Logo MEFANET bránaPortál vzdělávací sítě lékařských fakult MEFANET
NOVÁ VERZE | česky | english

Vyhledávání

Fulltextové vyhledávání


ZADEJTE 1 NEBO VÍCE SLOV:
TIP: při vyhledávání více slov používejte zástupný znak * pro vyhledávání více tvarů slova. Více o zástupných znacích...
VYHLEDÁNO V TITULCÍCH: počet nalezených příspěvků: 1

Infekčné komplikácie onkologických pacientov

Infekčné komplikácie onkologických pacientov

Vybrané kapitoly. Febrilná neutropénia. Invazívne mykotické infekcie.

Moderná protinádorová liečba prináša okrem významnej účinnosti aj komplikácie. Infekcie patria medzi najčastejšie limitujúce faktory onkologickej terapie a môžu byť aj príčinou morbidity a mortality/letality pacientov s nádorovým ochorením. Onkologickí pacienti sú typickou a najpočetnejšou skupinou spomedzi imunokompromitovaných pacientov. Poruchy imunity onkologického pacienta sú zvyčajne komplexné a postihujú bunkovú aj humorálnu zložku. Samotné nádorové ochorenie je faktor znižujúci imunitu jedinca a pridaním ďalších faktorov – najmä protinádorovej liečby – sa ešte výrazne prehlbuje. Následok je predvídateľný, takíto pacienti sú vnímavejší na vznik infekcií než bežná populácia a zároveň vystavení riziku komplikovaného priebehu infekcie ako aj smrti.

 
autor: Ľuboš Drgoňa | LF UK v Bratislave | disciplína: Onkologie, radioterapie | kategorie: Pedagogické diela, Materiály k prednáškam | klíčová slova: Febrilná neutropénia, Invazívne mykotické infekcie | příloh: 1 | zobrazeno: 1367x | publikováno: 27.2.2018
VÝSLEDKY NALEZENÉ VE FULLTEXTU: počet nalezených příspěvků: 9 | počet nalezených příspěvků na SANDBOXU: 8

Infúzioterapia a transfúzioterapia
.. kvapkania infúzie, centrálne venózne katétre, komplikácie, prevencia a opatrenia pri infúzioterapii. ..

Rohovka - 3. časť - KERATOPLASTIKA - PERFORAČNÁ
.. dystrofia), poúrazové stavy alebo pooperačné komplikácie, vedú k zníženej transparencii rohovky a často je.. .. choroby, poúrazové stavy alebo pooperačné komplikácie, vedú k zníženej transparencii rohovky a často je..

Vybrané kapitoly z angiológie
.. terapia, angiochirurgická terapia) a aj možné komplikácie terapie. Prioritou autorky bolo prezentovať ..

Syndróm nepokojných nôh
.. a k partnerským problémom. Tieto symptómy a komplikácie často vedú k opakovaným konzultáciám lekárov mnoh..

Aplikácia injekcií
.. aplikácia injekcie metódou Z –traktu, komplikácie i.m. injekcií. Intravenózna injekcia (i.v.) - m..

Schönleinova-Henochova nefritída – zvláštnosti klinického priebehu
.. uvádzajú epidemiológiu, klinický priebeh a komplikácie Schönleinovej-Henochovej purpury, ktorá je n..

Urgentná medicína pre medikov
.. Diabetes mellitus a jeho životohrozujúce komplikácie Anafylaxia Akútne intoxikácie Základy le..

Multimediálna učebnica ošetrovateľských techník a zručností
..klíčová slova: pacienta a pomôcok, bezpečnosť, implementácia, komplikácie..

Syndroma caudae equinae discogenes
..klíčová slova: medzistavcových platničiek, komplikácie, syndróm caudae equinae ..

 
SCHWARZ Daniel, DUŠEK Ladislav. Společná platforma pro elektronické publikování a sdílení výukových materiálů v síti lékařských fakult MEFANET [online]. Masarykova univerzita, [2008], [cit.2021-05-12]. Dostupný z WWW: <http://portal.mefanet.cz>. Verze 2.0 [2019].