Logo MEFANET bránaPortál vzdělávací sítě lékařských fakult MEFANET
NOVÁ VERZE | česky | english

Vyhledávání

Fulltextové vyhledávání


ZADEJTE 1 NEBO VÍCE SLOV:
TIP: při vyhledávání více slov používejte zástupný znak * pro vyhledávání více tvarů slova. Více o zástupných znacích...
VYHLEDÁNO V TITULCÍCH: počet nalezených příspěvků: 2 | počet nalezených příspěvků na SANDBOXU: 1

Zdravotnická první pomoc - výukové prezentace

Zdravotnická první pomoc - výukové prezentace

Výukové prezentace dokumentují postupy při poskytování první pomoci u nejčastějších akutních stavů v medicíně, které bezprostředně ohrožují život nebo mohou ohrozit zdraví člověka. Výukové podklady jsou určeny pro studenty kurzu BFPP011c Zdravotnická první pomoc. Na konci tohoto předmětu bude student znát postupy při poskytování první pomoci u nejčastějších akutních stavů v medicíně, které bezprostředně ohrožují život nebo mohou ohrozit zdraví člověka.

 
autor: Zbyněk Rozkydal | LF MU | disciplína: Rehabilitace, fyzioterapie, ergoterapie | kategorie: Multimediální učební pomůcky, Materiály k přednáškám | klíčová slova: Sepse, alergie, epilepsie, gynekologie, kóma, krvácení, popáleniny, porod, šok, toxikománie, aspirace | příloh: 26 | zobrazeno: 7696x | publikováno: 17.9.2014 | poslední úpravy: 27.10.2017

prezentace k semináři Životní styl - výživa v rámci výuky hygieny a epidemiologie

Prezentace k semináři Životní styl - výživa  v rámci výuky hygieny a epidemiologie

Energie a živiny: zdroje, potřeba energie a její měření; hlavní živiny: proteiny, sacharidy, lipidy; minerální, stopové látky a vitaminy v souvislosti s významnými poruchami jejich příjmu.Význam jednotlivých druhů potravin: význam živočišných a rostlinných potravin ve výživě podle druhů. Výživa kojenců: význam kojení, výživová doporučení pro děti do jednoho roku. Výživová doporučení: výživová doporučení pro zlepšení zdravotního stavu obyvatelstva; hodnocení výživového stavu - anamnéza, klinické a antropometrické vyšetření, laboratorní vyšetření, hodnocení spotřeby potravin a doporučené dávky. Alternativní výživa: charakteristika a hodnocení vybraných způsobů alternativního stravování.

 
VÝSLEDKY NALEZENÉ VE FULLTEXTU: počet nalezených příspěvků: 62 | počet nalezených příspěvků na SANDBOXU: 7

Moderní formy prezentování výsledků na konferencích
..klíčová slova: konferenční prezentace, plakátová sdělení, počítačová grafika.. ..klíčová slova: prezentace, plakátová sdělení, počítačová grafika..

Ultrasonografie
.. powerpointová učební prezentace je věnována historii, principům, aplikacím a zob..

Farmakologie vegetativního nervového systému - sympatikus
.. ústav Související články: Lékové formy - Prezentace pro bakalářské obory Farmakoterapie di..

Otorinolaryngologie - semináře
.. [?] Klinicky citlivé [?] Licence Výuková prezentace věnovaná problematice hltanu 18.11.2009 6.06 MB u..

E-klinická biochemie
.. kapitola je složena z on-line učebního textu, prezentace s mluveným komentářem a interaktivního testu pro .. ..klíčová slova: biochemie, e-learning, učební texty, prezentace s mluveným komentářem, te..

Úvod do patologické fyziologie zubního lékařství
.. orgánová, buněčná a molekulární úroveň poznání. Prezentace jsou dílem Ústavu patologické fyziologie, 1. lé.. .. do patofyziologie pro zubní lékaře - PowerPoint prezentace 6.2.2013 přístup řízen na externím úložišti &ndas..

Diagnostika karcinomu prsu
..Prezentace seznamuje studenty s nejčastějšími dia..

Výpočetní tomografie - CT
.. ppt prezentace podává přehled principu, technických základů a so..

Kostní traumatologie - základní rtg nálezy
..Prezentace je zaměřena na RTG snímky skeletu, ukazuje no..

Zobrazovací diagnostika hrudníku
..Prezentace je věnována klasickému standardnímu snímku hrud..

Magnetická rezonance - praktické využití, MR nálezy
..Prezentace uvádí základní indikace při vyšetření magneti..

Traumakurz
.. prezentace a skripta na téma ,,Popáleninové tr..

Magnetická rezonance - neuroradiologie
..Prezentace je určena pro studenty se zájmem o n..

Základy biologické psychiatrie
..Prezentace pro výuku volitelného předmětu "Základy biol..

Histologická praktika a laboratorní technika
..Prezentace inovovaného učebního textu „Histologická pr.. .. Lauschová, L. Ilkovics Autor Macromedia Flash prezentace: L. Ilkovics Podpořeno FRVŠ České republiky č. p..

Zobrazovací metody uropoetického traktu
.. ppt učební prezentace je věnována vyšetřovacím metodám používaným při z..

Současný přístup k diagnostice a léčbě mimoděložního těhotenství
..Prezentace v úvodu shrnuje poznatky o příčinách a trendech v..

Antropometrika
..Prezentace seznamuje studenty s integrálním pojetím an..

Imunitní mechanismy
.. 2. ročníku všeobecného i zubního lékařství. Tato prezentace navazuje na již zveřejněný komentovaný PP &quo..

Lymeská borelióza
.. tohoto onemocnění velmi problematická. Prezentace slouží jako podpůrný materiál zejména k volit..

Coxa vara adolescentium
.. prezentace určená pregraduálním studentům popisující vznik, ..

Profesní sebeobrana
.. prezentace Profesní sebeobrana je uvést studenty do p..

Praktická cvičení z biologie a genetiky
..Prezentace z praktických cvičení z biologie a genetiky pu..

Revmatochirurgie nohy
.. prezentace popisující zakladní ortopedické výkony nohy u pac..

Zobrazovací metody gastrointestinálního traktu (GIT)
.. powerpointová prezentace se zabývá vyšetřením GIT rentgenovými, scint..

Diagnostické zobrazovací metody při vyšetření zažívacího traktu
..Prezentace seznamuje studenty s jednotlivými diagnostickými ..

Základy magnetické rezonance - MR technika
..Prezentace je určena především pro studenty oboru Zdr..

Lymfatický systém a imunoglobuliny
.. prezentace navazuje na 2 předchozí komentované přednášky. Se..

Ultrazvuk - nejčastější normální nálezy a patologie
..Prezentace uvádí normální a nejčastější patologické změny př..

Minimálně intervenční stomatologie
.. Přístupnost [?] Klinicky citlivé [?] Licence Prezentace: Minimálně intervenční stomatologie 4.9.2015 kdo..

MEF strana 1
1
strana 2
2
strana 3
3
Další
 
SCHWARZ Daniel, DUŠEK Ladislav. Společná platforma pro elektronické publikování a sdílení výukových materiálů v síti lékařských fakult MEFANET [online]. Masarykova univerzita, [2008], [cit.2020-08-15]. Dostupný z WWW: <http://portal.mefanet.cz>. Verze 2.0 [2019].