Logo MEFANET bránaPortál vzdělávací sítě lékařských fakult MEFANET
NOVÁ VERZE | česky | english

Vyhledávání

Fulltextové vyhledávání


ZADEJTE 1 NEBO VÍCE SLOV:
TIP: při vyhledávání více slov používejte zástupný znak * pro vyhledávání více tvarů slova. Více o zástupných znacích...
VYHLEDÁNO V TITULCÍCH: počet nalezených příspěvků: 1

krevní skupiny

Krevní skupiny

Tento výukový materiál je určen především pro studenty druhého ročníku všeobecného lékařství. Text obsahuje shrnutí dosavadních znalostí o erytrocytárních antigenech a jejich klasifikaci. Podrobněji se pak věnuje fyziologii klinicky nejdůležitějších systémů krevních skupin, jejich stanovení a využití v transfuzním lékařství. Úkolem tohoto materiálu je usnadnit studentům přípravu ke zkoušce z fyziologie.

 
autor: Magdaléna Chottová Dvořáková | LF UK Plzeň | disciplína: Fyziologie a patologická fyziologie | klíčová slova: krevní skupiny, aglutinogeny, aglutininy, test kompatibility | příloh: 1 | zobrazeno: 3723x | publikováno: 12.6.2014 | poslední úpravy: 11.8.2014
VÝSLEDKY NALEZENÉ VE FULLTEXTU: počet nalezených příspěvků: 10 | počet nalezených příspěvků na SANDBOXU: 1

Chirurgická propedeutika
.. KB uživatel vzdělávací sítě MEFANET – Krevní transfúze - chirurgická propedeutika 7.1.2009 1.. .. uživatel vzdělávací sítě MEFANET – Krevní transfúze - chirurgická propedeutika 7.1.2009 101.15 KB .. ..klíčová slova: chirurgie, dětská traumatologie, rány, krevní.. ..klíčová slova: chirurgie, dětská traumatologie, rány, krevní transfuze..

Návody k praktickým cvičením z biochemie
.. vzdělávací sítě MEFANET – Příprava krevní plazmy.pdf 6.11.2009 31.06 KB uživatel .. ..klíčová slova: kolorimetrie, pH, karbonylhemoglobin, krevní barvivo, moč, krevní plazma, h..

Základy ošetřovatelských postupů a intervencí (2. aktualizované a doplněné vydání)
..klíčová slova: podávání léků ve zdravotnických zařízeních, transfuze..

Krev, atlas krevních elementů
.. jak originálních mikrofotografií jednotlivých krevních elementů, tak i jejich vybraných patologických .. .. [?] Klinicky citlivé [?] Licence Krev, krevní elementy 9.1.2015 2.06 MB uživatel vzdělávací sít..

Hematopoeza, vybrané metody zkoumání krevních elementů
.. mikrofotografií jednotlivých vývojových stádií krevních elementů jak v periferní krvi, tak v kostní dř.. ..klíčová slova: monocytopoeza, magakaryocytopoeza, lymfopoeza, krevní nátěr, průtoková cytometrie, laserová mikr..

Vybrané kapitoly z anestezie, resuscitace a intenzivní medicíny
.. na externím úložišti – Masivní krvácení a krevní náhrady 5.2.2010 přístup řízen na externím úloži..

Laboratorní úlohy z lékařské biofyziky
.. na konceptu MSL. Elektrická aktivita srdce, EKG, krevní tlak Jde o MSL kurz, který se věnuje převodnímu s..

Základy anesteziologie
.. V případě nutnosti zajišťuje podání krve a krevních derivátů. V případě plánované větší krevní ztrá.. .. krevní ztráty indikuje jednu z metod podání autotransfuze. Níže uvedené prezentace jsou souhrnem př..

Totální laparoskopická hysterektomie pro karcinom děložního těla
.. Thunderbeatu a je nutné rovněž počítat s větší krevní ztrátou. Pro zlepšení prognózy pacientek s&n..

Interaktivní algoritmy pro výuku vybraných témat akutní medicíny
.. reflektují vývoj stavu pacienta v čase, např.: krevní tlak, puls, saturace kyslíkem aj. Pod odborným v..

 
SCHWARZ Daniel, DUŠEK Ladislav. Společná platforma pro elektronické publikování a sdílení výukových materiálů v síti lékařských fakult MEFANET [online]. Masarykova univerzita, [2008], [cit.2021-09-18]. Dostupný z WWW: <http://portal.mefanet.cz>. Verze 2.0 [2019].