Logo MEFANET bránaPortál vzdělávací sítě lékařských fakult MEFANET
NOVÁ VERZE | česky | english

Vyhledávání

Fulltextové vyhledávání


ZADEJTE 1 NEBO VÍCE SLOV:
TIP: při vyhledávání více slov používejte zástupný znak * pro vyhledávání více tvarů slova. Více o zástupných znacích...
VYHLEDÁNO V TITULCÍCH: počet nalezených příspěvků: 0
VÝSLEDKY NALEZENÉ VE FULLTEXTU: počet nalezených příspěvků: 4

Preendodontická dostavba z kompozitního materiálu
.. zhotovení preendodontické dostavby z kompozitního materiálu, která zajistí ci.. .. zhotovit dobře těsnící provizorní výplň. V mnoha případech je však zub destruován do tak.. .. citlivé [?] Licence Preendodontická dostavba z kompozitního materiálu 18.9.2015 kdokoli .. ..klíčová slova: ošetření, kompozitní výplň, gingivektomie, endodontické oš.. ..klíčová slova: ošetření, kompozitní výplň, gingivektomie, endodontické ..

Může chlorhexidin zlepšovat dlouhodobou prognózu kompozitních výplní?
.. a adhezivně fixovanými rekonstrukcemi jako jsou kompozitní výplně či laboratorně zhotovené keramické a kompo.. .. fixovanými rekonstrukcemi jako jsou kompozitní výplně či laboratorně zhotovené keramické a kompozitní ..

Výukový atlas zubů člověka
.. po extrakčních nástrojích, v jednom případě kompozitní plomba a v jednom případě plomba z amalgámu). Byl..

Vybrané kapitoly z fixní protetiky
.. zubní náhrady), konzervační (dostavby a výplně z kompozitních materiálů) a estetické stomatologie (p.. .. zubní náhrady), konzervační (dostavby a výplně z kompozitních materiálů) a estetické stom..

 
SCHWARZ Daniel, DUŠEK Ladislav. Společná platforma pro elektronické publikování a sdílení výukových materiálů v síti lékařských fakult MEFANET [online]. Masarykova univerzita, [2008], [cit.2020-11-25]. Dostupný z WWW: <http://portal.mefanet.cz>. Verze 2.0 [2019].