Logo MEFANET bránaPortál vzdělávací sítě lékařských fakult MEFANET
NOVÁ VERZE | česky | english

Vyhledávání

Fulltextové vyhledávání


ZADEJTE 1 NEBO VÍCE SLOV:
TIP: při vyhledávání více slov používejte zástupný znak * pro vyhledávání více tvarů slova. Více o zástupných znacích...
VYHLEDÁNO V TITULCÍCH: počet nalezených příspěvků: 1 | počet nalezených příspěvků na SANDBOXU: 1

Urologie pro studenty všeobecného lékařství - Nenádorová onemocnění mužského genitálu, andrologie, urologenitální trauma, akutní stavy v urologii, další zdroje v urologii

Urologie pro studenty všeobecného lékařství - Nenádorová onemocnění mužského genitálu, andrologie, urologenitální trauma, akutní stavy v urologii, další zdroje v urologii

Urologie je dynamicky se vyvíjející obor. Od pouhé odnože chirurgie se stala během druhé poloviny 20. století zcela samostatným oborem s vlastním systémem postgraduálního vzdělávání. Existuje atestace z urologie I. a II. stupně a nástavbová atestace z dětské urologie. V rámci všeobecného lékařství je na 1. a 2. lékařské fakultě Univerzity Karlovy již urologie vyučována pregraduálně samostatně a je ukončena i samostatnou zkouškou.

 
autor: Milan Hora, Viktor Eret, Václav Janda, Jiří Klečka, Petr Stránský, Ivan Trávníček, Tomáš Ürge | LF UK Plzeň | disciplína: Urologie | klíčová slova: Andrologie, Urogenitální trauma, Akutní stavy v urologii | příloh: 1 | zobrazeno: 4034x | publikováno: 14.10.2013 | poslední úpravy: 25.4.2014
VÝSLEDKY NALEZENÉ VE FULLTEXTU: počet nalezených příspěvků: 10 | počet nalezených příspěvků na SANDBOXU: 3

Traumakurz
.. prezentace a skripta na téma ,,Popáleninové trauma" kliniky popáleninové medicíny 3. LF UK.. .. Přístupnost [?] Klinicky citlivé [?] Licence Traumakurz | 25.11.2010 38.64 MB registrovaný uživatel &.. ..klíčová slova: popáleninové trauma, proces hojení, první p..

Současné možnosti diagnostiky a terapie u pacientů s inhalačním traumatem
.. trauma představuje akutní postižení dýchacích cest způso.. .. diagnostiky a terapie u pacientů s inhalačním traumatem 14.6.2017 1.62 MB kdokoli –.. ..klíčová slova: trauma, bronchoskopie, komplikace,..

Vybrané kapitoly z popáleninové medicíny
.. nejen historie vývoje terapie popáleninového traumatu, ale také anatomie a fyziologie kůže ve vztahu ..

Poranění pánve a acetabula
.. – historical perspective of pelvic trauma management - M.Tile | 29.10.2010 49.62 MB..

Interaktivní algoritmy pro výuku vybraných témat akutní medicíny
.. pooperační bolesti 12.5.2012 kdokoli – Kraniocerebrální trauma 12.5.2012 kdokoli – Invazivní .. .. 12.5.2012 kdokoli – Kraniocerebrální trauma 12.5.2012 kdokoli – Invazivní zajištění kr.. ..klíčová slova: podchlazení, dopravní nehoda, poranění hlavy, kraniocerebrální trauma, centrální žilní katétr, BLS, seps.. ..klíčová slova: nehoda, poranění hlavy, kraniocerebrální trauma, centrální žilní katétr, BLS, seps..

Hypertext atlas of Neonatal Pathology
.. of prematurity Birth asphyxia Birth trauma Perinatal infection Stillbirth and perinatal..

Zdravotnická první pomoc - výukové prezentace
.. KPCR 23.9.2014 72.86 KB kdokoli – Kraniocerebralní poranění 23.9.2014 68.71 KB kdokoli – K..

Selected chapters from paediatric surgery
.. minor surgery, neonatal surgery, introduction to traumatology, visceral traumatology, acute abdomen,.. .. brachial plexus paresis). Introduction to traumatology Specialty definition, epidemiology and.. ..klíčová slova: surgery, neonatal surgery, introduction to traumatology, visceral traumatology, acute abdomen,..

Interactive algorithms in the education of selected acute medicine topics
.. 15.2.2013 anyone – Craniocerebral trauma 15.2.2013 anyone – Basic life support:.. ..klíčová slova: car accident, head injury, craniocerebral trauma, central venous catheter, basic life support,..

Vybrané kapitoly z fixní protetiky
.. zajištěna dostatečná retence korunky, nedošlo k traumatizaci měkkých tkání a nebyla ohrožena vitalita pa..

 
SCHWARZ Daniel, DUŠEK Ladislav. Společná platforma pro elektronické publikování a sdílení výukových materiálů v síti lékařských fakult MEFANET [online]. Masarykova univerzita, [2008], [cit.2020-06-05]. Dostupný z WWW: <http://portal.mefanet.cz>. Verze 2.0 [2019].