Logo MEFANET bránaPortál vzdělávací sítě lékařských fakult MEFANET
NOVÁ VERZE | česky | english

Vyhledávání

Fulltextové vyhledávání


ZADEJTE 1 NEBO VÍCE SLOV:
TIP: při vyhledávání více slov používejte zástupný znak * pro vyhledávání více tvarů slova. Více o zástupných znacích...
VYHLEDÁNO V TITULCÍCH: počet nalezených příspěvků: 2

Smrtelná komplikace po intraartikulární aplikaci kortikoidů

Smrtelná komplikace po intraartikulární aplikaci kortikoidů

V našem sdělení prezentujeme kazuistiku velmi závažného následku po obstřiku ramenního kloubu kortikoidy. Na základě jednoho případu nelze pochopitelně činit dalekosáhlé závěry, jde spíše o to uvědomit si, že v žádném případě nejde o banální intervenci, kterou je možné provést kdykoliv a za jakékoliv situace. Naopak zvažovat bychom měli obstřik pokaždé, když před sebou máme pacienta, kterému byly kortikoidy opakovaně aplikovány, a současně svědčí lokální chronický zánět nejen o dlouhodobé poruše tkáňové regulace, ale připouští možnost bakteriální spoluúčasti na patogenezi obtíží.

 
autor: Petr Neoral, Jiří Lošťák, Jiří Gallo | LF UP | disciplína: Chirurgie, traumatologie, ortopedie | kategorie: Kazuistiky | klíčová slova: Koleno, Léčba kortikoidy | příloh: 3 | zobrazeno: 9475x | publikováno: 23.11.2011 | poslední úpravy: 23.9.2014

Komplikace ortopedických operací : pro studenty lékařských a zdravotnických fakult

Komplikace ortopedických operací : pro studenty lékařských a zdravotnických fakult

Když jsme v roce 2011 připravovali k 1. vydání učebnici "Ortopedie pro studenty lékařských a zdravotnických fakult“, bylo nám jasné, že nejde o vyčerpávající studijní materiál. Ostatně jím ani být nemůže, Účelem výuky ortopedie na lékařských a zdravotnických fakultách je pouze uvedení do problematiky. Studenti, kteří se chtějí ortopedií zabývat hlouběji, mají k dispozici jiné texty. Tehdy jsme ortopedii vymezili jako obor, který se zabývá prevencí, diagnostikou a léčbou vrozených a získaných poruch pohybového aparátu. Dnes ke zmíněné učebnici přidáváme samostatný materiál dostupný v elektronické podobě s názvem Komplikace ortopedických operací.

Komplikace si nikdo nepřeje. Obáváme se jich, protože znehodnocují léčebný výsledek, prodlužují terapii a zvyšují náklady o částku spojenou s jejich řešením. Některé komplikace pacienty dokonce ohrožují na životě. Na stranu druhou jsou komplikace nedílnou součástí každého operačního i neoperačního oboru a jejich znalost je základní podmínkou dobré klinické praxe.

V předkládaném díle jsme se pokusili pojednat problematiku záměrně na velmi malé ploše, strukturované a se značným zjednodušením. Pevně věřím, že vám předložené dílo umožní základní orientaci ve světě komplikací ortopedických výkonů. V případě, že budete chtít podniknout hlubší cestu za poznáním, vždy se můžete obrátit na renomované monografie , časopisy, databáze a internetové servery.
 

 
autor: Jiří Gallo, Petr Kamínek, Jiří Lošťák | LF UP | disciplína: Chirurgie, traumatologie, ortopedie | kategorie: Tutoriály | klíčová slova: ortopedie, komplikace | příloh: 2 | zobrazeno: 6675x | publikováno: 22.11.2013 | poslední úpravy: 25.6.2014
VÝSLEDKY NALEZENÉ VE FULLTEXTU: počet nalezených příspěvků: 17

Chirurgie štítné žlázy
.. pacienta není příliš zatěžující, obávané jsou komplikace.. ..klíčová slova: anatomie, operační technika a taktika, komplikace,..

Současné možnosti diagnostiky a terapie u pacientů s inhalačním traumatem
.. posouvá aborálním směrem. Mezi nejvýznamnější komplikace v souvislosti s inhalačním traumatem je udávaná i.. ..klíčová slova: trauma, bronchoskopie, komplikace,..

Poranění pánve a acetabula
.. navigace při operační léčbě zlomenin pánve, komplikace léčby zlomenin pánve a diagnostika, klasifikace, .. .. 35.08 MB registrovaný uživatel – – Komplikace léčby zlomenin pánve, V.Džupa | 8.11.2010 21.17 M..

Očkování v graviditě
.. vakcínami v průběhu celé gravidity. Specifické komplikace a rizika jednotlivých očkovacích látek pro těh..

Vybrané kapitoly z ortopedie a traumatologie pro studenty medicíny
.. 14. Obvazová a sádrovací technika, extenze, její komplikace | 25.11.2010 43 KB registrovaný uživatel – ..

Coxa vara adolescentium
.. obraz, dělení dle RTG obrazu, následnou léčbu a komplikace které mohou ..

Základy dětské otorhinolaryngologie
.. Poranění ucha Otogenní zánětlivé komplikace Diferenciální diagnostika chorob ucha ..

Zobrazovací metody jater a žlučových cest
.. vyšetření, možnosti léčebného ovlivnění a možné komplikace. Součástí je i soubor testových otázek k dané pro..

Dysfunkční děložní krvácení
.. KONZERVATIVNÍ LÉČBA CHIRURGICKÁ HROZÍCÍ KOMPLIKACE INFORMACE PRO PACIENTKY LITERATURA ..

Řešení hlubokého infektu endoprotéz
..klíčová slova: endoprotéza, komplikace,..

Vybrané kapitoly z popáleninové medicíny
..klíčová slova: intenzivní péče, tekutinová léčba, infekční komplikace,..

Multimediální atlas pro výuku stomatologické chirurgie - retence zubů a vývojové odontogenní cysty
..klíčová slova: cysta, odontogenní, diagnostika, terapie, komplikace..

Základy anesteziologie
.. a především adekvátně reagovat na vzniklé komplikace. Anesteziolog rutinně ovládá umělou plicní vent..

Vnitřní lékařství pro bakalářské studium ošetřovatelství - cyklus 25 přednášek
.. vzdělané sestry - zachytit vznikající komplikace a adekvátně z..

eOtorinolaryngologie
.. 15.11.4 Doplňující literatura k FES 15.11.5 Komplikace endonazálních endoskopických operací 15.11.6 ..

Vybrané kapitoly z dětské chirurgie
.. terapie, chirurgická terapie. Hojení a komplikace po popálení. Prevence vzniku hypertrofických ji..

Vybrané kapitoly z neurochirurgie
.. s vysokým procentem úspěšnosti a minimálními komplikacemi. Principem je provedení stomie (otvoru) pomocí ..

 
SCHWARZ Daniel, DUŠEK Ladislav. Společná platforma pro elektronické publikování a sdílení výukových materiálů v síti lékařských fakult MEFANET [online]. Masarykova univerzita, [2008], [cit.2021-10-28]. Dostupný z WWW: <http://portal.mefanet.cz>. Verze 2.0 [2019].