Logo MEFANET bránaPortál vzdělávací sítě lékařských fakult MEFANET
NOVÁ VERZE | česky | english

Vyhledávání

Fulltextové vyhledávání


ZADEJTE 1 NEBO VÍCE SLOV:
TIP: při vyhledávání více slov používejte zástupný znak * pro vyhledávání více tvarů slova. Více o zástupných znacích...
VYHLEDÁNO V TITULCÍCH: počet nalezených příspěvků: 1

Krevní skupiny

Krevní skupiny

Tento výukový materiál je určen především pro studenty druhého ročníku všeobecného lékařství. Text obsahuje shrnutí dosavadních znalostí o erytrocytárních antigenech a jejich klasifikaci. Podrobněji se pak věnuje fyziologii klinicky nejdůležitějších systémů krevních skupin, jejich stanovení a využití v transfuzním lékařství. Úkolem tohoto materiálu je usnadnit studentům přípravu ke zkoušce z fyziologie.

 
autor: Magdaléna Chottová Dvořáková | LF UK Plzeň | disciplína: Fyziologie a patologická fyziologie | klíčová slova: krevní skupiny, aglutinogeny, aglutininy, test kompatibility | příloh: 1 | zobrazeno: 3741x | publikováno: 12.6.2014 | poslední úpravy: 11.8.2014
VÝSLEDKY NALEZENÉ VE FULLTEXTU: počet nalezených příspěvků: 18 | počet nalezených příspěvků na SANDBOXU: 6

Automatický analyzátor Advia Centaur
.. patří do skupiny selektivních imunochemických analyzátorů vyu..

Metabolický syndrom a fyzická aktivita 1,2
.. chůze) je vhodnou PA pro všechny věkové skupiny. Představuje minimální psychickou zátěž, kompl..

Základy alergologie a klinické imunologie pro studenty lékařských fakult - I.část
.. vlastnosti antigenů. Většina antigenů patří do skupiny T-závislých antigenů, které jsou schopny vyvolat ..

Mikrobiológia a Imunológia On-line
.. kampylobakter a helikobakter streptokoky skupiny a, b, d a ďalšie streptococcus pneumoniae a s..

Fyziológia a patofyziológia nosa, jej význam pre funkciu dolných dýchacích ciest
.. znečisteniny, chemikálie – všetky uvedené skupiny ovplyvňujú fyziológiu dolných dýchacích ciest a m..

Nádory spojovky
.. klasifikácia nádorov spojoviek zahŕňa tieto skupiny: nádory epiteliálne (benígne – pr..

Vybrané kapitoly z farmakológie: Farmakoterapia kašľa
.. Rozsiahle kapitoly sú venované zástupcom zo skupiny centrálnych, periférnych antitusík a liečivám ov..

Príprava a aplikácia liekov
.. názvoslovie liečiv a liekov, indikačné skupiny liekov, balenie liekov a informácie o liekoch, ..

Starostlivosť o pomôcky
.. - skupiny dezinfekčných prostriedkov, príprava de..

Ochorenia prsníka
.. personál. Najzávažnejším ochorením z tejto skupiny je rakovina prsníka. Napriek pokrokom v ..

Kapitoly z lékařské etiky
.. etiky formou seminářů pro menší studijní skupiny studentů a studentek všeobecného lékařství a pro ..

Prvá pomoc pre medikov
.. široko akceptovaný konsenzus medzinárodnej skupiny odborníkov ako vykonávať KPR efektívne, a zár..

Webcasting a vzdelávanie
.. rámci výučby, z rôznych dôvodov, pre početnejšie skupiny študentov nedostupné. Vo vzdelávacích a ved..

NK- a NKT-bunky - ich charakteristika, biologický a medicínsky význam
.. na ďalšie, dnes už veľmi dobre definované skupiny buniek – NK- a NKT-bunky.   .. .. populácia lymfocytov delila iba na dve základné skupiny, B- a T-lymfocyty. Až neskôr sa zistilo, že si..

Epidemiologie zhoubných nádorů v České republice
.. schematického obrázku) nebo přímo na název skupiny (v případě seznamu diagnostických skupin). ..

Imunopatogenéza a imunoterapia ulceróznej kolitídy
.. identifikované prirodzené lymfocyty druhej skupiny – ILC2, resp. ukazuje sa, že ILC-2-bunky ..

T-lymfocyty a ich subpopulácie
.. bunky iba niektorých tkanív. Ako príklady prvej skupiny možno uviesť fosfoantigény, k druhej skupine an..

PRAXE ZALOŽENÁ NA DŮKAZECH V OŠETŘOVATELSTVÍ
.. abstrakt nebo plný text, rok publikování, věk skupiny a/nebo typ studie. Posledním krokem ..

 
SCHWARZ Daniel, DUŠEK Ladislav. Společná platforma pro elektronické publikování a sdílení výukových materiálů v síti lékařských fakult MEFANET [online]. Masarykova univerzita, [2008], [cit.2021-10-16]. Dostupný z WWW: <http://portal.mefanet.cz>. Verze 2.0 [2019].