patologická anatomie I [VSPA0521] ..

Chirurgie štítné žlázy
..klíčová slova: anatomie, operační technika a taktika, komplikace, v..

Random acces analyzátor (HITACHI 917)
..klíčová slova: klinická biochemie, analyzátor, HITACHI ..

Automatický analyzátor Advia Centaur
..klíčová slova: klinická biochemie, analyzátor, Advia ..

Problematika alergických stavov a imunológie
.. Ag + imunokompetentný ly. Imunitná odpoveď. Klinická imunológia. Z histórie alergológie. Im..

Automatický analyzátor AxSYM
..klíčová slova: klinická biochemie, analyzátor, ..

Přehled lymfatického systému
.. snímky. Kurz je proto určen nejen studentům anatomie, ale i navazujících klinických oborů. V při..

MEF strana 1
1
strana 2
2
strana 3
3
Další
 
SCHWARZ Daniel, DUŠEK Ladislav. Společná platforma pro elektronické publikování a sdílení výukových materiálů v síti lékařských fakult MEFANET [online]. Masarykova univerzita, [2008], [cit.2021-01-24]. Dostupný z WWW: <http://portal.mefanet.cz>. Verze 2.0 [2019].