Logo MEFANET bránaPortál vzdělávací sítě lékařských fakult MEFANET
NOVÁ VERZE | česky | english

Vyhledávání

Fulltextové vyhledávání


ZADEJTE 1 NEBO VÍCE SLOV:
TIP: při vyhledávání více slov používejte zástupný znak * pro vyhledávání více tvarů slova. Více o zástupných znacích...
VYHLEDÁNO V TITULCÍCH: počet nalezených příspěvků: 5 | počet nalezených příspěvků na SANDBOXU: 2

Odběr krve

Odběr krve

Videozáznam je určen pro doplnění výuky v biomedicínských oborech a zabývá se popisem postupů při odběru a zpracování krve pro klinicko-biochemické vyšetření. Stručně dokumentuje přípravu pacienta před odběrem a postup při odběru žilní krve. Je zdůrazněno použití uzavřeného odběrového systému. Dále je zmíněn transport a uchování vzorků, postupy při odběru plazmy a séra, získání a zpracování kapilární krve. Vytvořeno za podpory FRVŠ, projekt 443-F3.

 
autor: Eva Táborská, Hana Bochořáková, Hana Paulová, Josef Tomandl, Jaroslav Winkler | LF MU | disciplína: Lékařská chemie a biochemie, Nelékařské zdravotnické vědy | kategorie: Multimediální učební pomůcky, Digitální video | klíčová slova: krev, odběr krve | příloh: 1 | zobrazeno: 22173x | publikováno: 2.5.2006 | poslední úpravy: 23.3.2012

Odběr a zpracování kostní dřeně pro transplantaci krvetvorby

Odběr a zpracování kostní dřeně pro transplantaci krvetvorby

Odběr a zpracování kostní dřeně pro transplantaci krvetvorby, délka  videa 7 min. Video pojednává o způsobu odběru a zpacování kostní dřeně pro transplantační účely. V první části je předvedena metodika odběru kostní dřeně na operačním sále, ve druhé části pak vlastní zpracování dřeňové krve na separátoru krevních elementů pro další použití k transplantaci.

 
autor: Zdeněk Kořístek, Milan Navrátil, Jaroslav Winkler | LF MU | disciplína: Hematologie, Onkologie, radioterapie, Nelékařské zdravotnické vědy | kategorie: Multimediální učební pomůcky, Digitální video | klíčová slova: kostní dřeň, separátor, transplantace kostní dřeně | příloh: 1 | zobrazeno: 20854x | publikováno: 10.11.2005 | poslední úpravy: 23.3.2012

Analyzátor na stanovení glykémie z kapilární krve SuperG2

Analyzátor na stanovení glykémie z kapilární krve SuperG2

Výukové video o automatických biochemických analyzátorech vzniklo ve spolupráci OKBH FN Brno, Biochemického ústavu a Centra výpočetní techniky LF MU v Brně. Je opatřeno mluveným komentářem jednak v rámci statického popisu jednotlivých součástí analyzátorů , jednak komentářem provázejícím ukázky funkce. Je zde popsán a při funkci ukázán jednoúčelový analyzátor na stanovení glykémie z kapilární krve SuperG2, délka videa 2 min.

 
autor: Milan Dastych, Jaroslav Winkler | LF MU | disciplína: Lékařská chemie a biochemie, Patologie a soudní lékařství | kategorie: Multimediální učební pomůcky, Digitální video | klíčová slova: automatizace, klinická biochemie, analyzátor, SuprG2 | příloh: 1 | zobrazeno: 8049x | publikováno: 10.11.2005 | poslední úpravy: 27.10.2011

Průkaz okultního krvácení, detekce krve ve stolici

Průkaz okultního krvácení, detekce krve ve stolici

Screening, jako úvodní metoda depistážních programů pro vyhledávání kolorektálních nádorů u asymptomatických jedinců, je nutno provádět testem, který splňuje stanovená kriteria. Depistážní programy jsou založeny na opakovaném stanovení v pravidelných intervalech jednoho až dvou let. V případě pozitivního výsledku testu musí následovat cílené gastroenterologické (endoskopické) vyšetření k objasnění příčiny pozitivity testu. Z těchto důvodů nelze pro screening použít testů imunochemických, které mají výrazně vyšší citlivost a poskytují 4 – 7 % falešnou pozitivitu. Zásadní otázkou pro použití testů detekce okultního krvácení je proto správná indikace tohoto stanovení.

 

Dysfunkční děložní krvácení

Dysfunkční děložní krvácení

Učební text je určen pro pregraduální studium gynekologie na lékařských fakultách. Přehledně shrnuje problematiku dysfunkčního děložního krvácení a je zpracován pomocí technologie FlipViewer. Tato technologie umožňuje individuální práci s digitálním textem, jako je např. zvýraznění pasáží, vkládání vlastních poznámek a uložení na paměťové médium.

 
autor: Radovan Pilka | LF UP | disciplína: Porodnictví a gynekologie | kategorie: Tutoriály | klíčová slova: abnormální děložní krvácení | příloh: 2 | zobrazeno: 4776x | publikováno: 26.4.2012 | poslední úpravy: 10.11.2012
VÝSLEDKY NALEZENÉ VE FULLTEXTU: počet nalezených příspěvků: 45 | počet nalezených příspěvků na SANDBOXU: 21

Cytológia a všeobecná histológia
.. tkanivo - Svalové tkanivo - Nervové tkanivo - Krv Výučbový materiál bol pripravený a vydaný vďaka p.. ..klíčová slova: tkanivo, svalové tkanivo, nervové tkanivo, krv..

Odber a odosielanie biologického materiálu
.. odobratého materiálu, pomôcky k odberu, odber krvi - posúdenie pacienta, odber krvi uzavretým s.. .. 245.07 KB ktokoľvek – – Odber krvi - prezentácia 9.11.2011 2.19 MB ktokoľvek &.. ..klíčová slova: krv, moč, stolica, spútom, žalúdočný obsah, výtery, s..

Imunopatogenéza a imunoterapia ulceróznej kolitídy
.. Zápal sa prejaví edémom slizníc, hyperémiou a krvácaním, pri ťažšom priebehu vznikajú aj ulcer..

Základy anesteziologie
.. i limitace. V případě nutnosti zajišťuje podání krve a krevních derivátů. V případě plánované větší k..

Využití 3D zobrazení intrakraniálních procesů pro výuku studentů na NCHK LF MU
.. hypertenze, neurotraumatologie, mozkové krvácení, SAK, epileptochirurgie, funkční neu..

TELEHEMATOLOGIE: společné řešení pro edukační obrazový archiv a vzdálené konzultace
.. archivu zahrnuje: ukázky odběru periferní krve ukázky odběrů kostní dřeně (punkce, biopsie) ..

Metoda analýzy komet
.. pro svou dostupnost jsou používány buňky krve. Toto instruktážní video názorně ukazuje post..

eOtorinolaryngologie
.. anatomie splanchnokrania 15.6.1-5 Akutní krvácení v ORL 15.6.6 Embolizace větví zevní karo..

Distální femoro-popliteální bypass cévní protézou Omniflow
.. stehu bylo třeba z protézy zpětným tokem krve vypudit vzduch. Kontrolní peroperační an..

Vnitřní lékařství pro bakalářské studium ošetřovatelství - cyklus 25 přednášek
.. 175 KB registrovaný uživatel – Nemoci krve 11.1.2006 841 KB registrovaný uživatel – ..

Automatizace v klinické biochemii
.. analyzátor na stanovení glykémie z kapilární krve SuperG2, automatický programovatelný a..

Postup při provádění sternální punkce
.. získání dostatečného množství aspirátu dřeňové krve. Přístup sternální punkce je nejčastěji v oblas..

Návody k praktickým cvičením z biochemie
.. uživatel vzdělávací sítě MEFANET – Průkaz krve a krevního barviva v moči.pdf 6.11.2009 141.64 ..

Srdeční cyklus
.. mechanické změny v srdci včetně směru toku krve, v pravé části je diagram, který obsahuje tla..

Vybrané kapitoly z anestezie, resuscitace a intenzivní medicíny
.. medicíny (šok, MODS, intoxikace, tonutí, masivní krvácení, polytrauma, atd.) i z oboru algesiologie (.. .. řízen na externím úložišti – Masivní krvácení a krevní náhrady 5.2.2010 přístup řízen na e..

Podtlakové uzatváranie rán – nové poznatky a možnosti aplikácie
.. v priebehu VAC terapie. Prudký nárast prietoku krvi je však pozorovaný len krátko po začatí apli..

Oxygenoterapia, inhalácie, termoterapia
.. presnosť merania saturácie arteriálnych krvných plynov. Inhalácie - delenie inhalácií, úči..

Hygienická starostlivosť
.. kože, vlhkosť kože, turgor kože, kožné lézie, krvácanie do kože a slizníc, edém. Dutina ústna - záp..

Meranie a záznam vitálnych funkcií
.. monitor dychu pre dieťa, spirogramy dýchania. Krvný tlak - klasifikácia TK podľa JNC 6 a podľa WHO.. .. – Meranie a záznam vitálnych funkcií - krvný tlak - prezentácia 9.11.2011 1.4 MB ktokoľvek &..

Infúzioterapia a transfúzioterapia
.. Transfúzia - druhy transfúzií, prehľad krvných liekov, transfúzne lieky, aplikácia tr..

Cytogenetika - stanovení karyotypu
.. Ph.D. Při stanovení karyotypu z periferní krve je prováděna analýza chromosomů jednotlivých T-..

Český národní hemofilický program: vzdělávací síť hemofilických center
.. pro pacienty trpící hemofilií a jinými vrozenými krvácivými stavy) vytvořila síť, jejímž cílem je vzáj.. ..klíčová slova: von Willebrandova choroba, vrozené krvácivé stavy, vzdělávací síť, Český národní hemofil..

Cévní chirurgie
.. století se obor, který se věnoval zástavě krvácení, stal v druhé polovině století oborem, kter..

Screening KRCA-Stanovení Hb ve stolici
.. OC-Senzor Mikro - Eiken.Testy okultního krvácení ve stolici - TOKS, resp. FOBT (Fecal Occult .. .. Související články: Průkaz okultního krvácení, detekce krve ve s..

Dechový test s močovinou značenou uhlíkem 13C ( 13C-UBT)
.. a VFN Související články: Průkaz okultního krvácení, detekce krve ve s..

Laboratorní diagnostika v gastroenterologii, kurz-kazuistiky-přednášky a test
.. karcinom - screening a detekce okultního krvácení. Samostatnou prezentací je stručný test a př.. .. kdokoli – Kvantitativní test okultního krvácení ve stolici 28.1.2013 kdokoli – Test h..

T-lymfocyty a ich subpopulácie
.. je ich distribúcia, menšia časť je v periférnej krvi (u človeka 0,2 - 20,0 %), slezine a v .. .. 1 fosfát (S1P1), čo im umožňuje vycestovanie do krvi v smere jeho koncentračného gradientu, pretože t..

NK- a NKT-bunky - ich charakteristika, biologický a medicínsky význam
.. sa nachádzajú azurofilné granuly. V periférnej krvi je ich približne 5 až 10 % z celkového množstva .. .. sa nachádzajú azurofilné granuly. V periférnej krvi dospelého človeka je ich približne 10 % z ce..

Zdravotnická první pomoc - výukové prezentace
.. Křeče 23.9.2014 60.81 KB kdokoli – Krvácení 23.9.2014 51.59 KB kdokoli – NPB 2.. ..klíčová slova: alergie, epilepsie, gynekologie, kóma, krvácení, popáleniny, porod, šok, toxikománie, aspi..

Srpkovitá anémie a malárie
.. z obecné biologie a genetiky, tak z fyziologie krv..

MEF strana 1
1
strana 2
2
Další
 
SCHWARZ Daniel, DUŠEK Ladislav. Společná platforma pro elektronické publikování a sdílení výukových materiálů v síti lékařských fakult MEFANET [online]. Masarykova univerzita, [2008], [cit.2021-07-31]. Dostupný z WWW: <http://portal.mefanet.cz>. Verze 2.0 [2019].