Logo MEFANET bránaPortál vzdělávací sítě lékařských fakult MEFANET
NOVÁ VERZE | česky | english

Vyhledávání

Fulltextové vyhledávání


ZADEJTE 1 NEBO VÍCE SLOV:
TIP: při vyhledávání více slov používejte zástupný znak * pro vyhledávání více tvarů slova. Více o zástupných znacích...
VYHLEDÁNO V TITULCÍCH: počet nalezených příspěvků: 1

Profesionální onemocnění horních končetin

Profesionální onemocnění horních končetin

Předkládaný multimediální interaktivní studijní materiál z oboru pracovní lékařství se věnuje v České republice nejčastěji uznávaným profesionálním postižením, a sice onemocněním horních končetin z vibrací a z přetěžování. Chtěli jsme nabídnout uživatelsky příjemné prostředí s komplexním zpracováním problematiky, která zasahuje do řady oborů, a to nejen čistě medicínských. Snahou bylo také pomocí krátkých videosekvencí představit profese a pracovní činnosti, které k těmto onemocněním vedou. Jsou nastíněny možnosti hodnocení rizikových faktorů - vibrací a přetěžování, představena současná diagnostika i posudkové, terapeutické a preventivní aspekty. Index klíčových slov umožňuje snadnou orientaci v předkládaném materiálu. Látku doplňují kazuistiky a testy k ověření znalostí. Jsou vyznačeny informace pro lékaře a pro odborníky nelékaře. Členění do poměrně malých článků dovoluje, aby se každý mohl soustředit na úroveň, kterou potřebuje a na konkrétní věci, které jej zajímají.

 
autor: Marie Nakládalová, Dagmar Radiměřská, Helena Vildová, Zdeněk Nakládal, Petr Brhel, Václav Gerstner | LF UP | disciplína: Pracovní lékařství a toxikologie | kategorie: Tutoriály | klíčová slova: Pracovní lékařství, Horní končetiny, Rizikové faktory | příloh: 1 | zobrazeno: 6120x | publikováno: 13.8.2009 | poslední úpravy: 10.11.2012
VÝSLEDKY NALEZENÉ VE FULLTEXTU: počet nalezených příspěvků: 9

Revmatochirurgie nohy
.. končetin. Nejčastěji jsou poškozeny drobné klouby rukou a.. .. Pokročilá stadia vedou k deformitám končetin, která se projevují omezením pohybů v kloubech ja..

Kosti a kostní spojení - Bones and joints
.. materiály Kostní spoje končetin doplňují výuku praktik ze systematické anatomie n.. ..klíčová slova: spojení kostí, klouby končetin, flashová a.. ..klíčová slova: spojení kostí, klouby končetin, flashová ..

Příklady uplatnění moderních forem léčby v dětské ortopedii
.. třen vybraným tématům: Prolongace (prodlužování) končetin, Ponsetiho metoda léčby pedes equinovari c.. .. (prodlužování) končetin Ve výukovém textu „Prolongace dlouhých ko.. ..klíčová slova: končetin, abreviace, prolongace končetin, Pedes ..

Plastická a rekonstrukční chirurgie
.. tématech (rekonstrukce boltce, lymfedém končetin aj.) významně prohlubuje odborné znalosti čt.. ..klíčová slova: chirurgie, rekonstrukční chirurgie, lymfedém končetin, hlava a krční plochy, rozštěp rtu, kýla, repl..

Základní výkony ve všeobecné chirurgii
.. a léčba varixů dolních končetin • Diagnostika a léčba onemocnění štítné žlá..

Semináře z Ortopedie a Traumatologie pohybového aparátu
.. a chronická osteomyelitida, klinické vyšetření končetin, léčba zlomenin acetabula a léčba zlomenin pán.. .. uživatel – – Klinické vyšetření končetin | 8.11.2010 29.3 MB registrovaný uživatel &..

Kapitoly z ortopedie
.. léčení osteoporózy a osteoporotických zlomenin končetin i páteře, včetně režimových opatření. Výukový tex.. ..klíčová slova: artroskopické operace, nádory kostí končetin, nádory páteře, úrazy páteře, míšní komprese, def..

Artróza váhonosných kloubů ve světle medicíny založené na důkazu
..klíčová slova: Váhonosné klouby, Medicína založená na důkazu, Rizikové fakt..

Vnitřní lékařství pro bakalářské studium ošetřovatelství - cyklus 25 přednášek
.. registrovaný uživatel – Lymfoscintigrafie končetin - videoukázka (8 min) - pro rychlejší připojení (..

 
SCHWARZ Daniel, DUŠEK Ladislav. Společná platforma pro elektronické publikování a sdílení výukových materiálů v síti lékařských fakult MEFANET [online]. Masarykova univerzita, [2008], [cit.2020-06-06]. Dostupný z WWW: <http://portal.mefanet.cz>. Verze 2.0 [2019].