Logo MEFANET bránaPortál vzdělávací sítě lékařských fakult MEFANET
NOVÁ VERZE | česky | english

Vyhledávání

Fulltextové vyhledávání


ZADEJTE 1 NEBO VÍCE SLOV:
TIP: při vyhledávání více slov používejte zástupný znak * pro vyhledávání více tvarů slova. Více o zástupných znacích...
VYHLEDÁNO V TITULCÍCH: počet nalezených příspěvků: 0
VÝSLEDKY NALEZENÉ VE FULLTEXTU: počet nalezených příspěvků: 25 | počet nalezených příspěvků na SANDBOXU: 2

Neurologické vyšetření norma
.. Mini Mental State Examination, Krátký test kognitivních funkcí), kognitivní schopnosti (afázie, al.. .. porucha temporálního laloku, Vyšší mozkové funkce (mentální) (MMSE, Mini Mental State Examination, ..

Psychiatrie: psychoterapeutické školy a přístupy
.. psychodrama a psychogymnastika - behaviorální a kognitivní terapie - transpersonální psychologie a p..

Imunokompetentní buňky
.. UK v Plzni. Obsahuje základní charakteristiku a funkce imunokompetentních buněk. Vysvětluje pojmy a de..

Imunitní mechanismy
.. a získaná imunita, první a druhá linie obrany, funkce komplementu, vznik a účinky interferonů a pr..

Plicní ventilace
.. část vysvětluje podstatu plicní ventilace včetně funkce dýchacích svalů, popisu dechového cyklu, pod..

Základy alergologie a klinické imunologie pro studenty lékařských fakult - II. část
.. jejich povrchové molekuly a funkci, jíž dominuje funkce antigen prezentační, představující spojnici mezi ..

Imunochemický analyzátor Elecsys
.. , jednak komentářem provázejícím ukázky funkce. Je zde popsán a při funkci ukázán imunochemický ..

Analyzátor na stanovení glykémie z kapilární krve SuperG2
.. , jednak komentářem provázejícím ukázky funkce. Je zde popsán a při funkci ukázán jednoúčelový a..

Automatický analyzátor CobasMiraPlus
.. , jednak komentářem provázejícím ukázky funkce. Je zde popsán a při funkci ukázán analyzátor Cob..

Automatický programovatelný autosampler AAS Solaar
.. , jednak komentářem provázejícím ukázky funkce. Je zde popsán a při funkci ukázán automatický pr..

Automatický analyzátor Advia Centaur
.. , jednak komentářem provázejícím ukázky funkce. Je popsán a při funkci ukázán alyzátor Advia Cen..

Automatický analyzátor AxSYM
.. , jednak komentářem provázejícím ukázky funkce. Je zde popsán a při funkci ukázán analyzátor AxS..

Flow cytometrie v onkologické hematologii
.. na povrchu nebo uvnitř buněk či sledovat jejich funkce. Dnes je nedílnou součástí diagnostiky a vyš..

Základy alergologie a klinické imunologie pro studenty lékařských fakult - I.část
.. první kapitole jsou popsány základní funkce a charakteristiky imunitního systému. Imunitní sy..

Návody k praktickým cvičením z molekulární biologie
.. jejich vzájemné interakci a regulaci jejich funkce (Ve zkratce zjednodušeně: „DNA → RNA &..

Automatizace v klinické biochemii
.. , jednak komentářem provázejícím ukázky funkce. Jsou popsány a při funkci ukázány analyzátory Hi..

Deprese, antidepresiva a membrány
.. adaptivní buněčné změny vedoucí ke změnám funkce neurotransmiterových systémů v mozku. V této prá..

Automatická analýza moči
.. , jednak komentářem provázejícím ukázky funkce. Je uveden popis a ukázka činnosti a..

Multimediální výukový atlas poruch řeči a příbuzných kognitivních funkcí
.. oborů zabývajících se diagnostikou a léčbou kognitivních poruch, zejména logopedie a psychologie. .. .. problematiky Problematika poruch řeči a dalších kognitivních funkcí je velmi závažná z hlediska med.. ..klíčová slova: řeči, kognitivní.. ..klíčová slova: řeči, kognitivní funkce..

Artróza váhonosných kloubů ve světle medicíny založené na důkazu
.. provázená různě závažnou ztrátou funkce kloubu. Jde o onemocnění, které nedokážeme vylé..

Laboratorní diagnostika v gastroenterologii, kurz-kazuistiky-přednášky a test
.. - screening - diagnostika a terapie, Exokrinní funkce pankreatu a chronická pankreatitída, a K..

Základy neuroanatomie a nervových drah
.. soustavy, který je nezbytný k pochopení její funkce. Základní informace o struktuře a funkcích ner..

Základy anesteziologie
.. plně zajišťuje komplexní péči o základní vitální funkce..

Laboratorní úlohy z lékařské biofyziky
.. prozařování materiálů a finálně je vysvětlena funkce přístroje CT na jednoduchém modelu a podán zev..

Elektronická učebnice dětské medicíny
.. – cytogenetika, studium struktury a funkce jednotlivých genů – molekulární a bio..

 
SCHWARZ Daniel, DUŠEK Ladislav. Společná platforma pro elektronické publikování a sdílení výukových materiálů v síti lékařských fakult MEFANET [online]. Masarykova univerzita, [2008], [cit.2021-04-18]. Dostupný z WWW: <http://portal.mefanet.cz>. Verze 2.0 [2019].