Logo MEFANET bránaPortál vzdělávací sítě lékařských fakult MEFANET
NOVÁ VERZE | česky | english

Vyhledávání

Fulltextové vyhledávání


ZADEJTE 1 NEBO VÍCE SLOV:
TIP: při vyhledávání více slov používejte zástupný znak * pro vyhledávání více tvarů slova. Více o zástupných znacích...
VYHLEDÁNO V TITULCÍCH: počet nalezených příspěvků: 0
VÝSLEDKY NALEZENÉ VE FULLTEXTU: počet nalezených příspěvků: 24 | počet nalezených příspěvků na SANDBOXU: 2

Neurologické vyšetření norma
.. porucha temporálního laloku, Vyšší mozkové funkce (mentální) (MMSE, Mini Mental State Examination, ..

Imunokompetentní buňky
.. UK v Plzni. Obsahuje základní charakteristiku a funkce imunokompetentních buněk. Vysvětluje pojmy a de..

Imunitní mechanismy
.. a získaná imunita, první a druhá linie obrany, funkce komplementu, vznik a účinky interferonů a pr..

Plicní ventilace
.. část vysvětluje podstatu plicní ventilace včetně funkce dýchacích svalů, popisu dechového cyklu, pod..

Základy alergologie a klinické imunologie pro studenty lékařských fakult - II. část
.. jejich povrchové molekuly a funkci, jíž dominuje funkce antigen prezentační, představující spojnici mezi ..

Imunochemický analyzátor Elecsys
.. , jednak komentářem provázejícím ukázky funkce. Je zde popsán a při funkci ukázán imunochemický ..

Analyzátor na stanovení glykémie z kapilární krve SuperG2
.. , jednak komentářem provázejícím ukázky funkce. Je zde popsán a při funkci ukázán jednoúčelový a..

Automatický analyzátor CobasMiraPlus
.. , jednak komentářem provázejícím ukázky funkce. Je zde popsán a při funkci ukázán analyzátor Cob..

Automatický programovatelný autosampler AAS Solaar
.. , jednak komentářem provázejícím ukázky funkce. Je zde popsán a při funkci ukázán automatický pr..

Automatický analyzátor Advia Centaur
.. , jednak komentářem provázejícím ukázky funkce. Je popsán a při funkci ukázán alyzátor Advia Cen..

Automatický analyzátor AxSYM
.. , jednak komentářem provázejícím ukázky funkce. Je zde popsán a při funkci ukázán analyzátor AxS..

Flow cytometrie v onkologické hematologii
.. na povrchu nebo uvnitř buněk či sledovat jejich funkce. Dnes je nedílnou součástí diagnostiky a vyš..

Základy alergologie a klinické imunologie pro studenty lékařských fakult - I.část
.. první kapitole jsou popsány základní funkce a charakteristiky imunitního systému. Imunitní sy..

Návody k praktickým cvičením z molekulární biologie
.. jejich vzájemné interakci a regulaci jejich funkce (Ve zkratce zjednodušeně: „DNA → RNA &..

Automatizace v klinické biochemii
.. , jednak komentářem provázejícím ukázky funkce. Jsou popsány a při funkci ukázány analyzátory Hi..

Deprese, antidepresiva a membrány
.. adaptivní buněčné změny vedoucí ke změnám funkce neurotransmiterových systémů v mozku. V této prá..

Automatická analýza moči
.. , jednak komentářem provázejícím ukázky funkce. Je uveden popis a ukázka činnosti a..

Artróza váhonosných kloubů ve světle medicíny založené na důkazu
.. provázená různě závažnou ztrátou funkce kloubu. Jde o onemocnění, které nedokážeme vylé..

Laboratorní diagnostika v gastroenterologii, kurz-kazuistiky-přednášky a test
.. - screening - diagnostika a terapie, Exokrinní funkce pankreatu a chronická pankreatitída, a K..

Základy neuroanatomie a nervových drah
.. soustavy, který je nezbytný k pochopení její funkce. Základní informace o struktuře a funkcích ner..

Základy anesteziologie
.. plně zajišťuje komplexní péči o základní vitální funkce..

Laboratorní úlohy z lékařské biofyziky
.. prozařování materiálů a finálně je vysvětlena funkce přístroje CT na jednoduchém modelu a podán zev..

Multimediální výukový atlas poruch řeči a příbuzných kognitivních funkcí
..klíčová slova: řeči, kognitivní funkce..

Elektronická učebnice dětské medicíny
.. – cytogenetika, studium struktury a funkce jednotlivých genů – molekulární a bio..

 
SCHWARZ Daniel, DUŠEK Ladislav. Společná platforma pro elektronické publikování a sdílení výukových materiálů v síti lékařských fakult MEFANET [online]. Masarykova univerzita, [2008], [cit.2021-10-16]. Dostupný z WWW: <http://portal.mefanet.cz>. Verze 2.0 [2019].