Logo MEFANET bránaPortál vzdělávací sítě lékařských fakult MEFANET
NOVÁ VERZE | česky | english

Vyhledávání

Fulltextové vyhledávání


ZADEJTE 1 NEBO VÍCE SLOV:
TIP: při vyhledávání více slov používejte zástupný znak * pro vyhledávání více tvarů slova. Více o zástupných znacích...
VYHLEDÁNO V TITULCÍCH: počet nalezených příspěvků: 0 | počet nalezených příspěvků na SANDBOXU: 1
VÝSLEDKY NALEZENÉ VE FULLTEXTU: počet nalezených příspěvků: 27 | počet nalezených příspěvků na SANDBOXU: 5

Čelistní anomálie

Behaviorální metody v neuropsychofarmakologii

Základy farmakoekonomiky

Diagnostika ortodontických anomálií na fotografiích chrupu, 1. díl

Diagnostika ortodontických anomálií na fotografiích chrupu, 2. díl

Rozštěpové vady obličeje

Multimediální atlas pro výuku stomatologické chirurgie - retence zubů a vývojové odontogenní cysty

Metodika ke zpracování závěrečné práce pro vybrané nelékařské zdravotnické obory

Základy ošetřovatelských postupů a intervencí

Základy ošetřovatelských postupů a intervencí (2. aktualizované a doplněné vydání)

Nové trendy a perspektívy v histológii VI

Chronická obličková choroba - zvýšené kardiovaskulárne riziko - WEBINÁR

Operační léčba v onkogynekologii – karcinom hrdla, těla dělohy a ovaria

Základy metod korekce refrakčních vad

Databáze obrazů v gastroenterologii

Zvuky srdca

Immunology for student of general medicine

Audiovizuální studijní opora pro stáže organizované na operačních sálech

Dětská oftalmologie - 1.díl

Úvod do nemocničnej medicíny

Vybrané kapitoly z angiológie

Základy neuroanatomie a nervových drah

Metodika klinických štúdií a biomedicínska štatistika/Metodológia a bioštatistika

Vnitřní lékařství pro bakalářské studium ošetřovatelství - cyklus 25 přednášek

Klasifikácia v psychiatrii

Epidemiology of malignant tumours in the Czech Republic

Epidemiologie zhoubných nádorů v České republice

 
SCHWARZ Daniel, DUŠEK Ladislav. Společná platforma pro elektronické publikování a sdílení výukových materiálů v síti lékařských fakult MEFANET [online]. Masarykova univerzita, [2008], [cit.2021-10-26]. Dostupný z WWW: <http://portal.mefanet.cz>. Verze 2.0 [2019].