Logo MEFANET bránaPortál vzdělávací sítě lékařských fakult MEFANET
NOVÁ VERZE | česky | english

Vyhledávání

Fulltextové vyhledávání


ZADEJTE 1 NEBO VÍCE SLOV:
TIP: při vyhledávání více slov používejte zástupný znak * pro vyhledávání více tvarů slova. Více o zástupných znacích...
VYHLEDÁNO V TITULCÍCH: počet nalezených příspěvků: 6

Gramatická cvičení z latinské lékařské terminologie s klíčem – 2. část

Gramatická cvičení z latinské lékařské terminologie s klíčem – 2. část

Cvičení z latinské lékařské terminologie s klíčem - 2. část navazují na skriptum Plašilová, J. - Kozlíková, D. Základy latinské lékařské terminologie. Vztahují se k látce probírané v letním semestru. Obsahují gramatický výklad , cvičení a klíč k tématům: adjektiva 3. deklinace, participium prézenta aktiva, stupňování adjektiv, konjunktiv prézenta a číslovky.

 
autor: Jiřina Plašilová | LF UK Plzeň | disciplína: Ostatní | klíčová slova: latina, gramatika, cvičení, klíč | příloh: 3 | zobrazeno: 5592x | publikováno: 24.6.2014 | poslední úpravy: 5.9.2019

Gramatická cvičení z latinské lékařské terminologie s klíčem – 1. část

Gramatická cvičení z latinské lékařské terminologie s klíčem – 1. část

Materiál obsahuje výklad a procvičení gramatické látky probírané v zimním semestru 1. ročníku v návaznosti na skriptum Plašilová, J. – Kozlíková, D.: Základy latinské lékařské terminolo-gie. Praha. Karolinum, 2012.
Úvodní část s nahrávkou je věnována výslovnosti latiny. V další části je předkládán výklad gramatiky. Třetí část obsahuje cvičení určená k vypracování, ve čtvrté části je zařazen klíč k jednotlivým cvičením.

 
autor: Jiřina Plašilová | LF UK Plzeň | disciplína: Ostatní | klíčová slova: latina, jazyky, gramatika, cvičení, klíč | příloh: 3 | zobrazeno: 9774x | publikováno: 29.3.2013 | poslední úpravy: 5.9.2019

Cvičení z latinské lékařské terminologie s klíčem – 3. část – slovotvorba

Cvičení z latinské lékařské terminologie s klíčem – 3. část – slovotvorba

Kurz obsahuje výklad a procvičení tvoření slov v latině a řečtině v návaznosti na skriptum Plašilová, J. – Kozlíková, D.: Základy latinské lékařské terminologie. Praha. Karolinum, 2012.
V první části je předkládán výklad, v němž je postupně zařazováno poučení o latinských a řeckých prefixech a sufixech a řeckých slovních základech. V závěru této části je uveden celkový abecední seznam latinských a řeckých prefixů, seznam sufixů a abecední seznam nejdůležitějších řeckých základů.
Druhá část obsahuje cvičení určená k vypracování, v poslední části je zařazen klíč k jednotlivým cvičením.

 
autor: Jiřina Plašilová | LF UK Plzeň | disciplína: Ostatní | klíčová slova: latina, jazyky, slovotvorba, cvičení, klíč | příloh: 3 | zobrazeno: 5426x | publikováno: 22.1.2015 | poslední úpravy: 2.2.2015

E-klinická biochemie

E-klinická biochemie

E-klinická biochemie je multimediální portál, který pokrývá všechna témata klinické biochemie. Každá kapitola je složena z on-line učebního textu, prezentace s mluveným komentářem a interaktivního testu pro kontrolu retence znalostí. Portál je přístupný všem členům sítě MEFANET.

 
autor: Daniel Rajdl, Milan Dastych, Richard Průša, Jaroslav Racek, Kristian Šafarčík, Tomáš Zima a kol. | LF UK Plzeň | disciplína: Lékařská chemie a biochemie | klíčová slova: klinická biochemie, e-learning, učební texty, prezentace s mluveným komentářem, testy | příloh: 1 | zobrazeno: 6550x | publikováno: 20.2.2014 | poslední úpravy: 16.4.2014

Adhezní spoj a adhezivní systémy II. část: klinická doporučení pro aplikaci adhezi

Adhezní spoj a adhezivní systémy II. část: Klinická doporučení pro aplikaci adhezi

Rozšiřující se indikace pro využití adhezivních systémů ve stomatologii vedou v poslední době k jejich častějšímu
používání v zubních ordinacích. Reakcí výrobců na jejich spotřebu je vývoj stále nových produktů a vyznat se mezi
jednotlivými typy není jednoduché. Následující text přináší přehled současných adheziv, upozorňuje na možné chyby při
jejich použití a nabízí různá doporučení pro jejich aplikaci v klinické praxi.

 
autor: Michal Dudek | 1.LF UK | disciplína: Zubní lékařství | kategorie: Podklady k přednáškám | klíčová slova: adheziva, adhezní spoj, adhezivní systémy, klinická doporučení | příloh: 1 | zobrazeno: 2539x | publikováno: 18.9.2015 | poslední úpravy: 19.10.2015

klinická onkologie pro mediky: solidní nádory a nádory dětského věku

Klinická onkologie pro mediky: solidní nádory a nádory dětského věku

Ve výukovém textu jsou zpracována základní témata obecné a speciální onkologie v rozsahu, který považujeme za dostatečný v rámci pregraduální výuky. V obecné části jsou představeny základy nádorové epidemiologie, biologie, prevence, principy protinádorové léčby, zásady podpůrné a paliativní péče v onkologii. Ve speciální části jsou popsány nejčastější typy solidní ch a dětských nádorů z hlediska incidence, klinického obrazu, diagnostiky a léčby.

 
VÝSLEDKY NALEZENÉ VE FULLTEXTU: počet nalezených příspěvků: 47 | počet nalezených příspěvků na SANDBOXU: 3

Terminologia graeco-latina medica pro studijní obor porodní asistentka
..klíčová slova: lékařská terminologie, anatomické názvosloví, klinická.. ..klíčová slova: lékařská terminologie, anatomické názvosloví, klinická ter..

Terminologia graeco-latina medica pro studijní obory fyzioterapie a všeobecná sestra
..klíčová slova: lékařská terminologie, anatomické názvosloví, klinická.. ..klíčová slova: lékařská terminologie, anatomické názvosloví, klinická ter..

Výuková videa – urologie
.. uživatel vzdělávací sítě MEFANET Předměty/kurzy Klinická propedeutika [BDKP02b] Klinická propedeutika ..

Laboratorní diagnostika v gastroenterologii, kurz-kazuistiky-přednášky a test
.. Stručná textová forma, kapitola z publikace e-Klinická biochemie 28.1.2013 kdokoli – Soubor.. ..klíčová slova: klinická biochemie, gastroenterologie, screening, funkční ..

Vyšetřovací metody v imunologické a alergologické laboratoři
.. jsou určena zejména pro studenty předmětu Klinická imunologie magisterského oboru Bioanalytik a .. .. vzdělávací sítě MEFANET – Předměty/kurzy Klinická imunologie II - přednáška [MBKI081p] Klinická imu..

Úvod do počítačových systémů
.. se naučíte základní pojmy z oblasti informatiky, terminologie, používané jednotky, kódování informace, zákla..

Základy dětské otorhinolaryngologie
.. Poznámky k embryologii ucha Klinická anatomie ucha Vyšetřovací metody ucha .. ..klíčová slova: dětská otolaryngologie, klinická anatomie, fyziologie, vyšetřovací metody, vr..

Průkaz okultního krvácení, detekce krve ve stolici
.. na externím úložišti – Předměty/kurzy Klinická biochemie [B00114] Klinická biochemie a ..

Screening KRCA-Stanovení Hb ve stolici
.. 17.12.2012 kdokoli – Předměty/kurzy Klinická biochemie a laboratorní technika 1 T [B00807] ..

Diagnostika ortodontických anomálií na fotografiích chrupu, 1. díl
.. text zpracovává problematiku diagnostiky a terminologie ortodontických anomálií. Jeho cílem je usnadnit p..

Diagnostika ortodontických anomálií na fotografiích chrupu, 2. díl
.. díl) zpracovává problematiku diagnostiky a terminologie ortodontických anomálií. Jeho cílem je usnadnit p..

Imunochemický analyzátor Elecsys
..klíčová slova: klinická biochemie, analyzátor, ..

Analyzátor na stanovení glykémie z kapilární krve SuperG2
..klíčová slova: klinická biochemie, analyzátor, ..

Laboratorní diagnostika v gastroenterologii
..klíčová slova: gastroenterologie, biochemie, patobiochemie, klinická biochemie, lékařská in..

Automatický analyzátor CobasMiraPlus
..klíčová slova: klinická biochemie, analyzátor, Cobas ..

Základy ošetřovatelských postupů a intervencí
.. textu je aplikace určená k procvičování odborné terminologie..

Automatický programovatelný autosampler AAS Solaar
..klíčová slova: klinická biochemie,..

Základy ošetřovatelských postupů a intervencí (2. aktualizované a doplněné vydání)
.. textu aplikace určená k procvičování odborné terminologie..

Random acces analyzátor (HITACHI 917)
..klíčová slova: klinická biochemie, analyzátor, HITACHI ..

Automatický analyzátor Advia Centaur
..klíčová slova: klinická biochemie, analyzátor, Advia ..

Problematika alergických stavov a imunológie
.. Ag + imunokompetentný ly. Imunitná odpoveď. Klinická imunológia. Z histórie alergológie. Im..

Automatický analyzátor AxSYM
..klíčová slova: klinická biochemie, analyzátor, ..

Nervový systém a základy neuronálnych signalizácií
.. štúdia (doktorandského) zo študijných odborov Klinická biochémia a Fyziológia živočíchov, ale tiež pre š..

Psychiatrie: pro 5. ročník
.. poruchy; Afektivní poruchy v klinické praxi; Klinická psychologie. Přednášky jsou doplněny odkazem na t..

Vědecké výpočty v matematické biologii
.. tento text bude pomáhat jak v pochopení terminologie potřebné pro vědecké výpočty, tak v tom, kde nalé..

Automatický analytický systém MODULAR
..klíčová slova: klinická biochemie,..

Vědecké výpočty v biologii a biomedicíně
.. se zabývá v první kapitole přehledovým úvodem do terminologie a postupně popisuje studovanou problematiku, ..

Funkčné vyšetrenie respiračného, kardiovaskulárneho a močového systému
.. 1.06 MB ktokoľvek – – Predmety/kurzy Klinická propedeutika, nelekárske študijné programy, 1. ro..

Automatizace v klinické biochemii
..klíčová slova: klinická..

Leukoencefalopatie indukovaná cytostatickou léčbou
.. Leukoencefalopatie indukovaná chemoterapií. Tato klinická jednotka představuje klinicko - radiografický s..

MEF strana 1
1
strana 2
2
Další
 
SCHWARZ Daniel, DUŠEK Ladislav. Společná platforma pro elektronické publikování a sdílení výukových materiálů v síti lékařských fakult MEFANET [online]. Masarykova univerzita, [2008], [cit.2021-05-10]. Dostupný z WWW: <http://portal.mefanet.cz>. Verze 2.0 [2019].