Logo MEFANET bránaPortál vzdělávací sítě lékařských fakult MEFANET
NOVÁ VERZE | česky | english

Vyhledávání

Fulltextové vyhledávání


ZADEJTE 1 NEBO VÍCE SLOV:
TIP: při vyhledávání více slov používejte zástupný znak * pro vyhledávání více tvarů slova. Více o zástupných znacích...
VYHLEDÁNO V TITULCÍCH: počet nalezených příspěvků: 0
VÝSLEDKY NALEZENÉ VE FULLTEXTU: počet nalezených příspěvků: 13 | počet nalezených příspěvků na SANDBOXU: 2

Súbor prednášok z predmetu Ošetrovateľstvo II-1
..klíčová slova: v ošetrovateľstve, kompetencie sestry, dokumentácia, hodnotiace .. ..klíčová slova: v ošetrovateľstve, kompetencie sestry, dokumentácia, hodnotiace ..

Den na operačním sále - sterilizace
.. operačních sálů a centrální sterilizace, péči sestry o operační nástroje po operaci. Video lze využít ..

Perioperační ošetřovatelská péče
.. jako edukační materiál nejen pro perioperační sestry na operačních sálech, ale pro všeobecné sestry i .. .. jako edukační materiál nejen pro perioperační sestry na operačních sálech, ale pro všeobecné sestry i ..

Vybrané kapitoly z ošetrovateľskej teórie II
.. ako vedného odboru so zameraním na funkcie sestry, charakteristiku metód ošetrovateľskej st.. ..  1.3  Funkcie sestry  8  1.4 ..

Meracie nástroje v gerontologickom ošetrovateľstve
.. meracieho nástroja a s vedomosťami a zručnosťami sestry ho použiť. Výučbová databáza meracích nástrojov j..

Sipping – inovativní využití v prevenci a léčbě malnutrice
.. využít studenti bakalářského programu Všeobecné sestry. Tato publikace vznikla na Masarykově univerzitě ..

Edukácia a kompliancia pacienta s chronickým ochorením so zameraním na bronchiálnu astmu
.. Zdôrazňuje význam edukácie a edukačnú rolu sestry. Systematická, kontinuálna a štandardne na..

Odber a odosielanie biologického materiálu
.. biologického materiálu, ochrana sestry pri odbere biologického materiálu, odosielanie a ..

Filozofia a etika v ošetrovateľstve - súbor prezentácií
.. a právam pacientov, informovanosti, vzťahu sestry a pacienta, etickým problémom na začiatku ľu..

Multimediálna učebnica ošetrovateľských techník a zručností
.. techniky a postupy zahŕňajú činnosti sestry od prípravy pomôcok, cez posúdenie a komunikáciu ..

Ošetrovateľský proces (teória a prax)
.. praxe a jej rozsah je vymedzený vzdelaním sestry, jej kompetenciami a príslušnou l..

Vnitřní lékařství pro bakalářské studium ošetřovatelství - cyklus 25 přednášek
.. z předpokládaných rolí vysokoškolsky vzdělané sestry - zachytit vznikající komplikace a adekvátně zar..

PRAXE ZALOŽENÁ NA DŮKAZECH V OŠETŘOVATELSTVÍ
.. v ošetřovatelství patří znalosti a dovednosti sestry – jak sestra standardně porozumí EBP a jak ..

 
SCHWARZ Daniel, DUŠEK Ladislav. Společná platforma pro elektronické publikování a sdílení výukových materiálů v síti lékařských fakult MEFANET [online]. Masarykova univerzita, [2008], [cit.2020-07-11]. Dostupný z WWW: <http://portal.mefanet.cz>. Verze 2.0 [2019].